Kancelaria GARLACZ w lipcu 2021 uzyskała 14 wyroków unieważniających umowy!

Nie informujemy na bieżąco o naszych wygranych bo dla nas są tak zwyczajne jak poranna kawa w biurze, a jednak dla każdego z naszych klientów tak nadzwyczajne…dlatego walczymy o każdego tzw. frankowicza niezależnie od złożoności jego sprawy.

Lipiec 2021: 22 dni robocze i 14 wygranych oraz kilkanaście uwzględnionych wniosków o zabezpieczenie.

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne) – 14 naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

 1. XXV C 2564/20 – mBank S.A. wyrok SO Warszawa z dnia 05.07.2021 roku, SSO T. Gal – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 2. XXVIII C 1707/21 – Bank Millennium S.A. wyrok SO Warszawa z dnia 09.07.2021 roku, SSO P. Krekora- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 3. XXV C 739/19 – Raiffeisen Bank International AG wyrok SO Warszawa z dnia 09.07.2021 roku, SSR del. E. Mojsa – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 4. XXIV C 657/19 – Bank Millennium S.A. wyrok SO Warszawa z dnia 09.07.2021 roku, SSO K. Tarapata- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 5. XXV C 62/20 – PKO BP SA. wyrok SO Warszawa z dnia 12.07.2021 roku, SSO T. Gal – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę, uwzględniony zarzut zatrzymania banku;
 6. XXV C 1045/20 – mBank S.A. wyrok SO Warszawa z dnia 12.07.2021 roku, SSO T. Gal – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 7. XXV C 1851/20 – Raiffeisen Bank International AG wyrok SO Warszawa z dnia 12.07.2021 roku, SSO T. Gal – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 8. XXV C 2012/17 – Getin Noble Bank S.A. wyrok SO Warszawa z dnia 13.07.2021 roku, SSR del. A. Mitkiewicz – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę, uwzględniony zarzut zatrzymania banku;
 9. XXV C 776/19 – Raiffeisen Bank International AG wyrok SO Warszawa z dnia 21.07.2021 roku, SSR del. E. Mojsa – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku oraz zasądzenie roszczenia o zapłatę;
 10. XXV C 395/21 – mBank S.A. wyrok SO Warszawa z dnia 22.07.2021 roku, SSO A. Błażejczyk – ustalenie nieważności dwóch umów kredytu z 2006 i 2007 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 11. II C 2027/20 – mBank S.A. wyrok SO Warszawa z dnia 23.07.2021 roku, SSO B. Pyz -Kędzierska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 12. III C 387/20 – Raiffeisen Bank International AG wyrok SO Warszawa z dnia 27.07.2021 roku, SSO E. Jończyk – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 13. II C 3130/20 – mBank S.A. wyrok SO Warszawa z dnia 30.07.2021 roku, SSR del. A. Kiełek – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2010 roku oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy roszczenia o zapłatę;
 14. I C 462/19 – PKO BP S.A. (dawna Nordea) wyrok SO Częstochowa z dnia 30.07.2021 roku, SSO L. Dudek – uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie pozwu banku z uwagi na nieważność umowy kredytu z 2008 roku.

Jedynie SSO E. Kurkowska wciąż wierzy, że te umowy są ważne – II C 561/17 – mBank S.A. wyrok SO Warszawa na posiedzeniu niejawnym z dnia 26.07.2021 roku, SSO E. Kurkowska – oddalenie pozwu kredytobiorcy w całości, a SSO Tadeusz Bulanda wierzy, że można wstawić kurs średni NBP: I C 938/18 – mBank S.A. wyrok SO Warszawa na posiedzeniu niejawnym z dnia 27.07.2021 roku, SSO T. Bulanda – zasądzenie na rzez kredytobiorcy roszczenia o zapłatę tytułem nadpłaty kredytu po rozliczeniu go kurem średnim NBP, oddalenie powództwa w pozostałym zakresie. W tych sprawach oczywiście złożymy apelacje. W powyższych sprawach sądy są niereformowalne mimo, że apelacja uchyla lub zmienia ich wyroki…


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!