Dlaczego my

ikona

Po pierwsze:
Skuteczność

Od ponad 9 lat jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku i wiodącą kancelarią prawną w zakresie sporów wynikających z umów kredytów powiązanych z walutą CHF.

100% spraw w II instancji zakończonych sukcesem klientów.

Posiadamy kilkaset wygranych z różnymi bankami i dotyczących różnych konstrukcji kredytów (indeksowanych, denominowanych, mieszanych).

Posiadamy Zespół ponad 20 wyspecjalizowanych prawników, radców i adwokatów zajmujących się tematyką sporów frankowych od kilku lat wspieranych przez wyspecjalizowany zespół asystentów administracyjno – technicznych.

Posiadamy specjalny Zespół wyłącznie ds. umów Deutsche Banku.

Specjalizujemy się także w umowach byłego banku Nordea oraz GE Money. 

Mec. Barbara Garlacz zajmuje się sporami dot umów kredytowych od 2014 roku, a od 2011 roku sporami dot. ubezpieczeń niskiego wkładu własnego. Od podstaw stworzyliśmy nasz unikalny know-how i ekspercką bazę wiedzy.

Cechuje nas:

 • po pierwsze: skuteczność,
 • po drugie: doświadczenie i szeroka argumentacja w walce z bankami,
 • po trzecie: indywidualne podejście i najwyższa jakość,
 • po czwarte: przejrzyste i dogodne zasady finansowania,

Za co cenią nas klienci?

 • profesjonalne podejście,
 • zaangażowanie,
 • przygotowanie merytoryczne,
 • wiedza ekspercka,
 • bezpośredni kontakt,

Naszą przewagą konkurencyjną jest prowadzenie kilkuset tzw. spraw frankowych, co daje nam możliwość częstego kontaktu z sędziami podczas rozpraw różnych klientów i częstego prezentowania naszego stanowiska oraz pojawiających się nowych argumentów czy wyroków. Mamy po kilka spraw u poszczególnych sędziów. Jesteśmy „w sercu spraw frankowych”, jesteśmy co dzień w sądzie i na bieżąco przedstawiamy nasze stanowisko.

ikona

Po drugie:
Doświadczenie i szeroka argumentacja

Na rynku wyróżnia nas zbudowany przez lata przez lata know – how i szeroka argumentacja dot. nieważności umowy.

Klienci i sądy zwracają uwagę, że nasz pozew to „kompendium wiedzy na temat tzw. kredytów frankowychi to pod względem prawnym jak i ekonomiczno-księgowym. Naszą argumentację budowaliśmy przez ostatnie 5 lat w oparciu o własne poszukiwania materiałów i argumentów prawnych.

Znamy wszelkie szczegóły prawne, ekonomiczne i finansowe funkcjonowania tego typu kredytów, w tym z punktu widzenia praktyki bankowej. Nie zaskakują nas zeznania „świadków bankowych” o bankowych mechanizmach tych kredytów.

Stosujemy podejście holistyczne do sprawy. Podnosimy:

 • nieważność umowy w oparciu o jej sprzeczność z prawem bankowym;
 • nieważność umowy z powodu jej sprzeczności z prawem cywilnym;
 • brak określoności świadczenia;
 • sprzeczność indeksacji z naturą umowy kredytu;
 • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego;
 • wbudowanie w umowę instrumentu finansowego;
 • błąd w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania;
 • nieuczciwość całego mechanizmu indeksacji a nie tylko tabel kursowych (brak określenia zasad ustalania kursów oraz jednostronne ryzyko kursowe w świetle braku rzetelnej informacji o ryzyku);
 • najnowsze orzecznictwo SN i TSUE;

W zakresie większości kredytów denominowanych Deutsche Bank, posiadamy dodatkową argumentację nie związaną z kursem CHF, a umożliwiającą również unieważnienie umowy.

Nie boimy się trudnych spraw:

 • przyjmujemy sprawy z podpisanymi aneksami dot. „przejścia na spłatę w CHF”;
 • przyjmujemy sprawy z podpisanymi aneksami dot. „uznania długu w CHF”;
 • przyjmujemy sprawy, w których klienci negocjowali kursy do wypłaty;
 • przyjmujemy sprawy, w których celem kredytu było inwestowanie lub w których pojawiają się wątki związane z działalnością gospodarczą;
 • przyjmujemy sprawy, w których spłata była od początku w walucie CHF;
 • przyjmujemy sprawy przedsiębiorców

Mec. Barbara Garlacz jest autorem licznych publikacji na temat kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jak również prowadzi blog na temat aktualności w sądach w tego typu sprawach. Na bieżąco uczestniczy w rożnych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach z różnymi instytucjami zajmującymi się ochroną interesów kredytobiorców.. Mec. Barbara Garlacz była także ekspertem środowisk i stowarzyszeń kredytobiorców w pracach nad projektem ustawy rozwiązującej problemy tych kredytów przygotowanym dla Kancelarii Prezydenta RP. Więcej informacji na temat działalności pro publico bono mec. Barbary Garlacz oraz jej publikacji w zakładce Media

Odwiedź także nasz blog w zakładce blog.

Uczestniczymy w powstawaniu linii orzeczniczej (na nasz pierwszy w Polsce wyrok na nieważność – III C 1073/14 – powołały się liczne sądy):

 • przedstawiamy najnowsze orzeczenia i argumenty na rozprawach;
 • przez lata prowadzenia sporów z dużym prawdopodobieństwem możemy przewidzieć jakie działania procesowe podejmie dany sędzia i odpowiednio z wyprzedzeniem przygotować się na nie;
 • wiemy jak przesłuchiwać świadków banków aby przeciwdziałać ich niekorzystnym zeznaniom;
ikona

Po trzecie:
Indywidualne podejście i najwyższa jakość

Na rynku wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej sprawy:

 • każdy pozew oraz istotne pisma procesowe są przygotowywane przez zespół doświadczonych adwokatów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich w oparciu o know-how wypracowany przez Mecenas Barbarę Garlacz;
 • doświadczeni przełnomocnicy są zawsze przygotowani do rozpraw
 • do rozpraw, w których nie uczestniczy mec. Barbara Garlacz, adwokaci przygotowują się ściśle wg instrukcji mec. Barbary Garlacz i każda rozprawa jest omawiana;
 • po rozprawie klient otrzymuje sprawozdanie;
 • każdy klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego, a w razie potrzeby spotkania osobistego z mec. Barbarą Garlacz;
 • klient otrzymuje pozew oraz replikę (naszą odpowiedź na odpowiedź banku) e-mailowo;
ikona

Po czwarte:
Przejrzyste i dogodne zasady finansowania

Stosujemy stałe wynagrodzenie jasno określone w umowie oraz niewielkie wynagrodzenie za sukces określone w umowie.

Istnieje możliwość płatności ratalnej.

Klient jest na bieżąco monitorowany w zakresie brakujących płatności i w razie problemów z płatnością ustalamy odpowiednie dla klienta terminy.

Wskazujemy jasne koszty w razie przegranej. Na zapytanie klient ma możliwość otrzymania wyliczenia w Excelu wszystkich możliwych kosztów.

 

Jakie sprawy kancelaria przyjmuje?

Obecnie Kancelaria przyjmuje sprawy sądowe dotyczące umów powiązanych z walutą CHF/JPY oraz EUR przeciwko bankom: mBank, Millennium, Getin Noble, ING, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), BPH (byłe GE Money), PKO BP, EUROBANK a także Raiffeisen (oryginalny).

W celu przyjęcia sprawy dotyczącej innego banku prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Jak należy zgłosić umowę kredytu do analizy?

Prosimy o kontakt na adres E-mailowy: konsultacja@kancelariagarlacz.pl wskazując

 • datę umowy,
 • kwotę kredytu
 • nazwę banku,
 • czy umowa jest wypowiedziana oraz czy jest wystawione BTE

Prosimy także przesłać umowę i regulamin do analizy.

Dane te są wystarczające aby uzyskać kompletną informacje na temat dalszej procedury postępowania, kosztów postępowania oraz możliwości umówienia się na konsultację osobistą lub telefonicz

 

Co otrzymam po zgłoszeniu mojej sprawy do kancelarii?

Po dokonaniu analizy otrzymają Państwo pisemną informację na temat:

 • istnienia lub braku klauzul abuzywnych (nieuczciwych) w Państwa umowie oraz istnienia lub braku podstaw do stwierdzenia nieważności umowy, ew. dochodzenia tzw. nadpłat (tzw. odfrankowienia umowy);
 • strategii procesowej Kancelarii w odniesieniu do Państwa umowy;
 • możliwych skutków zastosowania strategii procesowej Kancelarii, w tym skutków nieważności umowy;
 • informację na temat tzw. technicznego przygotowania się do złożenia pozwu, tj. na temat czynności i dokumentów, które należy przygotować aby złożyć pozew, w tym wzór wezwania do zapłaty oraz ew. oświadczenia o uchyleniu się od skutków błędu w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz ew. oświadczenia o wystąpieniu z pozwu grupowego;
 • wynagrodzenia Kancelarii oraz kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego;
 • informację o potencjalnym zysku;

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!