W marcu 2024 roku Kancelaria GARLACZ uzyskała 12 prawomocnych wyroków i 44 nieprawomocnych wyroków korzystnych dla swoich klientów!

Wyroki Kancelarii GARLACZ w marcu 2024 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w marcu 2024 roku. Kancelaria uzyskała 44 wyroki I instancji oraz 10 wyroków prawomocnych dotyczących nieważności umów kredytowych oraz 2 wyroki oddalające powództwa banków. Szczególną uwagę Kancelaria zwraca na dwa wyroki oddalające w całości pozwy banków dotyczących roszczeń z nieważnej umowy kredytu. Nadto 4 sprawy zostały zakończone poprzez umorzenie na skutek zawarcia korzystnych finansowo ugód.

Nadal utrzymujemy jeden z najlepszych wyników na rynku w zakresie ilości pozyskanych wyroków i skuteczności naszego działania.

Sprawy prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników współpracujących stale i od wielu lat z Kancelarią Garlacz. Kancelaria podzielona jest na cztery zespoły, z czego każdy zajmuje się dedykowanymi sprawami Klientów, co wpływa na wysoką jakość obsługi spraw sądowych.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 03.2024, sygn. akt: VI ACa 955/22 (XXVIII C 3220/21), SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność dwóch umów kredytu, oddalona apelacja banku, SSA Małgorzata Borkowska;
 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 03.2024, sygn. akt: V ACa 883/23 (XXV C 2340/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone składki na ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie nieruchomości, SSO Piotr Bednarczyk;
 3. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.03.2024, akt: VI ACa 1687/22 (XXV C 1982/19), SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu (w i instancji pozew był oddalony), SSA Beata Waś;
 4. mBank S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.03.2024, akt: VI ACa 878/23 ( I C 712/21), SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku, SSA Jolanta Pyźlak;
 5. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 18.03.2024, akt VI ACa 1373/22 (XXV C 3121/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Krzysztof Tucharz;
 6. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 21.03.2024, akt: VI ACa 931/22 (XXVIII C 1016/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, uwzględniona apelacja kredytobiorców od ograniczonych odsetek, SSA Tomasz Pałdyna;
 7. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.03.2024, akt I ACa 2008/22 (XXIV C 2337/20), SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku, SSA Anna Strączyńska;
 8. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.03.2024, akt I ACa 1160/23 (II C 866/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur;
 9. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.03.2024, akt VI ACa 833/22 (XXVIII C 4/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA Agata Zając;
 10. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.03.2024, akt V ACa 1426/22 (XXVIII C 2003/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Joanna Mrozek.

 

WYROKI W I INSTANCJI:

 1. mBank S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 01.03.2024, sygn. akt: II C 2665/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 2. Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 04.03.2024, sygn. akt XXVIII C 11283/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Grenda;
 3. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 05.03.2024, sygn. akt: II C 3464/20, SO Warszawa, oddalony pozew kredytobiorców – apelacja w przygotowaniu, SSO Eliza Kurkowska;
 4. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 05.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 16058/23, SO Warszawa, ustalona wyrokiem częściowym nieważność umowy kredytu, SSO Krzysztof Świderski;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 6795/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Czachura;
 6. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.03.2024, sygn. akt: IV C 1259/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Andrzej Sterkowicz;
 7. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 3449/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Michał Maj;
 8. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 4148/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Michał Maj;
 9. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 10601/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Maciej Wójcicki;
 10. Raiffeisen Bank International AG S.A., wyrok z dnia 07.03.2024, sygn. akt: III C 3391/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSO Joanna Bitner;
 11. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.03.2024, sygn. akt: XXIV C 590/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 12. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.03.2024, sygn. akt: III C 819/23, SO Warszawa-Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone składki ubezpieczeniowe, SSO Agnieszka Tulczyńska-Ożga;
 13. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 2623/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Krzysztof Świderski;
 14. Raiffeisen Bank International AG S.A., wyrok z dnia 13.03.2024, sygn. akt: I C 764/20, SO Warszawa-Praga, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Piotr Mroczek;
 15. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 13.03.2024, sygn. akt: XXV C 1871/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Anna Ogińska-Łągiewka;
 16. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 14.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 2686/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Świderski;
 17. mBank S.A., wyrok z dnia 14.03.2024, sygn. akt: II C 3931/20, SO Warszawa, ustalenie nieważności aneksu przewalutowującego kredyt złotowy na indeksowany, SSO Barbara Pyz-Kędzierska;
 18. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.03.2024., sygn. akt III C 1719/19, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Joanna Bitner;
 19. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 15.03.2024, sygn. akt: I C 1553/20, SO Gdańsk, rozliczenie umowy kredytu kursem średnim NBP – apelacja w przygotowaniu, SSO Mariusz Bartnik;
 20. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 4545/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSR del. Michał Maj;
 21. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 19.03.2024, sygn. akt: I C 932/18, SO Wrocław, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Rafał Cieszyński;
 22. Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce, wyrok z dnia 19.03.2024, sygn. akt: III C 3354/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Bitner;
 23. Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce, wyrok z dnia 20.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 6352/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Krekora;
 24. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 20.03.2024, sygn. akt: II C 1947/22, SO Warszawa-Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Hanna Wawrzyniak;
 25. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 21.03.2024, sygn. akt: I C 1311/20, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Karwowska;
 26. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 14787/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska;
 27. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.03.2024, sygn. akt: III C 944/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Suchecka – Bartnik;
 28. Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce, wyrok z dnia 21.03.2024, sygn. akt: II C 1258/22, SO Warszawa-Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Kamila Paluszkiewicz-Brolska;
 29. mBank S.A., wyrok z dnia 22.03.2024, sygn. akt: III C 2554/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Popławska-Czerwińska;
 30. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.03.2024, sygn. akt: XXV C 6/20, SO Warszawa, oddalony pozew kredytobiorców – apelacja w przygotowaniu, SSO Edyta Maria Bryzgalska;
 31. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 25.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 5942/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Robert Masznicz;
 32. Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce, wyrok z dnia 25.03.2024, sygn. akt: III C 2787/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Mariusz Solka;
 33. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.03.2024, sygn. akt: XXV C 720/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Kamil Gołaszewski;
 34. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 26.03.2024, sygn. akt: I C 1174/23, SO Świdnica, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Artur Wiśniewski;
 35. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.03.2024, sygn. akt: III C 3194/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,SSO Joanna Bitner;
 36. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 26.03.2024, sygn. akt: I C 1174/23, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
  SSO Joanna Baraniecka – Galińska;
 37. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 3521/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Czachura;
 38. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 27.03.2024, sygn. akt: IV C 88/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Andrzej Sterkowicz;
 39. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.03.2024, sygn. akt: I C 1253/22, SO Katowice, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agata Witkowska;
 40. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 4286/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyński;
 41. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 27.03.2024, sygn. akt: I C 778/20, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Marcin Cichosz;
 42. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 28.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 14616/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak;
 43. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.03.2024, sygn. akt: XXVIII C 15704/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Dorota Stokowska-Komorowska;
 44. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.03.2024, sygn. akt: XXIV C 2028/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata.

 

WYGRANE SPRAWY Z POWÓDZTWA BANKU:

 

 1. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna), wyrok z dnia 14.03.2024, sygn. akt I C 2623/22, SO Łódź, oddalony pozew banku, SSO Ewa Maciejewska;
 2. mBankA. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.03.2024, sygn. akt I C 23/22, SO Rybnik, oddalony pozew banku, SSO Izabella Świerczek.

 

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close