Wygrana w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jeszcze przed wyrokiem TSUE!

Kluczowe rozstrzygnięcie z perspektywy tysięcy rodzimych kredytobiorców frankowych zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. I C 1719/23 (SSO Michał Metera), nawet nie czekając na wyrok TSUE C-520/21, w dniu 5 czerwca 2023 roku oddalił w całości powództwo Banku BPH S.A. przeciwko konsumentowi o zwrot kapitału kredytu i przyznanie wynagrodzenia za korzystanie ze środków banku. Sąd w ustnych motywach wskazał, że wywodzone roszczenie dotyczące przyznania dodatkowej bezumownej zapłaty w istocie stanowi obejście kodeksowych uregulowań dotyczących odsetek z art.  359 k.c. i 481 k.c., podkreślając przy tym wagę funkcji prewencyjnej uregulowań wynikających z dyrektywy 93/13. Dla skutecznej realizacji ochrony konsumenckiej wynikającej z przepisów wspólnotowych należy odstraszyć przedsiębiorcę przed stosowaniem nieuczciwych praktyk.

Postępowanie w niniejszej sprawie było o tyle ciekawe, że w momencie wytoczenia powództwa spór dotyczący unieważnienia umowy kredytu pozostawał w toku i zakończył się wyrokiem nieuwzględniającym zarzutu zatrzymania. W praktyce więc kredytobiorca już po prawomocnym wyroku w sprawie z jego powództwa dokonał potrącenia tylko w zakresie niewielkiej części kapitału kredytu dokonując spłaty pozostałej kwoty już w trakcie trwania procesu z powództwa banku. Sąd uwzględniając potrącenie oraz dowód spełnienia świadczenia tj. zapłaty pozostałej części kapitału oddalił jednak przedmiotowe powództwo w całości (również w zakresie dochodzonego roszczenia odsetkowego) oraz obciążył bank całością kosztów procesu przychylając się do podnoszonej przez nas argumentacji co do nadużycia prawa podmiotowego przez przedsiębiorcę wytaczającego powództwo w trakcie trwania postępowania dotyczącego oceny nieważności umowy i kontynuującego pobieranie rat kapitałowo-odsetkowych. Powództwo banku pozostawało przedwczesne, mimo tego, że wyrok w sprawie zainicjowanej przez kredytobiorcę miał charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny – co znalazło swe odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu o kosztach procesu.

Naszej klientce gratulujemy korzystnego rozstrzygnięcia i dziękujemy za okazane zaufanie. Obecnie pozostaje oczekiwać na decyzję banku co do wniesienia apelacji i jej ewentualnego zakresu.

Sprawę prowadzą r.pr. Barbara Garlacz, adw. Jakub Sobczyk i apl. adw. Natalia Popiel.

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close