Kolejne dwie nieważności umów byłego GE Money Banku

Kancelaria GARLACZ pozyskała kolejne dwa wyroki ustalające nieważność umów kredytów indeksowanych byłego GE Money banku. Oba wydane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Pierwszy wydany przez sąd w składzie SSO Marcin Cichosz w dniu 24 lutego 2021 roku (I C 667/17). Sąd ustalił, że umowa zawarta przez powoda z bankiem GE Money Bank S.A. jest nieważna oraz  zasądził od Banku BPH S.A. jako następcy prawnego GE Money na rzecz powoda roszczenie pieniężne na zasadzie dwóch kondykcji.

Drugi wydany w dniu 24 marca 2021 (I C 178/17) przez sąd w składzie SSO Izabela Górnikieiwcz – Wróbel. Sąd także ustalił nieważność umowy i zasądził roszczenie pieniężne powodowi w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Oba orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku są kolejnym potwierdzeniem skuteczności specjalnie wypracowanej argumentacji, którą przedstawiamy w sprawach dotyczących umów byłego GE Money Banku. Jest to argumentacja zgodnie z którą, nie jest możliwe odcięcie marży z par. 17 umowy i pozostawienie umowy rozliczanej kursem średnim NBP. Wskazujemy, że taka umowa nie odzyska transparentności, której brak istniał już w dacie zawarcia umowy, co jest sprzeczne z wymogami dyrektywy 93/13, a także, że odcięcie samej marży czyni zapis par. 17 umowy kompletnie nielogicznym oraz zmienia sens nie tylko tego postanowienia, ale i całej umowy, co w świetle orzeczenia w sprawie Santos C-17/70 powoduje, że marży z umowy odciąć nie można. Ponadto podnosimy, że w umowie i tak zostanie nieuczciwy warunek indeksacji, a to powoduje, że ta rzeczywista nierównowaga między stronami wynikająca głównie z indeksacji nie zostanie usunięta, gdyż same odesłania do tabel kursowych zachwiały równowagę tylko częściowo, tak jak wskazuje TSUE w swoich wyrokach.

Wierzymy, że do tej argumentacji przychyli się także TSUE  w sprawie C-19/20, którego orzeczenie zapadnie już 29 kwietnia 2021 roku.

Wszystkie nasze sprawy umów kredytów indeksowanych do CHF byłego GE Money banku mamy wygrane, w tym prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (Sygn. akt I ACa 745/19).


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close