Sylwestrowa wygrana z Bankiem Raiffeisen!

Jak kończyć rok to tylko z przytupem! W dniu 31 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk) w sprawie o sygn. akt XXV C 2572/18 wydał prawdopodobnie ostatni w tym roku wyrok w sprawie frankowej, zasądzając nadpłaty indeksacyjne (przy założeniu kredytu złotówkowego z oprocentowaniem opartym na LIBORZE) niejako wieńcząc w ten sposób przełomowe dla frankowiczów 12 miesięcy. Jednocześnie, jest to pierwszy lub jeden z pierwszych wyroków sądu w takim składzie korzystny dla kredytobiorcy.

Sąd dokonując oceny kwestionowanych postanowień umownych na gruncie art. 3851 k.c. stwierdził, że nie może budzić wątpliwości ich abuzywny charakter. Klauzule przeliczeniowe wypełniające warunki normy powyższego przepisu znalazły się w regulaminie banku, który stanowił wzór obowiązujący ówcześnie u pozwanego i nie był tym samym indywidualnie negocjowany z konsumentem. Sąd podzielił nasze zarzuty, iż bank ustalał swoje kursy w sposób arbitralny, bez wskazania jakiegokolwiek  obiektywnego miernika w zakresie ustalania wysokości spreadu walutowego, który – co Sąd wskazał wprost – stanowił dodatkowe wynagrodzenie pozwanego. Powyższe, już w momencie uruchomienia kredytu skutkowało dodatkowym obciążeniem finansowym kredytobiorcy.

Niemniej w ocenie Sądu wyeliminowanie klauzul przeliczeniowych nie powoduje braku możliwości dalszego wykonywania umowy. Sąd nie wypowiedział się czy indeksacja to postanowienie określające przedmiot główny umowy czy poboczne postanowienie umowne. W ocenie Sądu brak jest przeciwskazań aby umowa kredytu obowiązywała w dalszym ciągu jako kredyt złotówkowy oparty na oprocentowaniu marża+LIBOR. Zdaniem Sądu dobór wskaźnika oprocentowania do waluty kredytu pozostaje kwestią ekonomiczną – nie zaś prawną i podważanie takiej konstrukcji nie jest tym samym argumentem prawnym. Sąd podkreślał, że istotnym jest zachowanie istoty przedmiotowej umowy, która może być dalej wykonywana również po wyeliminowaniu klauzul indeksacyjnych – kredytobiorca otrzymał bowiem środki pieniężne i winien dokonywać spłat w oparciu o wskazane w umowie oprocentowanie. Z tym jednak się nie zgadzamy i już wiemy, że nasz klient będzie z nami składał apelację walcząc dalej o nieważność umowy, a ten sąd powinien jeszcze raz rozważyć kwestię przedmiotu głównego na gruncie umowy kredytu indeksowanego.

Wysokość nadpłat została wyliczona w toku procesu przez biegłego.

Co prawa nie udało się ugrać nieważności umowy, jednakże trzeba podkreślić, że wyrok został wydany przez referenta, który długo wstrzymywał się z rozpoznawaniem powództw frankowych. Ta sprawa została założona jeszcze w 2016 roku. W końcu klient doczekał się częściowej sprawiedliwości. Wiemy też, że była to jedna z pierwszych spraw tego sędziego referenta. Dzisiejszy wyrok daje nadzieję, że w przyszłości i przed Sądem w tym składzie da się osiągnąć więcej niż nadpłaty indeksacyjne ale prawników wciąż czeka ciężka praca w sądzie.

Sprawę prowadziła r. pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem.

Oby zbliżający się 2020 rok przyniósł ze sobą jeszcze więcej korzystnych orzeczeń! Nasze kolejne wyroki już w styczniu 2020!

 

Tagi:

powrót

Od 6 do 10 lipca 2020 roku w Kancelarii GARLACZ trwa tydzień GE Money Banku w ramach Festiwalu Banków:

– 10% mniej na I instancję dla klientów tego banku, którzy w tym terminie zgłoszą zainteresowania na adres: konsultacja@kancelariagarlacz.pl;

– na naszym blogu omawiamy wadliwe umowy tego banku;

ZAPRASZAMY!