Specjalizacja: umowy GE Money

Prowadzimy kilkadziesiąt spraw przeciwko GE Money Bank S.A. (obecnie BPH S.A.) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Mecenas Barbara Garlacz reprezentuje kredytobiorców banku GE Money Bank S.A. (obecnie BPH S.A.) w sprawie przed TSUE dotyczącej pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku C-19/20. Jesteśmy na bieżąco z argumentami stron przedstawianymi w toku tego postępowania, które są przedstawiane także przed sądami krajowymi. Argumentację prezentowaną w toku sprawy przed TSUE już wcielamy do najnowszych pozwów. Spodziewamy się korzystnych dla kredytobiorców odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Wyrok TSUE będzie miał bezpośrednie przełożenie na Państwa sprawę przy podniesieniu tych samych argumentów i przedstawieniu sądom kluczowych aspektów tego wyroku. W argumentacji przed TSUE podnosimy zakaz usunięcia z umowy marży banku przy pozostawieniu w umowach GE kursu średniego NBP. Więcej informacji o tej sprawie przedstawiamy na naszym blogu TSUE SO Gdańsk.

Umowy kredytu zawarte z byłym GE Money Bank S.A. są specyficzne, trudniejsze do zaskarżenia, dlatego wymagają innego podejścia niż pozostałe sprawy frankowe. Opierają się o wyliczenia kursu tabelarycznego na podstawie kursu średniego NBP oraz marży banku. Bank dąży do usunięcia z umowy marży kupna/sprzedaży przy pozostawieniu kursu średniego NBP. Doskonale znamy argumentację głównej kancelarii reprezentującej bank BPH S.A., która powołuje się m.in. na § 17 umowy kredytu, wskazując iż wystarczy „odciąć” samą marżę kupna/sprzedaży z § 17 umowy przy jednoczesnym pozostawieniu zapisów dotyczących zastosowania kursu średniego NBP, by utrzymać umowę w mocy. Nasza Kancelaria posiada szeroką kontrargumentację w tym zakresie. Taka niekorzystna dla kredytobiorców ingerencja w zapisy umowy tj. odcięcie marży kursowej przy pozostawieniu kursu średniego NBP w celu utrzymania jej w mocy byłaby sprzeczna z orzecznictwem TSUE.

Na rozprawach w Gdańsku w sprawach przeciwko BPH S.A. stawia się osobiście mecenas Garlacz lub doświadczeni w sprawach przeciwko temu bankowi adwokaci z naszej Kancelarii.

Przesłuchiwaliśmy świadków banku kilkadziesiąt razy, dlatego wiemy jak zeznają i jak stawiać pytania aby potwierdzili naszą argumentację.

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close