Wygrana w Sądzie Najwyższym. Uchylenie niekorzystnego dla frankowicza wyroku SA Warszawa

Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy frankowego wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 roku (sygn. akt I ACa 331/20), w którym sąd ten uchylił korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I C 1364/18 oddalający pozew banku przeciwko kredytobiorcy z uwagi na nieważność umowy. Tym samym sprawa trafiła do ponownego rozpoznania do II instancji zamiast do I instancji.

Wskazane orzeczenie dotyczyło sprawy, w której mBank S.A. wypowiedział klientom umowę kredytu waloryzowanego do CHF i następnie skierował przeciwko nim powództwo o zapłatę w oparciu o przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń z umowy. Szerzej o sprawie informowaliśmy tutaj: https://kancelariagarlacz.pl/podwojna-wygrana-kredytobiorcy-z-mbankiem/

Rozpoznający sprawę w I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo banku z uwagi na nieważność umowy kredytowej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, pomimo faktu pierwotnego rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym oraz braku podniesienia stosownych zarzutów apelacyjnych  uchylił wcześniej zapadły wyrok przekazując sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania z uwagi na brak rozpoznania istoty sprawy i rozważania wszelkich możliwych podstaw powództwa banku, w tym w oparciu o bezpodstawne wzbogacenie a nie samą umowę. Słowem uchylając wyrok sądu I instancji, Sąd Apelacyjny rzucił bankowi koło ratunkowe aby ten poprawił pozew i sformułował roszczenie ewentualne tj. z bezpodstawnego wzbogacenia a nie tylko z umowy.

Podkreślić natomiast należy, że Sąd II instancji dysponował kompletnym materiałem dowodowym pozwalającym na wydanie merytorycznego orzeczenia w sprawie. Dlatego uważaliśmy, że sprawa nie powinna trafiać z powrotem do sądu I instancji i w imieniu klienta złożyliśmy zażalenie na wyrok Sądu II instancji do Sądu Najwyższego wskazując, że brak było podstaw do uchylenia wyroku, a sąd II instancji powinien rozpoznać istotę sprawy i samodzielnie ocenić umowę.

Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy postanowienie z dnia 9 września 2021 roku (sygn. akt I CZ 56/21),  a więc wydane zaledwie po upływie niecałych 5 miesięcy od wniesienia środka zaskarżenia. Sąd Najwyższy uchylił w całości zaskarżony wyrok aprobując podniesioną przez nas argumentację. W uzasadnieniu SN podkreślił, że w modelu apelacji pełnej możliwość uchylenia orzeczenia zachodzi tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, tj. w przypadku braku rozpoznania istoty sprawy bądź konieczności przeprowadzenia przewodu dowodowego w całości.

Sąd Najwyższy wytknął Sądowi Apelacyjnemu, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpiła żadna ze wskazanych przesłanek i w konsekwencji winien on rozpoznać istotę sporu bez cofania sprawy do Sądu I instancji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego skutecznie zaskarżył adwokat Jakub Sobczyk z Kancelarii GARLACZ.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close