Wygrana w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jeszcze przed wyrokiem TSUE!

Kluczowe rozstrzygnięcie z perspektywy tysięcy rodzimych kredytobiorców frankowych zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. I C 1719/23 (SSO Michał Metera), nawet nie czekając na wyrok TSUE C-520/21, w dniu 5 czerwca 2023 roku oddalił w całości powództwo Banku BPH S.A. przeciwko konsumentowi o zwrot kapitału kredytu i przyznanie wynagrodzenia za korzystanie ze środków banku. Sąd w ustnych motywach wskazał, że wywodzone roszczenie dotyczące przyznania dodatkowej bezumownej zapłaty w istocie stanowi obejście kodeksowych uregulowań dotyczących odsetek z art.  359 k.c. i 481 k.c., podkreślając przy tym wagę funkcji prewencyjnej uregulowań wynikających z dyrektywy 93/13. Dla skutecznej realizacji ochrony konsumenckiej wynikającej z przepisów wspólnotowych należy odstraszyć przedsiębiorcę przed stosowaniem nieuczciwych praktyk.

Postępowanie w niniejszej sprawie było o tyle ciekawe, że w momencie wytoczenia powództwa spór dotyczący unieważnienia umowy kredytu pozostawał w toku i zakończył się wyrokiem nieuwzględniającym zarzutu zatrzymania. W praktyce więc kredytobiorca już po prawomocnym wyroku w sprawie z jego powództwa dokonał potrącenia tylko w zakresie niewielkiej części kapitału kredytu dokonując spłaty pozostałej kwoty już w trakcie trwania procesu z powództwa banku. Sąd uwzględniając potrącenie oraz dowód spełnienia świadczenia tj. zapłaty pozostałej części kapitału oddalił jednak przedmiotowe powództwo w całości (również w zakresie dochodzonego roszczenia odsetkowego) oraz obciążył bank całością kosztów procesu przychylając się do podnoszonej przez nas argumentacji co do nadużycia prawa podmiotowego przez przedsiębiorcę wytaczającego powództwo w trakcie trwania postępowania dotyczącego oceny nieważności umowy i kontynuującego pobieranie rat kapitałowo-odsetkowych. Powództwo banku pozostawało przedwczesne, mimo tego, że wyrok w sprawie zainicjowanej przez kredytobiorcę miał charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny – co znalazło swe odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu o kosztach procesu.

Naszej klientce gratulujemy korzystnego rozstrzygnięcia i dziękujemy za okazane zaufanie. Obecnie pozostaje oczekiwać na decyzję banku co do wniesienia apelacji i jej ewentualnego zakresu.

Sprawę prowadzą r.pr. Barbara Garlacz, adw. Jakub Sobczyk i apl. adw. Natalia Popiel.

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!