Uznanie części roszczenia naszego klienta przez PKO BP (umowa z portfela Nordea)

PKO BP uznał część roszczenia klienta na kwotę ponad 21 tys. zł oraz obniżył saldo kredytu o kwotę ponad 7 tys. CHF. Od tej kwoty zapłaci jeszcze odsetki ustawowe.

To wynik pozwu skierowanego przeciw bankowi i mojej wnikliwości i dociekliwości, więc jestem szczególnie z tego dumna

Otóż niezależnie od argumentów na nieważność czy co do abuzywnych postanowień w umowie z klientem, wykryliśmy, że Nordea uruchomiła kredyt powoda w kwocie w PLN, która po przeliczeniu na walutę CHF, okazała się niższa niż kwota wskazana w walucie CHF w umowie. Zgodnie z zapisami umowy z bankiem saldo kredytu w CHF to wskazane w umowie, będące podstawą do naliczania rat kapitałowo – odsetkowych powinno zostać obniżone o tę „niewykorzystaną” kwotę kredytu w walucie CHF. Tymczasem bank nie obniżył tej kwoty lecz pomimo braku jej „wykorzystania” nadal naliczał raty od takiego zawyżonego salda. To spowodowało, że nasz klient płacił zawyżone raty kapitałowo – odsetkowe. Bank sam wyliczył, że zawyżone raty spowodowały u kredytobiorcy szkodę w wysokości ponad 21 tys. zł, a ponadto obniżył saldo kredytu o kwotę ponad 7 tys. CHF.

Wyliczenia banku i prawidłowość zachowania będziemy jeszcze weryfikować w świetle dokumentacji kredytowej, jednak już teraz przystąpiliśmy do podobnej weryfikacji umów Nordea pozostałych naszych klientów i rekomendujemy Państwu uczynić to samo.

W powyższej sprawie natomiast, przy założeniu ważności umowy, będziemy żądać podwyższenia kwoty uznanego długu, gdyż bank przeliczył to po kursie z dnia płatności rat a powinien po kursie z dnia dokonania zapłaty na rzecz naszego klienta.

 

Barbara Garlacz – Radca Prawny


powrót

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close