Never give up! W sytuacjach beznadziejnych zadzwoń do prawnika.

Poniższa historia pokazuje, że nawet w sytuacjach beznadziejnych warto podjąć walkę…

Przed kilkoma miesiącami zgłosił się do nas kredytobiorca przeciwko któremu jeszcze w 2018 roku został wydany nakaz zapłaty na rzecz Santander Consumer Bank S.A. Klient dowiedział się o nim dopiero w momencie, gdy do jego drzwi zapukał komornik…

Co gorsze, sytuacja była o tyle skomplikowana, że kredytobiorca stale posiadał adres zameldowania w miejscu doręczenia nakazu zapłaty choć tam w okresie doręczenia nakazu zapłaty nie  zamieszkiwał jak się okazało… Wykorzystaliśmy ten fakt, choć nie było łatwo przekonać sąd do tego, że klient tam nie zamieszkiwał, a sam nakaz zapłaty został nieprawidłowo doręczony. Była to kwestia mocno dowodowa. Początkowo sytuacja wydawała się beznadziejna… ale znaleźliśmy takie dowody aby wykazać swoje racje. Za symbolicznym wynagrodzeniem podjęliśmy się prowadzenia sprawy i przystąpiliśmy do nierównej walki z Bankiem występując do Sądu w celu stwierdzenia braku prawidłowości doręczenia nakazu zapłaty i jego zaskarżenia.

I w tym momencie nastąpiło kilkumiesięczne zawieszenie akcji… mimo licznych pism z ponagleniem i toczącej się egzekucji Sąd nie rozpoznawał naszego wniosku. Aż w końcu sprawa została przydzielona do nowego referenta, który na posiedzeniu w dniu 22 lipca br. po przesłuchaniu kredytobiorcy, rozpoznaniu powołanych przez nas dowodów dokumentowych oraz powołanego przez nas świadka i zaciekłym starciu z pełnomocnikiem strony przeciwnej w toku rozprawy w całości zaaprobował nasze stanowisko o braku możliwości odbioru przesłanej z Sądu korespondencji. W konsekwencji uchylone zostały wcześniejsze zarządzenie stwierdzające prawomocność nakazu zapłaty i postanowienie nadające mu klauzulę wykonalności, co na ten czas uratowało naszego klienta przed zlicytowaniem mu domu.

Do wygranej z bankiem jeszcze daleka droga, jednakże w realiach niniejszej sprawy już sama możliwość podważenia umowy kredytowej i powództwa banku, czym zajmiemy się w dalszej kolejności oraz efektywne wstrzymanie egzekucji jawią się w kategoriach dużego sukcesu. Piłka w grze!

Orzeczenie zapadło w dniu 22 lipca br. w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank S.A. przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej (XIV Nc 2396/18).

Sprawę prowadził adw. Jakub Sobczyk wraz z mec. Barbarą Garlacz z kancelarii GARLACZ. To właśnie mec. Sobczyk w pewnym felernym dniu odebrał telefon od załamanego klienta, opracował strategię na tę sprawę i z impetem ruszył do walki z bankiem.

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close