Zastrzeżenia prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, zwanym dalej „Serwisem”, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani rekomendacji w zakresie świadczonych usług. Dane te mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

W celu skorzystania z usług Kancelarii, użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danej usługi, jej zasadami, ryzykiem przedstawionymi w ramach konsultacji indywidualnej sprawy.

Prawa do Serwisu jako całości przysługują Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Barbary Garlacz, z wyłączeniem elementów zamieszonych w sekcji dotyczącej mediów, w ramach której wszelkie prawa przysługują podmiotom, które te informacje wytworzyły zgodnie z informacjami przekazanymi na ich stronach internetowych. Wyłącznie te podmioty ponoszą odpowiedzialność za treść informacji znajdujących się w sekcji Media.

Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) z zastrzeżeniem praw podmiotów, które wytworzyły informacje i materiały znajdujące się w sekcji Media.

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: