Wyroki Klientów Kancelarii GARLACZ – październik 2023

Wyroki Kancelarii GARLACZ w październiku 2023 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w październiku 2023 roku. W październiku 2023 w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Garlacz sądy w całej Polsce wydały 13 prawomocnych wyroków i 40 nieprawomocnych wyroków.

Szczególną uwagę zwracamy na wyrok SO Warszawa z dnia 28 września 2023 roku w sprawie VII AGa 758/22 dotyczący nieważności umowy kredytu zawartej przez przedsiębiorcę oraz na prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu banku BPH S.A. zapadły w sprawie SA Gdańsk V ACa 1342/22 w której TSUE wydał wyrok C-19/20. Kancelaria GARLACZ reprezentowała Klientów przed TSUE.

Sprawy prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników współpracujących stale i od wielu lat z Kancelarią Garlacz.

Kancelaria Garlacz uzyskała łącznie już ponad 300 prawomocnych wyroków i blisko 950 wyroków I instancji co jest rekordową liczbą na rynku wśród kancelarii zajmujących się tą tematyką.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.2023, sygn. akt: I ACa 293/23 ( I C 1102/21), SA Lublin, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, nieuwzględniony zarzut potrącenia, zasądzone całe dochodzone odsetki, SSA Jerzy Nawrocki;
 2. Bank BPH spółka akcyjna w Gdańsku, wyrok z dnia 10.2023, sygn. akt: V ACa 231/23 (I C 93/18), SA Gdańsk, oddalona apelacja banku od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, SSA Wiesław Łukaszewski;
 3. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 11.10.2023, akt: V ACa 857/22 (II C 730/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, nieuwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Marta Szerel;
 4. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 16.10.2023, akt: I ACa 987/22 (XXVIII C 5484/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, częściowo ograniczone odsetki, uwzględniony zarzut zatrzymania,
  SSA Teresa Mróz;
 5. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.10.2023, akt: VI ACa 981/21 (XXVIII C 3462/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Agata Zając;
 6. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.10.2023, akt VI ACa 688/22 (XXVIII C 2229/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Grażyna Kramarska;
 7. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 17.10.2023, akt I ACa 714/22 (XXIV C 1942/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Beata Kozłowska;
 8. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 19.10.2023, akt VII AGa 758/22 (XXVI GC 548/19), SA Warszawa, oddalona apelacja banku od wyroku oddalającego pozew banku z uwagi na nieważność umowy kredytu , SSO del. Jolanta Stasińska. Umowa kredytu zawarta przez przedsiębiorcę.;
 9. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 19.10.2023, akt VI ACa 1150/22 (XXVIII C 8167/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Jacek Sadomski;
 10. Bank BPH spółka akcyjna w Gdańsku, wyrok z dnia 10.2023, sygn. akt: I ACa 127/23 (I C 449/17), SA Gdańsk, oddalona apelacja banku od wyroku ustalającego nieważnośc umowy kredytu, SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska;
 11. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2023, akt V ACa 1365/22 (XXVIII C 520/21), SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność dwóch umów kredytu, ograniczone odsetki, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska;
 12. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 30.10.2023, akt VI ACa 1029/22 (XXVIII C 3212/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Agata Zając;
 13. Bank BPH spółka akcyjna w Gdańsku, wyrok z dnia 31.10.2023, akt V ACa 1342/22 (XV C 458/18), SA Gdańsk, zmieniony wyrok I instancji na ustalenie nieważności umowy kredytu SSA Mariusz Nowicki. Jest to sprawa na gruncie której zapadł wyrok TSUE C-19/20.

 

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 02.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 13336/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Ewa Pawłowska;
 2. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 03.10.2023, sygn. akt II C 1685/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 3. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 04.10.2023, sygn. akt: XXIV C 2568/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Zalewska;
 4. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.10.2023, sygn. akt: XXIV C 605/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Dorota Gozalbo-Gągolewicz;
 5. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 11.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 16425/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Uchman;
 6. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 11.10.2023, sygn. akt III C 1000/19, SO Warszawa, zasądzona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Monika Odzimkowska;
 7. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 11.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 2803/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Marcin Czachura;
 8. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 13.10.2023, sygn. akt: IV C 474/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, uwzględniony zarzut zatrzymania,
  SSO Radosław Tukaj;
 9. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 13.10.2023, sygn. akt: IV C 550/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Kubczak;
 10. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 16.10.2023, sygn. akt XXIV C 857/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 11. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 16.10.2023, sygn. akt XXVIII C 11191/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Agnieszka Kossowska;
 12. Bank BPH spółka akcyjna w Gdańsku, wyrok z dnia 17.10.2023, sygn. akt: I C 1283/20, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
  SSR del. Dominika Czarnecka;
 13. Bank BPH spółka akcyjna w Gdańsku, wyrok z dnia 17.10.2023, sygn. akt: III C 2882/22, SO Warszawa- Praga, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSR Agnieszka Perehubka;
 14. Santander Bank Polska SA w Warszawie, wyrok z dnia 17.10.2023, sygn. akt II C 1145/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 15. Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.10.2023, sygn. akt: IV C 972/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, oddalony pozew banku, SSO Karol Smaga;
 16. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 17.10.2023, sygn. akt: II C 2548/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 17. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 18.10.2023, sygn. akt: II C 2633/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 18. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 5732/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Kossowska;
 19. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 5217/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak;
 20. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.10.2023, sygn. akt: XXV C 2744/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Ogińska-Łągiewka;
 21. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.10.2023, sygn. akt: XXV C 1023/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Ogińska-Łągiewka;
 22. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.10.2023, sygn. akt: IV C 778/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka;
 23. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 19.10.2023, sygn. akt: II C 347/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Polakowski;
 24. Bank Santander Consumer Bank S.A., wyrok z dnia 20.10.2023, sygn. akt: II C 1467/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut potrącenia, ograniczone odsetki, SSO Sebastian Krawczyk;
 25. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 20.10.2023, sygn. akt: III C 1341/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Suchecka – Bartnik;
 26. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 24.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 8149/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki,SSO Agnieszka Kossowska;
 27. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 25.10.2023, sygn. akt: III C 720/23, SO Warszawa, wyrok częściowy, nieważność umowy kredytu, SSO Ewa Suchecka – Bartnik;
 28. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.10.2023, sygn. akt: XXV C 783/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,SSO Paweł Duda;
 29. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.10.2023, sygn. akt: I C 196/22, SO Kraków, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone roszczenie banku o waloryzację kapitału kredytu i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. SSO Piotr Pilarczyk;
 30. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.10.2023, sygn. akt: III C 2400/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Anna Popławska-Czerwińska;
 31. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2023, sygn. akt: II C 40/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Barbara Pyz-Kędzierska;
 32. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2023, sygn. akt: XXIV C 2671/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Zalewska;
 33. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 27.10.2023, sygn. akt: I C 490/17, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Adrianna Gołuńska-Łupina;
 34. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2023, akt: III C 2547/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Monika Odzimkowska;
 35. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 19623/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Pawłowska;
 36. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 31.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 13958/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSR Anna Głuszak;
 37. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 31.10.2023, sygn. akt: I C 979/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bożena Chłopecka;
 38. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 31.10.2023, sygn. akt: XXVIII C 5213/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak.

 

APELACJĘ ZŁOŻYMY W SPRAWACH:

 

 1. Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.10.2023, sygn. akt: II C 1970/19, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Michał Chojnacki;
 2. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 09.10.2023, sygn. akt: I C 1293/20, SO Warszawa, zasądzone nadpłaty wyliczone po kursie średnim NBP,
  SSO Tadeusz Bulanda.
Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close