Wygrane zażalenie na zawyżoną opłatę od zarzutów do nakazu zapłaty

Nasz klient wniósł zarzuty wobec nakazu zapłaty. SSR del. Mariusz Metera orzekający w Sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi zobowiązał naszego klienta do zapłaty 12.208 zł tytułem złożenia zarzutów od nakazu zapłaty o który wnioskował Santander (umowa byłego Kredyt Banku). Wnieśliśmy tylko 1000 zł i wniosek o zwolnienie z kosztów powyżej 1000 zł. Sąd zwolnił tylko powyżej kwoty 3 tys. zł mimo naszych argumentów, że należy się tylko 1000 zł gdyż nasz klient jest konsumentem. Sąd się do tego nie przychylił.

Zaskarżyliśmy postanowienie o zwolnieniu z kosztów sądowych tylko powyżej kwoty 3000 zł. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Elżbieta Wiatrzyk – Wojciechowska) podzieliła nasze argumenty i ostatecznie zwolniła klienta z kosztów powyżej kwoty 1000 zł. Nasz klient ostatecznie zapłacił tylko kwotę 1000 zł.

Wybraliśmy taką drogę działania, gdyż zaskarżenie odrzucenia zarzutów wobec braku opłaty pierwotnej byłoby zbyt ryzykowne dla naszego klienta.


powrót