Zakres usług

Specjalizujemy się w postępowaniach sądowych z zakresu tematyki finansowej, bankowej oraz rynku kapitałowego, a także w obsłudze transakcji na rynku finansowym i kapitałowym po stronie podmiotów gospodarczych i bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek.

 

Obsługa prawna transakcji na rynku finansowym i kapitałowym obejmuje doradztwo prawne w szczególności w następującym zakresie:

 • emisji obligacji
 • umów kredytowych
 • umów o wspólnych przedsięwzięciach
 • umów nabycia akcji, udziałów, zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • umów o generalnym wykonawstwie robót budowlanych
 • prowadzenia badań prawnych (due diligence)
 • umów handlowych

 

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje:

 • obsługę korporacyjną Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy;
 • obsługę w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych pod regulacjami MAR;
 • obsługę w zakresie bieżących umów handlowych;

 

Usługi w zakresie spraw sądowych obejmują sprawy klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa bankowego oraz finansowego i rynku kapitałowego, a w szczególności:

 • spory sądowe dotyczące kredytów powiązanych z walutą obcą;
 • spory sądowe dotyczące instrumentów pochodnych, w tym transakcji swapów walutowo-procentowych;
 • spory sądowe dotyczące transakcji na akcjach spółek publicznych;

 

Więcej informacji na temat sporów dotyczących umów powiązanych z walutą znajdziesz w sekcji Sprawy frankowe.

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!