Cztery za jednym zamachem (wyrokiem)! Mamy rekord – Sąd prawomocnie unieważnił cztery umowy kredytowe w jednym postępowaniu!

Tak, cztery w nagłówku to nie pomyłka. Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny sygn. V ACa 74/22, w którym Sąd unieważnił właśnie tyle umów zawartych, na przestrzeni kilku miesięcy 2008 roku, przez jednego kredytobiorcę z mBank S.A. Wedle naszej najlepszej wiedzy jest to pierwszy tego typu wyrok w naszym kraju.

Dodatkowym smaczkiem prowadzonego postępowania był specyficzny profil powoda, który posiadał wykształcenie ekonomiczne i dodatkowo sam pracował jako doradca kredytowy udzielający tego typu kredytów. Mimo specyfiki sprawy udało nam się obronić konsumencki charakter każdej z umów i dowieść braku należytego rozeznania kredytobiorcy co do skali ryzyka związanego z ich zawarciem. Niezwykle istotne z tej perspektywy były zeznania naszego klienta, które ukazywały wewnętrzne procedury banków udzielających kredyty frankowe – nawet podczas szkoleń doradców oferujących swoje produkty nie były im przekazywane informacje dotyczące możliwej fluktuacji walut.

I choć nie o rekordy, a o sprawiedliwość i uwolnienie naszych klientów od toksycznych kredytów tutaj chodzi, to wyroki w takich niestandardowych sprawach jak opisywana powyżej dają nam szczególną satysfakcję i napędzają do dalszego działania na rzecz pokrzywdzonych konsumentów.

Sprawę z ramienia naszej Kancelarii prowadzili adwokat Jakub Sobczyk i radca prawny Barbara Garlacz.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!