Wyroki Kancelarii GARLACZ za listopad 2022

Wyroki Kancelarii GARLACZ w listopadzie 2022 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w listopadzie 2022 roku.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, wyrok z dnia 03.11.2022, akt: I ACa 543/22 (XXIV C 2534/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA Dagmara Olczak – Dąbrowska;
 2. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 11.2022, sygn. akt: VI ACa 838/19 (XXV C 2496/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, zasądzone odsetki od dnia złożenia przez powoda oświadczenia o skutkach nieważności, SSA Agata Zając;
 3. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 11.2022, sygn. akt: V ACa 951/21 (II C 567/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku od wyroku oddalającego pozew banku, SSO del. Piotr Bednarczyk;
 4. mBank S.A., wyrok z dnia 17.11.2022, akt: ACa 358/22 (I C 168/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Tomasz Pałdyna;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.11.2022, sygn. akt: I ACa 266/22 (XXIV C 100/17), SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku, SSA Anna Strączyńska;
 6. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.11.2022, sygn. akt: I ACa 411/22 (XXVIII C 516/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Marzanna Góral;
 7. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wyrok z dnia 22.11.2022, akt: VI ACa 689/21 (XXV C 1851/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska;
 8. Getin Noble Bank S.A., 11.2022, sygn. akt: VI ACa 275/21 (XXV C 1211/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Małgorzata Kuracka;
 9. Getin Noble Bank S.A., 11.2022, sygn. akt: VI ACa 1045/21 (XXV C 2453/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Jolanta Pyźlak;
 10. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu działający przez Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 24.11.2022, sygn. akt: VI ACa 15/22 (XXVIII C 5374/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, zasądzone odsetki od momentu pouczenia stron o skutkach nieważności umowy, SSA Jolanta Pyźlak;
 11. Santander Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 11.2022, sygn. akt: VI ACa 6/22 (XXV C 282/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględnienie zarzutu zatrzymania, SSA Tomasz Pałdyna;
 12. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.11.2022, sygn. akt: VI ACa 901/21 (XXV C 2496/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska;
 13. PKO S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.11.2022, sygn. akt: V ACa 281/22 (II C 1001/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska;
 14. PKO Bank Polski S.A., wyrok z dnia 29.11.2022, sygn. akt: I ACa 83/22 (XXIV C 193/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, nieuwzględniony zarzut zatrzymania przez przedawnienie roszczeń banku, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur.

 

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. mBank S.A., wyrok z dnia 03.11.2022, sygn. akt: XXIV C 357/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk;
 2. mBank S.A., wyrok z dnia 04.11.2022, sygn. akt: I C 878/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Lipińska;
 3. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.11.2022, sygn. akt: III C 547/18, SO Warszawa, oddalony pozew banku, SSO Mariusz Solka;
 4. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 07.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 19979/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Michał Maj;
 5. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 19721/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Orzechowska;
 6. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 1223/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Katarzyna Dawid-Birska;
 7. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 2399/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha;
 8. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.11.2022, sygn. akt: XXIV C 1317/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Dorota Stokowska-Komorowska;
 9. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 196/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Maciej Wójcicki;
 10. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 10.11.2022, sygn. akt: I C 332/18, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel;
 11. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.11.2022, sygn. akt II C 2481/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, SSO Barbara Pyz-Kędzierska;
 12. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.11.2022, sygn. akt: I C 712/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSR del. Anna Lipińska;
 13. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 6361/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Lipińska;
 14. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 2/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Karczewska;
 15. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.11.2022, sygn. akt: II C 2605/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Polakowski;
 16. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.11.2022, sygn. akt: XXV C 2785/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut potrącenia, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 17. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 18030/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska;
 18. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 16.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 1068/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Tomasz Leszczyński;
 19. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 16.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 3213/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania; SSO Agnieszka Nakwaska Szczepkowska;
 20. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 16.11.2022, sygn. akt: I C 720/17, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Ewa Kulawik-Rudzińska;
 21. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 17341/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Edyta Sornat-Unisk;
 22. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.11.2022, sygn. akt: IV C 636/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Karol Smaga;
 23. mBank S.A., wyrok z dnia 18.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 3677/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha;
 24. mBank S.A., wyrok z dnia 22.11.2022, sygn. akt: XXIV C 1699/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 25. Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 22.11.2022, sygn. akt: XXV C 198/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Jończyk;
 26. Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 22.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 5992/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska;
 27. mBank S.A., wyrok z dnia 22.11.2022, sygn. akt: IV C 1529/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Karol Smaga;
 28. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.11.2022, sygn. akt: XIV C 608/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 29. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 24.11.2022, sygn. akt XII C 1923/18, SO Wrocław, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Zbigniew Woźniak;
 30. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 25.11.2022, sygn. akt: XXV C 1022/17, SO Warszawa, nieważność dwóch umów kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Elżbieta Lucyna Mojsa;
 31. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.11.2022, sygn. akt: XXVIII C 2519/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha;
 32. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 29.11.2022, sygn. akt: II C 1089/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Polakowski;
 33. Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 30.11.2022, sygn. akt: IV C 1740/21, SO Warszawa, ustalona nieważność umowy kredytu, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska;
 34. Pekao Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 30.11.2022, sygn. akt: XVI GC 783/22, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SO Arkadiusz Piotrowski;
 35. PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 30.11.2022, sygn. akt XXIV C 456/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 36. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 30.11.2022, sygn. akt: III C 2268/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Rafałko;
 37. Bank Zachodni WBK S.A., wyrok z dnia 30.11.2022, sygn. akt: XII C 961/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Radosław Nawrocki.

NA APELACJĘ CZEKAJĄ SPRAWY:

 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.11.2022, sygn. akt: I C 653/21, SO Warszawa, oddalony pozew kredytobiorcy na posiedzeniu niejawnym (na chwilę obecną nieznana przyczyna oddalenia), SSR del. Anna Lipińska;
 2. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.11.2022, sygn. akt: XXV C 2055/17, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Edyta Maria Bryzgalska (bez zmian orzecznictwo tego sądu);
 3. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 24.11.2022, sygn. akt: II C 257/20, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Michał Chojnacki (bez zmian orzecznictwo tego sądu);
 4. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (umowa byłego Fortis Banku), wyrok z dnia 03.11.2022, sygn. akt: I C 1607/21, SO Kraków, oddalony pozew w całości, SSO Marta Woźniak;

W powyższych sprawach Kancelaria złoży apelacje w imieniu klientów. Niemniej zestawienie wskazuje na korzystnie kształtującą się linię orzeczniczą.

Sprawy prowadziła r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem Kancelarii GARLACZ

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close