Umowa frankowa zawarta na działalność gospodarczą a jednak z konsumentem. Wygrana.

W dniu 22 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XXVIII C 2556/23 w osobie SSO Krzysztofa Świderskiego ustalił nieważność umowy oraz zasądził kwoty z pozwu od Raiffeisen Bank International AG.

W przedmiotowej sprawie umowa  została zawarta przez powoda prowadzącego działalność gospodarczą i takie było oznaczenie strony powodowej w umowie kredytu.

Bank podnosił brak statusu konsumenta wskazując, że umowa została zawarta celem finansowania bieżącej działalności gospodarczej powoda. Umowa określała cel jako spłatę poprzedniego kredytu oraz cel dowolny.

W rzeczywistości powód sfinansował kredytem cel prywatny jednak bank udzielił mu kredytu formalnie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia niemal w całości uwzględnił naszą argumentację. Powołując się na kryteria mierzalne, takie jak: wykorzystanie kredytu na remont domu, prowadzenie działalności jedynie w części nieruchomości powoda a także kryteria niemierzalne wedle przywołanego przez nas wyroku TSUE w sprawie C-570/21, zgodnie z którym status konsumenta winien być oceniany NIE przez pryzmat tzw. marginalnego użytku gospodarczego w umowie o podwójnym charakterze lecz przez pryzmat DOMINUJĄCEGO użytku prywatnego tj. przy założeniu, że użytek gospodarczy jest na tyle ograniczony, że nie jest on dominujący.

Ponadto Sąd uwzględnił naszą dodatkową argumentację, zgodnie z którą sporna umowa winna zostać uznana za nieważną z uwagi na zamieszczenie w niej postanowień dot. zmiennego oprocentowania ustalanego decyzją zarządu.  W umowach bowiem z przedsiębiorcami Raiffeisen Bank International AG (Polbank) stosował postanowienia o zmiennym oprocentowaniu opartym na nieweryfikowalnych kryteriach. W oparciu o tę argumentację sprawy wygrało z nami już kilku przedsiębiorców. Sąd uznał, że jest to samodzielna podstawa do stwierdzenia nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny ale niezależnie od oceny statusu konsumenta przez sąd II instancji, przy takim skonstruowaniu klauzuli zmiennego oprocentowania wygrana jest niemal pewna.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem, w szczególności apl. radcowskim Mateuszem Lula, współpracującym z Kancelarią GARLACZ od 2018 roku, który niebawem, mamy nadzieję, dołączy do grona naszych profesjonalnych, doświadczonych pełnomocników.

Szkolimy naszych prawników dla Państwa i budujemy nasz zespół aby świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close