Umowa frankowa banku Ex Nordea nieważna. To kredyt indeksowany.

Sąd potwierdził nasze kluczowe argumenty w tej sprawie uznając umowę kredytu Nordea Habitat z 2007 roku za nieważną w całości. Przede wszystkim Sąd zgodził się z naszą argumentacją co do konstrukcji umowy kredytu jako kredytu z ukrytą indeksacją. Bank od początku sprawy wykazywał, że w ślad za nazwą i tekstem umowy jest to kredyt denominowany i stosował argumenty na obronę wysuwane najczęściej odnośnie tego typu umowy. Nasza kancelaria natomiast wskazywała, że jest to kredyt indeksowany, przy czym mechanizm indeksacji jest w tej umowie zaszyty („ukryty”). Kwestia rodzaju konstrukcji umowy była sporna w tej sprawie, a była ona istotna gdyż przesądzała o doborze odpowiednich argumentów prawnych w celu uznania umowy za nieważną. Ten mechanizm ukrytej indeksacji wykazaliśmy na gruncie postanowień umowy o kwocie głównej kredytu, na gruncie postanowień o różnicach kursowych przy wypłacie kredytu i na gruncie samego wykonania umowy. Odnośnie tej umowy nasza argumentacja jest specyficzna, a nasz pozew odnośnie tej umowy ma swoją swoistą konstrukcję i został stworzony wyłącznie pod ten rodzaj umów.

Sąd uznał, że jest to kredyt w złotówkach, jednak kwota w złotówkach nie jest wskazana. Kwotą kredytu nie jest też kwota kredytu wskazana w umowie w walucie CHF. Umowa w tym zakresie jest mętna i niejasna. Być może bank wiedział o co mu chodziło w tej konstrukcji ale na pewno nie konsument. Przykładem jednak tego, że także bank nie wiedział o co mu chodzi jest inna nasza sprawa, w której z uwagi na owe „mętne” zapisy o kwocie kredytu bank naliczał klientowi odsetki od kwoty wyższej w walucie CHF niż uruchomił. Pisaliśmy o tym na naszym blogu:

 

Uznanie części roszczenia naszego klienta przez PKO BP (umowa z portfela Nordea)

Sąd uznał, że postanowienia określające przedmiot główny nie zostały sformułowane w sposób transparentny, a bez nich nie jest możliwe utrzymanie umowy.

Sąd nie zastosował żadnej tzw. teorii salda. Zasądził całość roszczenia powodowi w złotówkach i we frankach. Naszym zdaniem byt tzw. teorii salda jest w sądzie apelacyjnym niepewny. Bank w sprawie nie sformułował żadnego roszczenia o zwrot kapitału czy odsetek.

Barbara Garlacz – radca prawny.


powrót

Oferta Odroczonych Płatności

Dla nowych klientów uruchomiliśmy specjalną Ofertę Odroczonych Płatności w związku ze złożeniem pozwu. Ważna do 11 kwietnia 2020 roku.

Wyślij umowę do bezpłatnej analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl i złóż z nami pozew.

Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy.