Nadchodzi koniec tzw. „ucinania” odsetek frankowiczom!

W ślad za orzeczeniami TSUE z grudnia 2023 roku dostrzegamy powoli korzystną zmianę linii orzeczniczej niektórych składów sędziowskich.

Tytułem przykładu, w dniu 12 stycznia 2023 roku SO w Warszawie (IV C 732/20 – SSO Karol Smaga) wydał wyrok w którym ustalił nieważność umowy i zasądził od mBanku S.A. całe roszczenie główne o zapłatę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty.

W dotychczas wydanych wyrokach sąd w osobie SSO Karola Smagi ustalał początkowy termin odsetek ustawowych w oparciu o wyrok SN  z dnia 7 maja 2021 roku (III CZP 6/21 tj. od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytu).

Natomiast w ustnym motywach rozstrzygnięcia w omawianej sprawie Sąd wskazał, że po analizie grudniowych wyroków TSUE (C-140/22 i C-28/22), na które to wyroki powoływaliśmy się podczas rozprawy, SĄD ZMIENIŁ stanowisko w zakresie początkowego terminu odsetek ustawowych za opóźnienie.

Ostatecznie Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z żądaniem  określonym w pozwie tj. od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty. Pozew przygotowany przez Kancelarię GARLACZ wprost odnosił się do klauzul abuzywnych wywodząc z nich nieważność całej umowy kredytu.

W tej sprawie kredytobiorca zyskał już ok. 60 tyś zł samych odsetek, które dalej się naliczają…

Sprawę prowadziła r. pr. Małgorzata Gałązka wraz z r.pr. Barbarą Garlacz z Kancelarii GARLACZ


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!