Wyroki w sprawach frankowych Kancelarii GARLACZ – 48 korzystnych wyroków wrzesień 2023

Jesienią Kancelaria GARLACZ ruszyła ze zdwojoną siłą pozyskując 7 korzystnych wyroków prawomocnych i 41 korzystnych wyroków nieprawomocnych. Szczególną uwagę zwracamy na nieprawomocny wyrok częściowy z dnia 20 września 2023 roku przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości  tj. jeden z pierwszych wyroków p-ko temu bankowi w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu oraz na wyrok z dnia 28 września 2023 roku dotyczący nieważności umowy kredytu zawartej przez przedsiębiorcę.

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych we wrześniu 2023 roku.

Sprawy prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników współpracujących stale i od wielu lat z mec. Garlacz.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 09.2023, sygn. akt: I ACa 230/23 (XXVIII C 2930/21), SA Warszawa nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
  SSO del. Adam Jaworski;
 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2023, sygn. akt: I ACa 48/23 (XXIV C 1317/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, ograniczone odsetki,
  SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska;
 3. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 13.09.2023, akt: VI ACa 1012/22 (XXVIII C 2174/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, zasądzone odsetki od pouczenia Sądu, SSA Agata Wolkenberg;
 4. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2023, akt: I ACa 987/22 (I C 602/21), SA Białystok, nieważność umowy kredytu, częściowo ograniczone odsetki, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Jacek Malinowski;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2023, akt: V ACa 274/22 (IV C 575/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki, SSA Alicja Fronczyk;
 6. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 28.09.2023, akt I ACa 2018/22 (XXIV C 1183/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Beata Kozłowska;
 7. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 29.09.2023, akt VI ACa 348/22 (XXVIII C 3362/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Jolanta Pyźlak.

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 04.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 3186/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska;
 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.09.2023, sygn. akt XXV C 985/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 3. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 06.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 10028/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone odsetki, SSO Iwona Lizakowska-Bytof;
 4. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 871/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyński;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.09.2023, sygn. akt: XXV C 1483/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Krystyna Stawecka;
 6. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.09.2023, sygn. akt: III C 1830/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Mariusz Solka;
 7. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.09.2023, sygn. akt: I C 1005/23, SO Warszawa Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Rafał Zgliński;
 8. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.09.2023, sygn. akt XXIV C 340/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 9. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 11.09.2023, sygn. akt: XXV C 2923/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Pogorzelska;
 10. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: XXV C 3758/20, SO Warszawa, przesłankowo nieważność umowy kredytu (kredyt spłacony), SSO Kamil Gołaszewski;
 11. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: III C 1562/22, SO Warszawa- Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR Agnieszka Perehubka;
 12. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 17659/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Krekora;
 13. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: XXIV C 935/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 14. Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: IV C 791/19, SO Warszawa, uchylony nakaz zapłaty z weksla, oddalony pozew banku, SSO Agnieszka Derejczyk;
 15. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2023, sygn. akt: XXIV C 2845/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut potrącenia, SSO Maria Piasecka;
 16. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.09.2023, sygn. akt III C 408/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Agnieszka Rafałko;
 17. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.09.2023, sygn. akt: III C 1909/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Mariusz Solka;
 18. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 19215/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Uchman;
 19. Santander Bank Polska SA w Warszawie, wyrok z dnia 15.09.2023, sygn. akt: I C 2276/17, SO Wrocław, ustalenie nieważności umowy kredytu, uwzględniony zarzut potrącenia, SSR del. Agnieszka Łężna;
 20. Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, wyrok z dnia 18.09.2023, sygn. akt: II C 1144/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 21. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.09.2023, sygn. akt: XXV C 665/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Kamil Gołaszewski;
 22. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 19.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 19958/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Michał Maj;
 23. Getin Noble Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2023, sygn. akt: XXV C 438/23, SO Warszawa, ustalenie nieważności umowy kredytu, SSO Krystyna Stawecka;
 24. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.09.2023, sygn. akt: XXIV C 849/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 25. mBank S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 1038/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyńsk;
 26. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.09.2023, sygn. akt: IV C 1143/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, ograniczone odsetki, SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk;
 27. Bank BPH S.A, wyrok z dnia 22.09.2023, sygn. akt: XV C 904/21, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, SSO Magdalena El-Hagin;
 28. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.09.2023, sygn. akt: II C 2524/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 29. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 9815/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Edyta Sornat-Unisk;
 30. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 4260/21, SO Warszawa, ustalenie nieważności umowy kredytu,SSO Edyta Sornat-Unisk;
 31. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.09.2023, sygn. akt: XXIV C 1373/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Monika Dominiak;
 32. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.09.2023, sygn. akt: XXIV C 462/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk;
 33. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.09.2023, sygn. akt: XXVI GC 1130/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SO Agnieszka Owczarewicz – sprawa przedsiębiorcy;
 34. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.09.2023, sygn. akt: I C 2037/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bożena Chłopecka;
 35. PKO BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.09.2023, sygn. akt: XXIV C 356/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 36. Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.09.2023, sygn. akt: II C 3668/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 37. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.09.2023, akt: XXVIII C 5659/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Robert Masznicz;
 38. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 4843/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Joanna Karczewska;
 39. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 29.09.2023, sygn. akt: XXVIII C 13463/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Ewa Pawłowska.

WYGRANE SPRAWY Z POWÓDZTWA BANKU:

 1. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.09.2023, sygn. akt: I C 1986/22, SO Gliwice, oddalenie powództwa banku o kapitał i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, SSO Wojciech Hajduk;
 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2023, sygn. akt I C 1375/21, SO Olsztyn, oddalenie powództwa banku o kapitał i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, SSO Wojciech Wacław.

PRZEGRANE SPRAWY Z POWÓDZTWA BANKU:

 1. PKO Bank PolskiA z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2023, sygn. akt I C 373/22, SO Elbląg, zasądzona na rzecz banku „quasi waloryzacja” na zasadzie art. 405 kc, SSO Tomasz Weiert.
Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close