#Clue20PageChallenge: Uwagi pełnomocnika kredytobiorców do sprawy C-19/20 złożone w TSUE!

W dniu 4 czerwca 2020 roku Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz reprezentująca kredytobiorców w postępowaniu przed TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku C-19/20 złożyła 20-stronnicowe stanowisko do Trybunału.

Sprawa przed TSUE C-19/20 będzie miała istotne znaczenie dla wszystkich tzw. frankowiczów, przede wszystkim z dwóch powodów:

  • Po pierwsze, możliwe, że w ramach odpowiedzi na pytanie nr 5 rozstrzygnięta zostanie jedna z najbardziej aktualnych wątpliwości na gruncie spraw frankowych tj. czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału;
  • Po drugie, możliwe, że Trybunał w ramach odpowiedzi na pytanie nr 4 dokona szerszej wykładni sankcji braku dalszego obowiązywania umowy, a to z kolei wpłynie na ocenę tej sankcji na gruncie przepisów prawa krajowego i ostateczne rozstrzygnięcie, czy mamy tu do czynienia z nieważnością od początku zawarcia umowy czy od innego momentu, np. powołania się przez konsumenta na tę sankcję tudzież od momentu samego wyroku, a to może mieć wpływ na ocenę kwestii przedawnienia się roszczeń banków o zwrot kapitału;

Ponadto, w ramach pytania nr 1 oraz 3 powinny zostać rozwiane ostatecznie wątpliwości, które wciąż mają mniej przychyli sędziowie orzekający w sprawach frankowych czy podpisany aneks do umowy ma wpływ na pierwotną nieuczciwość postanowienia umownego, a także czy ustawa antyspreadowa ma znaczenie na pierwotnej nieuczciwości postanowień umownych.

Pytanie nr 2 natomiast ma kluczowe znaczenie dla umów byłego kredytu GE Money i dotyczy tego czy można z umowy usunąć samo odesłanie do marży kupna/sprzedaży pozostawiając w umowie kurs średni NBP. Dla umów tego banku jest to kwestia kluczowa.

Nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że pytania, w szczególności nr 1 – 3, na które w większości zostało wypracowane w SN stanowisko korzystne dla kredytobiorców, zostały zadane w interesie banków pod kamuflażem „troski” o prawa i interes konsumentów i z nadzieją, że być może Trybunał bankom pomoże…

W okresie koronowakacji od rozpraw kwiecień – maj 2020 przygotowaliśmy nasze solidne stanowisko do pytań prejudycjalnych z jednoczesnymi propozycjami odpowiedzi na poszczególne pytania. Zwróciliśmy w szczególności uwagę na następujące kwestie:

  1. Brak możliwości sanowania pierwotnie nieuczciwego warunku i jego skutków poprzez zawarty w późniejszym okresie aneks, w którym konsument nie wyraził świadomej i dobrowolnej zgody na zmianę postanowienia nieuczciwego i odstąpienie od systemu ochrony na gruncie dyrektywy 93/13;
  2. Brak możliwości usunięcia z umowy marży kupna/sprzedaży jako sprzecznej z z tzw. effect utile 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 a także z efektem odstraszającym z art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13, a nadto brak technicznej możliwości zastosowania tzw. testu błękitnego ołówka i redukcji utrzymującej skuteczność na gruncie umowy byłego banku GE Money;
  3. Konieczność oceny nieważności umowy na datę jej zawarcia skutkująca sankcją nieważności umowy od początku czyli wyrokiem deklaratoryjnym, co otwiera drogę do uznawania przedawnienia się roszczeń banków o zwrot kapitału kredytu w szczególnych okolicznościach;
  4. Sprzeczność żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, art. 6 ust. 1 oraz 7 ust. 1 dyrektywy 93/13;

Nasza argumentacja z uwag do TSUE będzie także podnoszona automatycznie w sprawach naszych klientów. Szczególnie istotne znacznie ma to dla umów byłego banku GE Money w kontekście pytania nr 2. Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw dotyczących tych umów.

Jeśli Trybunał pójdzie dotychczasową linią orzeczniczą to odpowiedzi na pytania do TSUE będą korzystne dla kredytobiorców.

I to było nasze #Clue20PageChallenge!

20 stron… to naprawdę był challenge ale jako pionierzy spraw frankowych lubimy wyzwania!


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close