Z wizytą u Rzecznika Praw Obywatelskich

29 października 2018 roku odbyło się spotkanie u RPO. Główni prawnicy prowadzący tego typu sprawy w Polsce spotkali się z Rzecznikiem aby przedstawić problemy w sądach i wypracować rozwiązania dla osób walczących w sądach.

RPO jest szczerze zainteresowany pomocą tzw. frankowiczom, jednak nie na poziomie globalnym w formie ustawy, gdyż tu obawia się lobby bankowego, które będzie wieszczyć upadek całego systemu ale na poziomie indywidualnym, tj. w ramach spraw sądowych.

RPO podkreślił, że świadomość frankowiczów odnośnie możliwości walki w sądzie jest większa w dużych miastach, natomiast w małych wciąż brak jest podstawowej wiedzy w tym zakresie.

Prawnicy przedstawili problemy w sądach:

 1. Brak jednolitej linii orzeczniczej;
 2. Rażący brak znajomości tematu abuzywności postanowień umownych po stronie sądów oraz tematyki finansowo – ekonomicznej, w szczególności przez sędziów, którzy nie mieli tego wyłożonego na studiach;
 3. Celowa obstrukcja postępowań;
 4. Brak znajomości orzecznictwa TSUE;
 5. Obawa przed orzekaniem na korzyść kredytobiorców z uwagi na potencjalne skutki dla systemu bankowego;
 6. Brak działań po stronie Sądu Najwyższego w celu ujednolicenia linii orzeczniczej;
 7. Konflikty interesów w I i III Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie (sprawa małżeństwa Wagnerów oraz małżeństwa Kruczkowskich);

Dyskutowane możliwe rozwiązania:

 1. Wystąpienie przez RPO do SN z zapytaniem prawnym w szczególności czy wyroki SOKIK mają moc wiążącą dla postępowań indywidualnych tak aby zostało to orzeczone bezpośrednio w sentencji wyroku a nie uzasadnieniu (jak w uchwale SN z 20 listopada 2015 roku);
 2. Szkolenia dla sędziów przeprowadzone przez osobę niezależną, która zna tematykę ochrony konsumenta na gruncie orzecznictwa TSUE;
 3. Edukacja „u podstaw” przez pełnomocników kredytobiorców;
 4. Ogólne wystąpienia RPO do właściwych organów i przedstawianie stanowiska RPO;
 5. Możliwy udział RPO w reprezentatywnej strategicznej indywidualnej sprawie sądowej, której rozstrzygnięcie będzie precedensem dla innych spraw (mec. Barbara Garlacz zaproponowała przystąpienie RPO do jednej z jej spraw);

Na spotkaniu nie ustalono jednak konkretnego harmonogramu działań, natomiast zaproszono prawników do przesłania dalszych propozycji działań do RPO.


powrót

NASZE SUKCESY DLA FRANKOWICZÓW:

PIERWSZE w Polsce stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego.

komentarz tu: https://www.youtube.com/watch?v=QNDw4qj6uJg

NAJWYŻSZA w Polsce wygrana z powództwa klienta: 2,1 mln zł

NAJWYŻSZA w Polsce wygrana z powództwa banku: 2,5 mln zł

                   http://kancelariagarlacz.pl/sprawy-frankowe/dlaczego-my/

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close