Podwójna wygrana kredytobiorcy z mBankiem!

W dniu 3 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSR del. Ewa Wiśniewska Wiecha) oddalił w całości powództwo mBanku przeciwko kredytobiorcy w sprawie I C 1364/18, wskazując że konsument skutecznie podniósł zarzut nieważności umowy kredytowej.

Ustalenie przez Sąd przesłankowo nieważności umowy pociągało za sobą konieczność oddalenia powództwa pieniężnego banku. W ocenie składu orzekającego konstrukcja waloryzacji obarczona była wadliwością prawną, która skutkowała nieważnością umowy. Doszło bowiem do naruszenia granicy swobody umów – jedna ze stron mogła samemu wyliczać wysokość wzajemnych zobowiązań – mBank wprowadził do przedmiotowego stosunku element nadrzędności i podrzędności, gdyż mógł w sposób dowolny samodzielnie określać wysokość kursów walut i tym samym całościową kwotę do zwrotu i następnie analogicznie kwoty do spłat. W ustnych motywach Sąd podkreślił, że ani umowa ani regulamin nie określały zasad wyliczania kursów. Kwota podlegająca zwrotowi nie jest w umowie oznaczona, jak również brak jest wskazania sztywnych zasad jej wyliczania.

Nadto Sąd wskazał, że umowa kredytu waloryzowanego narusza art. 69 prawa bankowego, który w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielania kredytu jasno stanowił o konieczności oznaczenia kwoty i waluty kredytu – w konstrukcji kredytu waloryzowanego naruszony został tym samym warunek przedmiotowo-istotny umowy kredytu. Co więcej, Sąd pokreślił że w tym kontekście bez znaczenia dla sprawy miała nowelizacja wprowadzona tzw. ustawą antyspreadową z września 2011 roku. Możliwość spłat w walucie waloryzacji nie usuwa wadliwości pierwotnego mechanizmu waloryzacji i wynikających z niego konsekwencji, chociażby wyliczaniu późniejszych odsetek od pierwotnie zwaloryzowanej kwoty.

Jest to już kolejna wygrana z mBankiem w sprawie prowadzonej przez r.pr. Barbarę Garlacz.

Na czym polega „podwójna” wygrana z mBankiem?

Najpierw klient pozwał mBank ale trafił do jednego z tych sędziów, których frankowicze uznają za nieprzychylnych. Dlatego, następnie klient zaprzestał spłaty i bank pozwał klienta i tu klient trafił na inny skład sędziowski. Rozegraliśmy to tak, że po kilku działaniach taktycznych doprowadziliśmy do zawieszenia pierwszej sprawy do czasu rozstrzygnięcia tej drugiej i w tej drugiej klient wygrał, a wyrok w tej drugiej będzie wiążący dla tej pierwszej. W tym przejawia się m.in. nasze zindywidualizowane podejście do każdej prowadzonej sprawy, aby ostatecznie klient wygrał i za to cenią nas klienci.

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close