Wygrana kredytobiorców frankowych. Umowa byłego banku Nordea Bank Polska z tzw. kursem negocjowanym!

Wygrane w sprawach klientów naszej Kancelarii zapadają niemal codziennie, ale nie co dzień wygrywa się sprawę z tzw. kursem negocjowanym. Dlatego o tej wygranej słów kilka.

W dniu 28 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (Sygn. akt XXV C 2092/20) wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytu byłego banku Nordea Bank Polska S.A. z tzw. kursem negocjowanym oraz zasądzający płatność na rzecz klientów.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych prawników z Kancelarii GARLACZ.

Sprawa nie była prosta gdyż należało wykazać, że pomimo rzekomej zdaniem banku negocjacji kursu klient nie miał świadomości i wpływu na to jaki ostatecznie kurs został zastosowany. Z tego punktu widzenia istotne było postępowanie dowodowe. Bank nie przedstawił w tej sprawie żadnego nagrania z rozmów z dealerem, z którym miało rzekomo dojść do negocjacji jak też żadnego innego dowodu, z którego wynikałoby, iż klient ustalił z bankiem kurs. Natomiast dyspozycje uruchomienia wskazujące na kurs negocjowany nie były podpisane przez klienta.

Niezależnie jednak od tego wykazywaliśmy w sprawie, że sam fakt rzekomej negocjacji kursu nie zniwelował nieuczciwego postanowienia o ryzyku różnic kursowych przy wypłacie kredytu, które w tym przypadku się zmaterializowało i które nie mogło być zrekompensowane poprzez rzekome negocjacje kursów. Sama więc nieuczciwość postanowienia o ryzyku różnic kursowych wyprzedza w ogóle konieczność badania nieuczciwości postanowienia odsyłającego do tabel kursowych banku.

W sprawie podnosiliśmy także pozostałe zarzuty związane z nieuczciwym charakterem klauzuli głównej umowy, a także związane z brakiem uprawnienia PKO BP do pobierania rat od 2014 roku tj. po dokonaniu cesji wierzytelności z umowy kredytu i wpisaniu się szwedzkiej Nordei do księgi wieczystej, a także inne pozostałe argumenty na nieważność umowy.

W najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych korzystnych wyroków z tzw. negocjowanym kursem. Posiadamy strategię jak nie – udowodnić negocjacji tego kursu.

 


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close