Sąd Najwyższy dalej akceptuje nieważność tzw. umów frankowych

Liczby mówią same za siebie, a słynne trzy ostatnie wyroki SN odwołujące się do kursu średniego NBP nie zmienią utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.

Kancelaria GARLACZ pozyskała łącznie ponad 300 prawomocnych wyroków w tzw. sprawach frankowych, w których sądy uznały nieważność tzw. umów frankowych (wyroki ustalające nieważność lub przesłankowo zasądzające płatności na rzecz klientów).

Łącznie banki złożyły skargi kasacyjne w 101 sprawach, tj. około 1/3 spraw naszych klientów przy czym tendencja jest spadkowa.

Na 101 złożonych skarg przez banki  poddanych ocenie zostało już 53 skargi, z czego:

1) Odmowa przyjęcia do rozpoznania przez SN: 35

2) Przyjęte do rozpoznania: 17

2) Oddalone: 1

3) Umorzone: 1 (cofnięcie skargi przez bank)

4) Oczekują na decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu: 47

Na 100 złożonych skarg poddanych (nie licząc 1 skargi cofniętej) ocenie zostało poddanych już 53 z nich, z czego 36 czyli aż 68% zakończyło się negatywnie dla banków.

Według stanu na listopad 2023 roku Banki dotychczas złożyły równo 101 skarg kasacyjnych (w tym jedna cofnięta następnie) w sprawach prawomocnie zakończonych wygraną klientów Kancelarii Garlacz.

Spośród złożonych skarg Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania aż 35 skarg banków. Ponadto 1 skargę przyjął do rozpoznania, a następnie oddalił. Przyjętych do rozpoznania przez Sąd Najwyższy zostało 17 skarg kasacyjnych banków, obecnie oczekują one na wyznaczenie terminu.

Wynika z tego, że na 100 złożonych skarg poddanych ocenie zostały już 53 z nich, z czego 36 czyli aż 68% zakończyło się negatywnie dla banków tj. odmową przyjęcia do rozpoznania, a w jednym przypadku oddaleniem.

Natomiast co do 17 skarg kasacyjnych banków Sąd Najwyższy podejmie rozstrzygnięcie merytorycznie, nie wykluczając oddalenia części z nich, a tym samym zwiększając odsetek niekorzystnych rozstrzygnięć dla banków w SN.

Pozostałe 47 skarg kasacyjnych obecnie oczekuje na decyzję o przyjęciu albo odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej.

Przewidujemy, że odsetek skarg nieprzyjętych do rozpoznania przez Sąd Najwyższy będzie coraz większy z uwagi na fakt, że powielają one te same zagadnienia prawne, które zostały już poddane pod rozwagę Sądu Najwyższego w innych skargach, natomiast zdecydowana większość wątpliwości będących przedmiotem skarg została już rozstrzygnięta.

Skargi kasacyjne często traktowane są przez banki jako ostatnia szansa na podważenie niekorzystnego dla nich orzeczenia, lecz Sąd Najwyższy coraz mniej chętnie przyjmuje kolejne skargi i zdecydowanej większości z nich odmawia przyjęcia do rozpoznania. Odmowa przyjęcia skargi banku do rozpoznania oznacza zakończenie postępowania przed Sądem Najwyższym i brak możliwości dalszego zaskarżenia orzeczenia przez bank.

Wyroki Kancelarii GARLACZ dostępne są na na stronie internetowej Kancelarii w zakładce „blog”.

Sprawy prowadzi radca prawny Barbara Garlacz wraz z zespołem wykwalifikowanych adwokatów, radców prawnych oraz prawników. Każdy klient Kancelarii ma przydzielonego opiekuna prawnego swojej sprawy, którym jest adwokat lub radca prawny.

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close