Dlaczego my

ikona

Po pierwsze:
Skuteczność

Od ponad 6 lat jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku i wiodącą kancelarią prawną w zakresie sporów wynikających z umów kredytów powiązanych z walutą CHF.

100% spraw w II instancji zakończonych sukcesem klientów.

Posiadamy kilkadziesiąt wygranych z różnymi bankami i dotyczących różnych konstrukcji kredytów (indeksowanych, denominowanych, mieszanych).

Posiadamy Zespół 15 wyspecjalizowanych prawników, radców i adwokatów zajmujących się tematyką sporów frankowych od kilku lat wspieranych przez wyspecjalizowany zespół asystentów administracyjno – technicznych.

Posiadamy specjalny Zespół wyłącznie ds. umów Deutsche Banku.

Specjalizujemy się także w umowach byłego banku Nordea oraz GE Money. 

Mec. Barbara Garlacz zajmuje się sporami dot umów kredytowych od 2014 roku, a od 2011 roku sporami dot. ubezpieczeń niskiego wkładu własnego. Od podstaw stworzyliśmy nasz unikalny know-how i ekspercką bazę wiedzy.

Prowadzimy najważniejsze dla kredytobiorców frankowych sprawy sądowe:

 • sprawę przed TSUE C-19/20;
 • sprawy przed Sądem Najwyższym dot. kilku skarg kasacyjnych dot. kredytów indeksowanych;
 • sprawy przed Sądem Najwyższym dot.kilku skarg kasacyjnych dla kredytów denominowanych;
 • sprawy przed Sądem Najwyższym dot. kilku skarg kasacyjnych dot. hipotek byłego banku Nordea;
 • sprawę, w której Sąd Okręgowy jako sąd apelacyjny zadał pytanie do SN w sprawie  hipoteki byłego banku Nordea;
 • skargę konstytucyjną przed TK dot. braku możliwości zażalenia na zawieszenie postępowania przed sądem II instancji;

Na naszym koncie mamy:

 • prawomocne wygrane zarówno na nieważność jak i tzw. odfrankowienie;
 • pierwszą w Polsce wygraną na nieważność umowy kredytu indeksowanego (Sąd Okręgowy w Warszawie III C 1073/14); więcej tu:https://www.youtube.com/watch?v=QNDw4qj6uJg
 • najwyższą w Polsce wygraną w sprawie z powództwa klienta przeciwko bankowi: ponad 2,1 mln zł (Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 1018/17);
 • najwyższą w Polsce wygraną w sprawie z powództwa banku przeciwko klientowi: blisko 2,5 mln zł (Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 2720/18);
 • kilkadziesiąt wygranych spraw (odfrankowienie, nieważność);
 • wygrane w sprawach, w których kwestionowany był status konsumenta, a kredytobiorcy zaciągnęli kredyty na cele inne niż tylko mieszkaniowe;
 • odszkodowania za przewlekłość tzw. spraw frankowych;

Cechuje nas:

 • po pierwsze: skuteczność,
 • po drugie: doświadczenie i szeroka argumentacja w walce z bankami,
 • po trzecie: indywidualne podejście i najwyższa jakość,
 • po czwarte: przejrzyste i dogodne zasady finansowania,

Za co cenią nas klienci?

 • profesjonalne podejście,
 • zaangażowanie,
 • przygotowanie merytoryczne,
 • wiedza ekspercka,
 • bezpośredni kontakt,

Naszą przewagą konkurencyjną jest prowadzenie kilkuset tzw. spraw frankowych, co daje nam możliwość częstego kontaktu z sędziami podczas rozpraw różnych klientów i częstego prezentowania naszego stanowiska oraz pojawiających się nowych argumentów czy wyroków. Mamy po kilka spraw u poszczególnych sędziów. Jesteśmy „w sercu spraw frankowych”, jesteśmy co dzień w sądzie i na bieżąco przedstawiamy nasze stanowisko.

ikona

Po drugie:
Doświadczenie i szeroka argumentacja

Na rynku wyróżnia nas zbudowany przez lata przez lata know – how i najszersza argumentacja dot. nieważności umowy.

Klienci i sądy zwracają uwagę, że nasz pozew to „kompendium wiedzy na temat tzw. kredytów frankowychi to pod względem prawnym jak i ekonomiczno-księgowym. Nasz pozew od 40 stron w 2014 roku rozszerzyliśmy obecnie do około 270 stron i stale go aktualizujemy.

W odróżnieniu od innych kancelarii, które pojawiły się na rynku jako tzw. frankowe, nie bazujemy wyłącznie na ostatnich orzeczeniach sądów, ale naszą argumentację budowaliśmy przez ostatnie 5 lat w oparciu o własne poszukiwania materiałów i argumentów prawnych.

Znamy wszelkie szczegóły prawne, ekonomiczne i finansowe funkcjonowania tego typu kredytów, w tym z punktu widzenia praktyki bankowej. Nie zaskakują nas zeznania „świadków bankowych” o bankowych mechanizmach tych kredytów.

Stosujemy podejście holistyczne do sprawy. Podnosimy:

 • nieważność umowy w oparciu o jej sprzeczność z prawem bankowym;
 • nieważność umowy z powodu jej sprzeczności z prawem cywilnym;
 • brak określoności świadczenia;
 • sprzeczność indeksacji z naturą umowy kredytu;
 • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego;
 • wbudowanie w umowę instrumentu finansowego;
 • błąd w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania;
 • nieuczciwość całego mechanizmu indeksacji a nie tylko tabel kursowych (brak określenia zasad ustalania kursów oraz jednostronne ryzyko kursowe w świetle braku rzetelnej informacji o ryzyku);
 • najnowsze orzecznictwo SN i TSUE;

W ramach powyższych argumentów mamy swoje autorskie koncepcje oraz know-how. Powyższa argumentacja pozwala na stwierdzenie nieważności i zasądzenie całych rat, ewentualnie zasądzenie nadpłat przy uznaniu, że umowa jest ważna.

W zakresie kredytów denominowanych posiadamy autorską koncepcję, której podzielenie przez sądy umożliwi przeliczenie kredytu po kursie sprzed dnia lub z dnia podpisania umowy lub uruchomienia kredytu, jako alternatywne rozwiązanie do nieważności umowy. W zakresie większości kredytów denominowanych Deutsche Bank, posiadamy dodatkową argumentację nie związaną z kursem CHF, a umożliwiającą również unieważnienie umowy.

Nie boimy się trudnych spraw:

 • przyjmujemy sprawy z podpisanymi aneksami dot. „przejścia na spłatę w CHF”;
 • przyjmujemy sprawy z podpisanymi aneksami dot. „uznania długu w CHF”;
 • przyjmujemy sprawy, w których klienci negocjowali kursy do wypłaty;
 • przyjmujemy sprawy, w których celem kredytu było inwestowanie lub w których pojawiają się wątki związane z działalnością gospodarczą;
 • przyjmujemy sprawy, w których spłata była od początku w walucie CHF;
 • przyjmujemy sprawy przedsiębiorców;
 • przyjmujemy sprawy dotyczące kwestionowania wpisów PKO BP do księgi wieczystej (dot. kredytów byłej Nordea);

Mec. Barbara Garlacz jest autorem licznych publikacji na temat kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jak również prowadzi blog na temat aktualności w sądach w tego typu sprawach. Na bieżąco uczestniczy w rożnych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach z różnymi instytucjami zajmującymi się ochroną interesów kredytobiorców.. Mec. Barbara Garlacz była także ekspertem środowisk i stowarzyszeń kredytobiorców w pracach nad projektem ustawy rozwiązującej problemy tych kredytów przygotowanym dla Kancelarii Prezydenta RP. Więcej informacji na temat działalności pro publico bono mec. Barbary Garlacz oraz jej publikacji w zakładce Media

Odwiedź także nasz blog w zakładce blog.

Razem z sądami kreujemy linię orzeczniczą (na nasz pierwszy w Polsce wyrok na nieważność – III C 1073/14 – powołały się liczne sądy):

 • na bieżąco śledzimy orzecznictwo wydawane przez Sędziego prowadzącego sprawę, jego wypowiedzi na rozprawie i tok myślenia, w celu przewidzenia możliwego kierunku rozstrzygnięcia i podniesienia stosownych argumentów mających na celu przychylenie się do naszego stanowiska;
 • jeżeli zachodzi potrzeba, zmieniamy lub uzupełniamy powództwo;
 • przedstawiamy najnowsze orzeczenia i argumenty na rozprawach;
 • staramy się być „o krok do przodu” aby przewidzieć orzeczenie sądu;
 • przez lata prowadzenia sporów z dużym prawdopodobieństwem możemy przewidzieć jakie działania procesowe podejmie dany sędzia i odpowiednio z wyprzedzeniem przygotować się na nie;
 • wiemy jak przesłuchiwać świadków banków aby przeciwdziałać ich niekorzystnym zeznaniom;
 • sądy znają naszą argumentację i aktywny sposób działania (w sprawach, w których banki pozwały klientów i zgłosiliśmy swój udział nigdy nie doszło do wydania nakazu zapłaty);
ikona

Po trzecie:
Indywidualne podejście i najwyższa jakość

Na rynku wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej sprawy:

 • każdy pozew oraz istotne pisma procesowe są przygotowywane przez zespół doświadczonych adwokatów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich oraz sczytywane osobiście przez mec. Barbarę Garlacz;
 • Mecenas Barbara Garlacz osobiście uczestniczy w każdej rozprawie, z wyjątkiem pojawienia się konfliktu terminów, a w przypadku jego wystąpienia istnieje możliwość wnioskowania o odroczenie rozprawy;
 • do rozpraw, w których nie uczestniczy mec. Barbara Garlacz, adwokaci przygotowują się ściśle wg instrukcji mec. Barbary Garlacz i każda rozprawa jest omawiana;
 • po rozprawie klient otrzymuje sprawozdanie;
 • każdy klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego, a w razie potrzeby spotkania osobistego z mec. Barbarą Garlacz;
 • każda sprawa w toku w Sądzie jest aktualizowana o aktualne orzecznictwo oraz nową pojawiającą się argumentację Kancelarii;
 • klient otrzymuje pozew oraz replikę (naszą odpowiedź na odpowiedź banku) e-mailowo;
 • walczymy o każdego klienta (np. składamy wnioski o wyłączenie niekorzystnych sędziów, skarżymy zawyżone koszty opinii, składamy wnioski o tzw. wytyki sędziowskie dla niekorzystnych sędziów, skarżymy przewlekłość postępowań);

Na rozprawy zapraszamy publiczność, jeśli jest taka potrzeba i klient sobie tego życzy.

Zapewniamy możliwość złożenia wniosków do Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów jeśli dostrzegamy taką konieczność.

ikona

Po czwarte:
Przejrzyste i dogodne zasady finansowania

Stosujemy stałe wynagrodzenie jasno określone w umowie oraz niewielkie wynagrodzenie za sukces określone w umowie.

Istnieje możliwość płatności ratalnej.

Klient jest na bieżąco monitorowany w zakresie brakujących płatności i w razie problemów z płatnością ustalamy odpowiednie dla klienta terminy.

Wskazujemy jasne koszty w razie przegranej. Na zapytanie klient ma możliwość otrzymania wyliczenia w Excelu wszystkich możliwych kosztów.

 

Jakie sprawy kancelaria przyjmuje?

Obecnie Kancelaria przyjmuje sprawy sądowe dotyczące umów powiązanych z walutą CHF/JPY oraz EUR przeciwko bankom: mBank, Millennium, Getin Noble, ING, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), BPH (byłe GE Money), PKO BP, EUROBANK a także Raiffeisen (oryginalny).

W celu przyjęcia sprawy dotyczącej innego banku prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Jak należy zgłosić umowę kredytu do analizy?

Prosimy o kontakt na adres E-mailowy: konsultacja@kancelariagarlacz.pl wskazując

 • datę umowy,
 • kwotę kredytu
 • nazwę banku,
 • czy umowa jest wypowiedziana oraz czy jest wystawione BTE

Prosimy także przesłać umowę i regulamin do analizy.

Dane te są wystarczające aby uzyskać kompletną informacje na temat dalszej procedury postępowania, kosztów postępowania oraz możliwości umówienia się na konsultację osobistą lub telefoniczną.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 0048 661 499 963 lub tel. 0048 726 100 428 w godzinach 9.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku.

 

Co otrzymam po zgłoszeniu mojej sprawy do kancelarii?

Po dokonaniu analizy otrzymają Państwo pisemną informację na temat:

 • istnienia lub braku klauzul abuzywnych (nieuczciwych) w Państwa umowie oraz istnienia lub braku podstaw do stwierdzenia nieważności umowy, ew. dochodzenia tzw. nadpłat (tzw. odfrankowienia umowy);
 • strategii procesowej Kancelarii w odniesieniu do Państwa umowy;
 • możliwych skutków zastosowania strategii procesowej Kancelarii, w tym skutków nieważności umowy;
 • informację na temat tzw. technicznego przygotowania się do złożenia pozwu, tj. na temat czynności i dokumentów, które należy przygotować aby złożyć pozew, w tym wzór wezwania do zapłaty oraz ew. oświadczenia o uchyleniu się od skutków błędu w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz ew. oświadczenia o wystąpieniu z pozwu grupowego;
 • wynagrodzenia Kancelarii oraz kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego;
 • informację o potencjalnym zysku;

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: