BANK MILLENNIUM S.A. SPÓŹNIŁ SIĘ Z WNIOSKIEM O UZASADNIENIE. WYROK PRAWOMOCNY.ROK I 4 MIESIĄCE

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2021 roku wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. IV C 2318/20 (SSO M. Włodarczyk) z powództwa naszych klientów przeciwko pozwanemu Bankowi Millennium S.A. w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził powodom kwoty roszczeń w złotówkach i w walucie obcej z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.

Bank Millennium S.A. reprezentowany przez aż trzech profesjonalnych pełnomocników obsługiwanych przez co najmniej 30sto osobowy zespół całej Kancelarii, nie złożył w terminie wniosku o uzasadnienie wyroku.

Co ważne przedstawiciel Kancelarii pełnomocnika banku uczestniczył w posiedzeniu, na którym wyrok ogłoszono. Nie pomogły dalsze tłumaczenia pozwanego, że …. COVID, że okres pandemii porównywalny tylko z epidemią grypy hiszpanki, że praca zdalna, że praca hybrydowa, że błąd wewnętrzny w komunikacji między pracownikami Kancelarii reprezentującej pozwanego, że splot „niefortunnych zdarzeń” i wreszcie, że poziom zaszczepienia kraju na jednym z najniższych poziomów w Europie czy na świecie.

SO w Warszawie przychylił się do naszego wniosku o oddalenie wniosku banku o przywrócenie terminu do wniesienia uzasadnienia wyroku.  Tym sposobem uzyskaliśmy kolejny (po wyroku SA w Warszawie VI ACa 1712/17) prawomocny wyrok dotyczący nieważności umowy kredytu zawartej w Banku Millennium S.A.

Już tylko na marginesie wskazać należy, że pierwotnie (w styczniu 2020 roku) pozew w tej sprawie trafił do sędziego nieprzychylnego kredytobiorcom frankowym sędziego. Sprawa wymagała cofnięcia pozwu i złożenia go na nowo. Drugie losowanie okazało się bardzo szczęśliwe…

Sprawy prowadziła mec. Barbara Garlacz z Zespołem.

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close