Wyroki w sprawach frankowych Kancelarii GARLACZ – 48 korzystnych wyroków wrzesień 2023

Jesienią Kancelaria GARLACZ ruszyła ze zdwojoną siłą pozyskując 7 korzystnych wyroków prawomocnych i 41 korzystnych wyroków nieprawomocnych. Szczególną uwagę zwracamy na nieprawomocny wyrok częściowy z dnia 20 września 2023 roku przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości  tj. jeden z pierwszych wyroków p-ko temu bankowi w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu oraz na wyrok z dnia 28 września 2023 roku dotyczący nieważności umowy kredytu zawartej przez przedsiębiorcę.

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych we wrześniu 2023 roku.

Sprawy prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników współpracujących stale i od wielu lat z mec. Garlacz.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 09.2023, sygn. akt: I ACa 230/23 (XXVIII C 2930/21), SA Warszawa nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
  SSO del. Adam Jaworski;
 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2023, sygn. akt: I ACa 48/23 (XXIV C 1317/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, ograniczone odsetki,
  SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska;
 3. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 13.09.2023, akt: VI ACa 1012/22 (XXVIII C 2174/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, zasądzone odsetki od pouczenia Sądu, SSA Agata Wolkenberg;
 4. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2023, akt: I ACa 987/22 (I C 602/21), SA Białystok, nieważność umowy kredytu, częściowo ograniczone odsetki, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Jacek Malinowski;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2023, akt: V ACa 274/22 (IV C 575/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki, SSA Alicja Fronczyk;
 6. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 28.09.2023, akt I ACa 2018/22 (XXIV C 1183/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Beata Kozłowska;
 7. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 29.09.2023, akt VI ACa 348/22 (XXVIII C 3362/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Jolanta Pyźlak.

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 04.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 3186/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska;
 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.09.2023, sygn. akt XXV C 985/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 3. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 06.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 10028/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone odsetki, SSO Iwona Lizakowska-Bytof;
 4. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 871/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyński;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.09.2023, sygn. akt: XXV C 1483/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Krystyna Stawecka;
 6. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.09.2023, sygn. akt: III C 1830/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Mariusz Solka;
 7. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.09.2023, sygn. akt: I C 1005/23, SO Warszawa Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Rafał Zgliński;
 8. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.09.2023, sygn. akt XXIV C 340/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 9. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 11.09.2023, sygn. akt: XXV C 2923/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Pogorzelska;
 10. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: XXV C 3758/20, SO Warszawa, przesłankowo nieważność umowy kredytu (kredyt spłacony), SSO Kamil Gołaszewski;
 11. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: III C 1562/22, SO Warszawa- Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR Agnieszka Perehubka;
 12. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 17659/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Krekora;
 13. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: XXIV C 935/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 14. Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: IV C 791/19, SO Warszawa, uchylony nakaz zapłaty z weksla, oddalony pozew banku, SSO Agnieszka Derejczyk;
 15. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: XXIV C 2845/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut potrącenia, SSO Maria Piasecka;
 16. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.09.2023, sygn. akt III C 408/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Agnieszka Rafałko;
 17. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.09.2023, sygn. akt: III C 1909/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Mariusz Solka;
 18. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 19215/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Uchman;
 19. Santander Bank Polska SA w Warszawie, wyrok z dnia 15.09.2023, sygn. akt: I C 2276/17, SO Wrocław, ustalenie nieważności umowy kredytu, uwzględniony zarzut potrącenia, SSR del. Agnieszka Łężna;
 20. Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, wyrok z dnia 18.09.2023, sygn. akt: II C 1144/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 21. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.09.2023, sygn. akt: XXV C 665/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Kamil Gołaszewski;
 22. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 19.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 19958/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Michał Maj;
 23. Getin Noble Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2023, sygn. akt: XXV C 438/23, SO Warszawa, ustalenie nieważności umowy kredytu, SSO Krystyna Stawecka;
 24. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.09.2023, sygn. akt: XXIV C 849/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 25. mBank S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 1038/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyńsk;
 26. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.09.2023, sygn. akt: IV C 1143/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, ograniczone odsetki, SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk;
 27. Bank BPH S.A, wyrok z dnia 22.09.2023, sygn. akt: XV C 904/21, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, SSO Magdalena El-Hagin;
 28. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.09.2023, sygn. akt: II C 2524/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 29. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 9815/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Edyta Sornat-Unisk;
 30. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 4260/21, SO Warszawa, ustalenie nieważności umowy kredytu,SSO Edyta Sornat-Unisk;
 31. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.09.2023, sygn. akt: XXIV C 1373/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Monika Dominiak;
 32. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.09.2023, sygn. akt: XXIV C 462/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk;
 33. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.09.2023, sygn. akt: XXVI GC 1130/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SO Agnieszka Owczarewicz – sprawa przedsiębiorcy;
 34. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.09.2023, sygn. akt: I C 2037/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bożena Chłopecka;
 35. PKO BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.09.2023, sygn. akt: XXIV C 356/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 36. Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.09.2023, sygn. akt: II C 3668/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 37. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.09.2023, akt: XXVIII C 5659/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Robert Masznicz;
 38. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 4843/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Joanna Karczewska;
 39. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 29.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 13463/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Ewa Pawłowska.

WYGRANE SPRAWY Z POWÓDZTWA BANKU:

 1. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.09.2023, sygn. akt: I C 1986/22, SO Gliwice, oddalenie powództwa banku o kapitał i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, SSO Wojciech Hajduk;
 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2023, sygn. akt I C 1375/21, SO Olsztyn, oddalenie powództwa banku o kapitał i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, SSO Wojciech Wacław.

PRZEGRANE SPRAWY Z POWÓDZTWA BANKU:

 1. PKO Bank PolskiA z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2023, sygn. akt I C 373/22, SO Elbląg, zasądzona na rzecz banku „quasi waloryzacja” na zasadzie art. 405 kc, SSO Tomasz Weiert.
Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!