Jak nie stawiać argumentów w sprawie frankowej? -komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (I ACa 953/16): przegrana kredytobiorcy z bankiem Millennium.

18  grudnia 2018 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok zasądzający na rzecz kredytobiorcy spread od banku Millennium S.A. (I ACa 953/16). Ani to wygrana kancelarii reprezentującej kredytobiorcę ani banku Millennium. Obie strony milczą w przedmiocie wyroku, bo uzasadnienie jest niekorzystne dla każdej ze stron.

Dlaczego?

Niekorzystne dla kredytobiorcy (a raczej jego pełnomocnika prowadzącego w oparciu o te argumenty pozew zbiorowy przeciwko bankowi Millennium) ustalenia Sądu Apelacyjnego:

 • Kredytobiorca nie kwestionował indeksacji a jedynie tabelę kursową, więc kredytobiorca przegrał na własne życzenie;
 • Samo kwestionowanie tabeli kursowej banku nie daje podstawy do usunięcia z umowy indeksacji;
 • Indeksacja to nie waloryzacja z kodeksu cywilnego jak wskazywał pełnomocnik kredytobiorcy;
 • Kredytobiorca nie kwestionował, że poprzez klauzulę indeksacyjną bank samodzielnie określa wysokość zobowiązania kredytobiorcy;
 • Kredytobiorca nie kwestionował nieuczciwości mechanizmu indeksacji jako warunku kreującego w umowie ryzyko walutowe, a zatem ta kwestia pozostawała zdaniem Sądu Apelacyjnego bez wpływu na ważność umowy;
 • Jeśli w umowie pozostaje indeksacja to taki kredyt indeksowany trzeba jakoś rozliczyć np. wg kursu średniego NBP, co skutkowało zasądzeniem spreadu;
 • Kredyt w PLN ze stawką LIBOR jest nie do utrzymania gdyż byłaby to umowa zupełnie odmienna od tej, którą strony zakładały;

W tym miejscu „dziękujemy” „walczącym” przez Sądem Apelacyjnym za tworzenie tam linii orzeczniczej niekorzystnej dla kredytobiorców…

Niekorzystne dla banku Millennium S.A. wnioski z ustaleń Sądu Apelacyjnego:

 • Indeksacja nie jest waloryzacją w rozumieniu k.c., lecz służy otrzymaniu niższego oprocentowania wg stawki LIBOR w zamian za ryzyko kursowe [BG: i tu SA powoli rozpoznaje właściwy cel indeksacji, jesteśmy o krok od stwierdzenia ze to SWAP];
 • Kredytobiorca może kwestionować mechanizm indeksacji; [BG i jeśli to zrobi skutecznie to SA może się przychylić do stwierdzenia, że ma ona charakter nieuczciwy];
 • Jeśli z umowy zostanie usunięta indeksacja to umowa kredytu PLN z Liborem nie może się ostać; [BG: trzeba będzie stwierdzić jej nieważność];
 • Indeksacja wystawiała kredytobiorcę na ryzyko walutowe; [BG: i tę okoliczność kredytobiorca powinien podnosić]
 • Indeksacja powoduje, że bank określa świadczenie kredytobiorcy [BG: i tę okoliczność kredytobiorca powinien podnosić]

Natomiast, niezależnie od argumentów stron w procesie, niestety SA uciekł od uwzględnienia nieważności z urzędu w oparciu o powoli docierającą do Sądu Apelacyjnego argumentację kredytobiorców. SA zastosował także niedopuszczalną na gruncie sprawy redukcję utrzymującą skuteczność.

Tagi:

powrót

Wyślij umowę do bezpłatnej analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl

Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy.

W związku z ogromnym zainteresowaniem usługami Kancelarii, czas oczekiwania na analizę może się wydłużyć. Prosimy o cierpliwość. Wszystkie zgłoszenia są procedowane.

Więcej informacji w zakładce Sprawy Frankowe.