Kolejny wyrok prawomocny. Kolejny zarzut potrącenia i zatrzymania nieuwzględniony. Roszczenia Getin Noble Bank przedawnione

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie I ACa 596/21  z dnia 25 października 2021 roku (SSO del. Anna Strączyńska) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2021 roku sygn. akt XXIV C 2391/20, w którym sąd ustalił  nieważność umowy oraz zasądził roszczenie o zapłatę. Sprawa rozpoczęta w Sądzie Okręgowym w Warszawie w lipcu 2017 roku, ale warto było czekać.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz wraz z Zespołem.

Na etapie postępowania apelacyjnego bank złożył zarzut potrącenia błędnie wskazując jednak kwoty oraz nie wyliczając odsetek za opóźnienie, a także nie uzupełniając pewnych kwoty (pozostawiając w piśmie dosłownie znaczki „xxx”). Taki zarzut potrącenia nie tylko ze względów prawnych nie mógł być uwzględniony ale przede wszystkim jego treść merytoryczna była przygotowana w sposób tak niedbały i niechlujny, że nie sposób było ustalić wzajemnych rozliczeń. Ciśnie się na usta taka konkluzja, że tak jak Getin Noble nie potrafił przygotować porządnych umów czy aneksów tak nawet nie potrafi przygotować prawnie poprawnego w treści zarzutu potrącenia.

W sprawie podnieśliśmy także zarzut przedawnienia się roszczeń banku, gdyż klient zakwestionował umowę w lipcu 2017 roku, zatem roszczenia banku przedawniły się co najmniej z końcem 2020 roku.

Sąd uznał także, że roszczenia banku o zwrot kapitału się przedawniły. Nasz klient otrzyma teraz środki uiszczone na rzecz banku. Czy będzie musiał zwracać kwotę udzielonego kredytu dowiemy się zapewne więcej z uzasadnienia ustnego ale wygląda na to, że nie.

Sąd Apelacyjny potwierdził prawidłowość wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgodził się z naszą argumentacją, że umowa zawiera w sobie swapa walutowo – procentowego.

Sąd nie uznał zarzutu zatrzymania banku Getin Noble Bank z uwagi na fakt, iż:

  1. umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a zarzut zatrzymania jest instrumentem o charakterze zupełnie wyjątkowym i nie może na zasadzie analogii być stosowany rozszerzająco do umów, które nie mają charakteru wzajemnego;
  2. zarzut zatrzymania może być stosowany tylko wówczas gdy bank nie ma instrumentu innego, a ma np. zarzut potrącenia, który w tej sprawie nie był zgłoszony;

Z zarzutem potrącenia i zatrzymania dzielnie walczył na etapie apelacyjnym nasz aplikant radcowski Mateusz Lula pod kierunkiem mec. Barbary Garlacz.

Jest to już trzeci prawomocny wyrok Kancelarii GARLACZ pozyskany w ciągu ostatnich 7 dni w którym Sąd Apelacyjny potwierdził przedawnienie się roszczeń banku o zwrot kapitału.

Każdy klient naszej Kancelarii ma w umowie zlecenia zawarte pouczenie o skutkach nieważności i ten dowód dajemy w sprawach, zatem w przypadku naszych Klientów nie ma możliwości aby sądy uznawały, że o skutkach nieważności dowiedzieli się oni z informacji od sądu. To zaś wzmacnia argumentację na rzecz przedawnienia się roszczeń banków, skoro klient zakwestionował umowę wiedząc o skutkach nieważności a bank nic z tym nie zrobił.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close