Wyroki Kancelarii GARLACZ luty 2024 – kilkadziesiąt wygranych!

Wyroki Kancelarii GARLACZ w lutym 2024 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w lutym 2024 roku.

Luty 2024 roku stał pod znakiem cofania przez banki (mBank, Millennium, PKO) pozwów wytoczonych kredytobiorcom w całości (gdy kapitał kredytu został już zwrócony) lub w części. Kancelaria otrzymała kilkadziesiąt pism zawierających cofnięcie pozwów (w całości lub w części).

Szczególną uwagę zwracamy na kolejny z naszej serii korzystny wyrok w sprawie przedsiębiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG  (SO Warszawa XXVI GC 1071/22). Kancelaria Garlacz kształtuje korzystną linię orzeczniczą dla tego typu umów o czym szerzej pod linkiem:

https://kancelariagarlacz.pl/przedsiebiorcy-frankowi-wygrywaja-z-dawnym-polbankiem-podstawa-to-dowolnosc-oprocentowania-i-instrument-finansowy-w-umowach/

Sprawy prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników współpracujących stale i od wielu lat z Kancelarią Garlacz. Kancelaria podzielona jest na cztery zespoły, z czego każdy zajmuje się dedykowanymi sprawami Klientów, co wpływa na wysoką jakość obsługi spraw sądowych i efektywność.

PRAWOMOCNE WYROKI:

 1. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 02.2024, sygn. akt: I ACa 91/23 (I C 739/16), SA Gdańsk, nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku, SSA Ewelina Jokiel;
 2. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 02.2024, sygn. akt: VI ACa 483/22 (XXV C 334/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA Agata Zając;
 3. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 06.02.2024, akt: V ACa 1472/22 (II C 1914/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Alicja Fronczyk;
 4. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.02.2024, akt: I ACa 1140/23 (II C 96/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania (bez ograniczenia odsetek ustawowych za opóźnienie), SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska;
 5. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.02.2024, akt: V ACa 1510/22 (XXVIII C 2346/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania (bez ograniczenia odsetek ustawowych za opóźnienie), SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka;
 6. mBank S.A., wyrok z dnia 15.02.2024, akt V ACa 885/22 (II C 550/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku w całości, nieuwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Bogdan Świerczakowski;
 7. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 16.02.2024, akt: VI ACa 924/22 (XXVIII C 1084/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska;
 8. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 19.02.2024, akt: I ACa 1514/22 (I C 714/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Beata Kozłowska;
 9. mBank S.A., wyrok z dnia 20.02.2024, akt VI ACa 766/22 (XXVIII C 5646/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku w całości, SSA Małgorzata Borkowska;
 10. mBank S.A., wyrok z dnia 21.02.2024, akt V ACa 860/22 (II C 882/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Bogdan Świerczakowski;
 11. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 21.02.2024, akt V ACa 1003/22 (II C 2405/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania (bez ograniczenia odsetek ustawowych za opóźnienie), SSA Bogdan Świerczakowski;
 12. mBank S.A., wyrok z dnia 26.02.2024, akt I ACa  1806/22 (XXVIII C  1361/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA Anna Strączyńska;
 13. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.02.2024, akt I ACa 1267/22 (XXVIII C 5679/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania (bez ograniczenia odsetek ustawowych za opóźnienie), SSA Beata Kozłowska;
 14. mBank S.A., wyrok z dnia 28.02.2024, akt  I ACa 1017/22 (I C 924/16), SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSA Katarzyna Polańska-Farion;
 15. mBank S.A., wyrok z dnia 28.02.2024, akt V ACa 1506/22 (II C 1686/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA Alicja Fronczyk;
 16. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.02.2024, akt I ACa 294/23 (XII C 1923/18), SA Wrocław, oddalony pozew (zmieniony wyrok I instancji: uprzednio ustalona nieważność umowy kredytu i zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, sprawa konsumencka), SSA Ewa Głowacka – w sprawie zostanie złożona skarga kasacyjna.

 

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 01.02.2024, sygn. akt: III C 2251/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Popławska-Czerwińska;
 2. -Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 01.02.2024, sygn. akt XXIV C 242/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Monika Dominiak;
 3. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 01.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 13496/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Kossowska;
 4. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 01.02.2024, sygn. akt: XV C 1198/20, SO Gdańsk, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu i zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Pancer;
 5. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 06.02.2024, sygn. akt: I C 408/23, SO Łomża, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Makaruk;
 6. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 9956/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Karczewska;
 7. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.02.2024, sygn. akt: IV C 1611/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Andrzej Sterkowicz;
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.02.2024, sygn. akt XXVIII C 10029/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Maciej Wójcicki;
 9. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 08.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 7782/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Maciej Wójcicki;
 10. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 16407/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Pawłowska;
 11. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 15742/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Dorota Stokowska-Komorowska;
 12. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 13039/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Kaszak;
 13. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia XXVIII C 18199/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Kaszak;
 14. Raiffeisen Bank International AG SA, wyrok z dnia 12.02.2024, sygn. akt: XXVI GC 1071/22, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SO Monika Pawłowska;
 15. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 13.02.2024, sygn. akt: IV C 890/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka;
 16. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 13.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 18304/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak;
 17. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 13.02.2024, sygn. akt: XXV C 398/24, SO Warszawa, ustalenie wyrokiem częściowym nieważności umowy kredytu, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 18. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.02.2024., sygn. akt I C 2219/17, SO Wrocław, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Adam Maciński;
 19. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 20385/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska;
 20. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 7297/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, oddalone składki ubezpieczeniowe, SSO Paweł Krekora;
 21. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wyrok z dnia 15.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 2149/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska;
 22. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.02.2024, sygn. akt: III C 275/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Popławska-Czerwińska;
 23. Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce, wyrok z dnia 20.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 11047/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyński;
 24. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.02.2024, sygn. akt: I C 1414/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Pąsik;
 25. Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce, wyrok z dnia 21.02.2024, sygn. akt: XX GC 1178/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Katarzyna Kisiel;
 26. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 2629/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,SSO Krzysztof Świderski;
 27. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.02.2024, sygn. akt: I C 132/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bożena Chłopecka;
 28. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 23.02.2024, sygn. akt: IV C 568/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Radosław Tukaj;
 29. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 23.02.2024, sygn. akt: I C 1884/20, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Tomasz Robak;
 30. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 10730/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Edyta Sornat-Unisk;
 31. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 6501/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,SSO Joanna Dalba-Sobczyńska;
 32. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 26.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 6778/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Maciej Nawrocki;
 33. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 27.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 18145/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bartłomiej Biegański;
 34. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 1299/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha;
 35. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.02.2024, sygn. akt: XXIV C 67/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Monika Dominiak;
 36. Raiffeisen Bank International AG (wyrok z dnia 02.2024, sygn. akt: XXVIII C 6501/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Dalba-Sobczyńska;
 37. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.02.2024, sygn. akt: XXVIII C 11126/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Krekora;
 38. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.02.2024, sygn. akt: IV C 1176/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Andrzej Sterkowicz;

APELACJA CZEKA W SPRAWIE:

 • Raiffeisen Bank International AG S.A., wyrok z dnia 23.02.2024, sygn. akt: II C 1772/19, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Michał Chojnacki;

WYGRANE KLIENTÓW W SPRAWACH Z POWÓDZTWA BANKU:

 1. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.02.2024, sygn. akt I C 2414/21, SO Warszawa-Praga, oddalenie powództwa banku o zwrot kapitału kredytu i cofnięcie powództwa o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację kapitału, SSO Eliza Nowicka-Skowrońska.
 2. 5 cofniętych pozwów banków w całości;
 3. Kilkadziesiąt cofniętych pozwów banku w części tj. w zakresie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu i/lub waloryzację kapitału kredytu.
Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close