Jak przygotować się na ewentualną upadłość Getin Noble Banku? Ważna informacja.

W kilku sprawach prowadzonych przez Kancelarię GARLACZ przeciwko Getin Noble Bank BFG złożył wnioski o zawieszenie spraw do czasu ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku.

Jak frankowicze z Getin Noble Banku powinni przygotować się scenariusz ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku?

W razie ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku S.A. w restrukturyzacji („Bank”), o ile klient kwestionuje lub zamierza kwestionować ważność umowy powiązanej z walutą CHF, konieczne będzie z ostrożności dokonanie potrącenia swoich wierzytelności wobec tego Banku wynikających z nieważnej umowy (spłat w walucie PLN i CHF dochodzonych w pozwie oraz nieobjętych pozwem) z wierzytelnością Banku wobec kredytobiorcy z tytułu wypłaconego kapitału po to aby syndyk masy upadłości Banku nie mógł dochodzić całości wypłaconego kapitału kredytobiorcy z pominięciem dokonanych przez niego wpłat – w razie zakwestionowania przez kredytobiorcę ważności umowy kredytu.

Potrącenia należy dokonać wraz ze zgłoszeniem swojej wierzytelności do masy upadłości.

Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni i jest wyznaczany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a biegnie od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

W tym terminie należy:

  • sporządzić excela z własnymi spłatami w walucie PLN i CHF;
  • przygotować dowody spłaty w walucie PLN i CHF w zakresie objętym excelem;
  • złożyć w Banku wezwanie do zapłaty kwot w walucie PLN i CHF w zakresie objętym excelem;
  • złożyć w Banku oświadczenie o potrąceniu kwot w walucie PLN i CHF w zakresie objętym excelem;
  • przygotować pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym oraz podpisać umowę na ten etap prac z prawnikiem;
  • przygotować zgłoszenie wierzytelności i zgłosić wierzytelność do postępowania upadłościowego wraz z zarzutem potrącenia oraz oświadczeniem o potrąceniu oraz dowodami jak wyżej;

Podsumowując, aby zdążyć z wszystkimi w.w. czynnościami należy przygotować się wcześniej gdyż prawnicy obsługujący sprawy klientów Getin Noble Bank mogą nie być w stanie przeprocesować w.w. czynności dla wszystkich swoich klientów.

Klienci Kancelarii GARLACZ otrzymają wkrótce pakiet dodatkowych informacji w powyższym zakresie.

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close