Dlaczego my

ikona

Po pierwsze:
Skuteczność

Od ponad 6 lat jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku i wiodącą kancelarią prawną w zakresie sporów wynikających z umów kredytów powiązanych z walutą CHF.

100% spraw w II instancji zakończonych sukcesem klientów.

Posiadamy kilkadziesiąt wygranych z różnymi bankami i dotyczących różnych konstrukcji kredytów (indeksowanych, denominowanych, mieszanych).

Posiadamy Zespół 15 wyspecjalizowanych prawników, radców i adwokatów zajmujących się tematyką sporów frankowych od kilku lat wspieranych przez wyspecjalizowany zespół asystentów administracyjno – technicznych.

Posiadamy specjalny Zespół wyłącznie ds. umów Deutsche Banku.

Specjalizujemy się także w umowach byłego banku Nordea oraz GE Money. 

Mec. Barbara Garlacz zajmuje się sporami dot umów kredytowych od 2014 roku, a od 2011 roku sporami dot. ubezpieczeń niskiego wkładu własnego. Od podstaw stworzyliśmy nasz unikalny know-how i ekspercką bazę wiedzy.

Prowadzimy najważniejsze dla kredytobiorców frankowych sprawy sądowe:

 • sprawę przed TSUE C-19/20;
 • sprawy przed Sądem Najwyższym dot. kilku skarg kasacyjnych dot. kredytów indeksowanych;
 • sprawy przed Sądem Najwyższym dot.kilku skarg kasacyjnych dla kredytów denominowanych;
 • sprawy przed Sądem Najwyższym dot. kilku skarg kasacyjnych dot. hipotek byłego banku Nordea;
 • sprawę, w której Sąd Okręgowy jako sąd apelacyjny zadał pytanie do SN w sprawie  hipoteki byłego banku Nordea;
 • skargę konstytucyjną przed TK dot. braku możliwości zażalenia na zawieszenie postępowania przed sądem II instancji;

Na naszym koncie mamy:

 • prawomocne wygrane zarówno na nieważność jak i tzw. odfrankowienie;
 • pierwszą w Polsce wygraną na nieważność umowy kredytu indeksowanego (Sąd Okręgowy w Warszawie III C 1073/14); więcej tu:https://www.youtube.com/watch?v=QNDw4qj6uJg
 • najwyższą w Polsce wygraną w sprawie z powództwa klienta przeciwko bankowi: ponad 2,1 mln zł (Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 1018/17);
 • najwyższą w Polsce wygraną w sprawie z powództwa banku przeciwko klientowi: blisko 2,5 mln zł (Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 2720/18);
 • kilkadziesiąt wygranych spraw (odfrankowienie, nieważność);
 • wygrane w sprawach, w których kwestionowany był status konsumenta, a kredytobiorcy zaciągnęli kredyty na cele inne niż tylko mieszkaniowe;
 • odszkodowania za przewlekłość tzw. spraw frankowych;

Cechuje nas:

 • po pierwsze: skuteczność,
 • po drugie: doświadczenie i szeroka argumentacja w walce z bankami,
 • po trzecie: indywidualne podejście i najwyższa jakość,
 • po czwarte: przejrzyste i dogodne zasady finansowania,

Za co cenią nas klienci?

 • profesjonalne podejście,
 • zaangażowanie,
 • przygotowanie merytoryczne,
 • wiedza ekspercka,
 • bezpośredni kontakt,

Naszą przewagą konkurencyjną jest prowadzenie kilkuset tzw. spraw frankowych, co daje nam możliwość częstego kontaktu z sędziami podczas rozpraw różnych klientów i częstego prezentowania naszego stanowiska oraz pojawiających się nowych argumentów czy wyroków. Mamy po kilka spraw u poszczególnych sędziów. Jesteśmy „w sercu spraw frankowych”, jesteśmy co dzień w sądzie i na bieżąco przedstawiamy nasze stanowisko.

ikona

Po drugie:
Doświadczenie i szeroka argumentacja

Na rynku wyróżnia nas zbudowany przez lata przez lata know – how i najszersza argumentacja dot. nieważności umowy.

Klienci i sądy zwracają uwagę, że nasz pozew to „kompendium wiedzy na temat tzw. kredytów frankowychi to pod względem prawnym jak i ekonomiczno-księgowym. Nasz pozew od 40 stron w 2014 roku rozszerzyliśmy obecnie do około 270 stron i stale go aktualizujemy.

W odróżnieniu od innych kancelarii, które pojawiły się na rynku jako tzw. frankowe, nie bazujemy wyłącznie na ostatnich orzeczeniach sądów, ale naszą argumentację budowaliśmy przez ostatnie 5 lat w oparciu o własne poszukiwania materiałów i argumentów prawnych.

Znamy wszelkie szczegóły prawne, ekonomiczne i finansowe funkcjonowania tego typu kredytów, w tym z punktu widzenia praktyki bankowej. Nie zaskakują nas zeznania „świadków bankowych” o bankowych mechanizmach tych kredytów.

Stosujemy podejście holistyczne do sprawy. Podnosimy:

 • nieważność umowy w oparciu o jej sprzeczność z prawem bankowym;
 • nieważność umowy z powodu jej sprzeczności z prawem cywilnym;
 • brak określoności świadczenia;
 • sprzeczność indeksacji z naturą umowy kredytu;
 • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego;
 • wbudowanie w umowę instrumentu finansowego;
 • błąd w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania;
 • nieuczciwość całego mechanizmu indeksacji a nie tylko tabel kursowych (brak określenia zasad ustalania kursów oraz jednostronne ryzyko kursowe w świetle braku rzetelnej informacji o ryzyku);
 • najnowsze orzecznictwo SN i TSUE;

W ramach powyższych argumentów mamy swoje autorskie koncepcje oraz know-how. Powyższa argumentacja pozwala na stwierdzenie nieważności i zasądzenie całych rat, ewentualnie zasądzenie nadpłat przy uznaniu, że umowa jest ważna.

W zakresie kredytów denominowanych posiadamy autorską koncepcję, której podzielenie przez sądy umożliwi przeliczenie kredytu po kursie sprzed dnia lub z dnia podpisania umowy lub uruchomienia kredytu, jako alternatywne rozwiązanie do nieważności umowy. W zakresie większości kredytów denominowanych Deutsche Bank, posiadamy dodatkową argumentację nie związaną z kursem CHF, a umożliwiającą również unieważnienie umowy.

Nie boimy się trudnych spraw:

 • przyjmujemy sprawy z podpisanymi aneksami dot. „przejścia na spłatę w CHF”;
 • przyjmujemy sprawy z podpisanymi aneksami dot. „uznania długu w CHF”;
 • przyjmujemy sprawy, w których klienci negocjowali kursy do wypłaty;
 • przyjmujemy sprawy, w których celem kredytu było inwestowanie lub w których pojawiają się wątki związane z działalnością gospodarczą;
 • przyjmujemy sprawy, w których spłata była od początku w walucie CHF;
 • przyjmujemy sprawy przedsiębiorców;
 • przyjmujemy sprawy dotyczące kwestionowania wpisów PKO BP do księgi wieczystej (dot. kredytów byłej Nordea);

Mec. Barbara Garlacz jest autorem licznych publikacji na temat kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jak również prowadzi blog na temat aktualności w sądach w tego typu sprawach. Na bieżąco uczestniczy w rożnych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach z różnymi instytucjami zajmującymi się ochroną interesów kredytobiorców.. Mec. Barbara Garlacz była także ekspertem środowisk i stowarzyszeń kredytobiorców w pracach nad projektem ustawy rozwiązującej problemy tych kredytów przygotowanym dla Kancelarii Prezydenta RP. Więcej informacji na temat działalności pro publico bono mec. Barbary Garlacz oraz jej publikacji w zakładce Media

Odwiedź także nasz blog w zakładce blog.

Razem z sądami kreujemy linię orzeczniczą (na nasz pierwszy w Polsce wyrok na nieważność – III C 1073/14 – powołały się liczne sądy):

 • na bieżąco śledzimy orzecznictwo wydawane przez Sędziego prowadzącego sprawę, jego wypowiedzi na rozprawie i tok myślenia, w celu przewidzenia możliwego kierunku rozstrzygnięcia i podniesienia stosownych argumentów mających na celu przychylenie się do naszego stanowiska;
 • jeżeli zachodzi potrzeba, zmieniamy lub uzupełniamy powództwo;
 • przedstawiamy najnowsze orzeczenia i argumenty na rozprawach;
 • staramy się być „o krok do przodu” aby przewidzieć orzeczenie sądu;
 • przez lata prowadzenia sporów z dużym prawdopodobieństwem możemy przewidzieć jakie działania procesowe podejmie dany sędzia i odpowiednio z wyprzedzeniem przygotować się na nie;
 • wiemy jak przesłuchiwać świadków banków aby przeciwdziałać ich niekorzystnym zeznaniom;
 • sądy znają naszą argumentację i aktywny sposób działania (w sprawach, w których banki pozwały klientów i zgłosiliśmy swój udział nigdy nie doszło do wydania nakazu zapłaty);
ikona

Po trzecie:
Indywidualne podejście i najwyższa jakość

Na rynku wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej sprawy:

 • każdy pozew oraz istotne pisma procesowe są przygotowywane przez zespół doświadczonych adwokatów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich oraz sczytywane osobiście przez mec. Barbarę Garlacz;
 • Mecenas Barbara Garlacz osobiście uczestniczy w każdej rozprawie, z wyjątkiem pojawienia się konfliktu terminów, a w przypadku jego wystąpienia istnieje możliwość wnioskowania o odroczenie rozprawy;
 • do rozpraw, w których nie uczestniczy mec. Barbara Garlacz, adwokaci przygotowują się ściśle wg instrukcji mec. Barbary Garlacz i każda rozprawa jest omawiana;
 • po rozprawie klient otrzymuje sprawozdanie;
 • każdy klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego, a w razie potrzeby spotkania osobistego z mec. Barbarą Garlacz;
 • każda sprawa w toku w Sądzie jest aktualizowana o aktualne orzecznictwo oraz nową pojawiającą się argumentację Kancelarii;
 • klient otrzymuje pozew oraz replikę (naszą odpowiedź na odpowiedź banku) e-mailowo;
 • walczymy o każdego klienta (np. składamy wnioski o wyłączenie niekorzystnych sędziów, skarżymy zawyżone koszty opinii, składamy wnioski o tzw. wytyki sędziowskie dla niekorzystnych sędziów, skarżymy przewlekłość postępowań);

Na rozprawy zapraszamy publiczność, jeśli jest taka potrzeba i klient sobie tego życzy.

Zapewniamy możliwość złożenia wniosków do Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów jeśli dostrzegamy taką konieczność.

ikona

Po czwarte:
Przejrzyste i dogodne zasady finansowania

Stosujemy stałe wynagrodzenie jasno określone w umowie oraz niewielkie wynagrodzenie za sukces określone w umowie.

Istnieje możliwość płatności ratalnej.

Klient jest na bieżąco monitorowany w zakresie brakujących płatności i w razie problemów z płatnością ustalamy odpowiednie dla klienta terminy.

Wskazujemy jasne koszty w razie przegranej. Na zapytanie klient ma możliwość otrzymania wyliczenia w Excelu wszystkich możliwych kosztów.

 

Jakie sprawy kancelaria przyjmuje?

Obecnie Kancelaria przyjmuje sprawy sądowe dotyczące umów powiązanych z walutą CHF/JPY oraz EUR przeciwko bankom: mBank, Millennium, Getin Noble, ING, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), BPH (byłe GE Money), PKO BP, EUROBANK a także Raiffeisen (oryginalny).

W celu przyjęcia sprawy dotyczącej innego banku prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Jak należy zgłosić umowę kredytu do analizy?

Prosimy o kontakt na adres E-mailowy: konsultacja@kancelariagarlacz.pl wskazując

 • datę umowy,
 • kwotę kredytu
 • nazwę banku,
 • czy umowa jest wypowiedziana oraz czy jest wystawione BTE

Prosimy także przesłać umowę i regulamin do analizy.

Dane te są wystarczające aby uzyskać kompletną informacje na temat dalszej procedury postępowania, kosztów postępowania oraz możliwości umówienia się na konsultację osobistą lub telefoniczną.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 0048 661 499 963 lub tel. 0048 726 100 428 w godzinach 9.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku.

 

Co otrzymam po zgłoszeniu mojej sprawy do kancelarii?

Po dokonaniu analizy otrzymają Państwo pisemną informację na temat:

 • istnienia lub braku klauzul abuzywnych (nieuczciwych) w Państwa umowie oraz istnienia lub braku podstaw do stwierdzenia nieważności umowy, ew. dochodzenia tzw. nadpłat (tzw. odfrankowienia umowy);
 • strategii procesowej Kancelarii w odniesieniu do Państwa umowy;
 • możliwych skutków zastosowania strategii procesowej Kancelarii, w tym skutków nieważności umowy;
 • informację na temat tzw. technicznego przygotowania się do złożenia pozwu, tj. na temat czynności i dokumentów, które należy przygotować aby złożyć pozew, w tym wzór wezwania do zapłaty oraz ew. oświadczenia o uchyleniu się od skutków błędu w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz ew. oświadczenia o wystąpieniu z pozwu grupowego;
 • wynagrodzenia Kancelarii oraz kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego;
 • informację o potencjalnym zysku;

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close