Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego Getin Noble Bank S.A.

W dniu 6 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Kamil Gołaszewski wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego banku Getin Noble Bank S.A. Sąd stwierdził jednak nieważność wyłącznie w odniesieniu do jednego z powodów, który wg sądu posiada status konsumenta. Wobec drugiego z powodów nie stwierdził nieważności uznając, że umowa wiąże nadal. Przyczyną takiej oceny był fakt wynajmowania nieruchomości przez powoda na cele komercyjne przez pewien okres funkcjonowania umowy kredytu. Powód wystawiał faktury za wynajmowanie lokalu. Sąd dokonał takiej oceny pomimo faktu, że powód nabył nieruchomość w celach komercyjno -mieszkalnych i dopiero potem założył działalność gospodarczą, niemniej zamierzał w nieruchomości dokonać remontu, w tym poprzez wybudowanie dla siebie lokalu mieszkalnego, co też zostało potwierdzone dokumentami złożonymi w toku sprawy. Pomimo tego faktu, sąd uznał, że cel komercyjny był przeważający, co nie pozwoliło mu uznać tego powoda za konsumenta.

Z powyższym stanowiskiem co do częściowej nieważności umowy tj. wobec jednego z powodów nie zgadzam się, dlatego kwestie te będziemy podnosić w apelacji. Ponadto, w uzasadnieniu ustnym sąd nie odniósł się w ogóle naszych istotnych zarzutów co do generalnego braku uczciwości w zakresie mechanizmu indeksacji bez względu na konsumencki lub „niekonsumencki” charakter umowy. Sąd natomiast zgodził się ze stanowiskiem, że podpisany aneks zmieniający kredyt indeksowany na kredyt w walucie CHF nie stanowił nowacji.

Z motywów ustnych orzeczenia i toku postępowania w sprawie wynika, że SSR del. Kamil Gołaszewski skupił się wyłącznie na kwestii abuzywności postanowień umownych i na tym wątku zatrzymał swoje rozważania, nie zajmując pozostałymi naszymi zarzutami zgłoszonymi wobec umowy. Kwestie te będziemy podnosić dalej w apelacji.

Z osobistych refleksji, z pewnym rozczarowaniem stwierdzam, że sąd w osobie SSR del. Kamil Gołaszewski, pomimo, że jako jeden z pierwszych sądów zaczął analizować sam mechanizm indeksacji, niestety zatrzymał się na tym etapie i pomimo swoich możliwości intelektualnych nie wydaje się być zainteresowany zgłębieniem natury indeksacji, praktyki wewnętrznej banków związanych z udzielaniem tego typu kredytów, przyczyn zastosowania indeksacji. Szkoda, bo inne sądy zaczynają się skupiać na kwestiach innych niż sama nieuczciwość zapisów umowy. A myślałam, że ten sąd będzie tym, który „rozłoży” tę konstrukcję pseudokredytu na czynniki pierwsze…. Strata intelektualna dla wymiaru sprawiedliwości… tymczasem nie poddajemy się i szukamy innych sądów, które intelektualnie zmierzą się dogłębnie z tematem…


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close