Jak nie stawiać argumentów w sprawie frankowej? -komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (I ACa 953/16): przegrana kredytobiorcy z bankiem Millennium.

18  grudnia 2018 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok zasądzający na rzecz kredytobiorcy spread od banku Millennium S.A. (I ACa 953/16). Ani to wygrana kancelarii reprezentującej kredytobiorcę ani banku Millennium. Obie strony milczą w przedmiocie wyroku, bo uzasadnienie jest niekorzystne dla każdej ze stron.

Dlaczego?

Niekorzystne dla kredytobiorcy (a raczej jego pełnomocnika prowadzącego w oparciu o te argumenty pozew zbiorowy przeciwko bankowi Millennium) ustalenia Sądu Apelacyjnego:

 • Kredytobiorca nie kwestionował indeksacji a jedynie tabelę kursową, więc kredytobiorca przegrał na własne życzenie;
 • Samo kwestionowanie tabeli kursowej banku nie daje podstawy do usunięcia z umowy indeksacji;
 • Indeksacja to nie waloryzacja z kodeksu cywilnego jak wskazywał pełnomocnik kredytobiorcy;
 • Kredytobiorca nie kwestionował, że poprzez klauzulę indeksacyjną bank samodzielnie określa wysokość zobowiązania kredytobiorcy;
 • Kredytobiorca nie kwestionował nieuczciwości mechanizmu indeksacji jako warunku kreującego w umowie ryzyko walutowe, a zatem ta kwestia pozostawała zdaniem Sądu Apelacyjnego bez wpływu na ważność umowy;
 • Jeśli w umowie pozostaje indeksacja to taki kredyt indeksowany trzeba jakoś rozliczyć np. wg kursu średniego NBP, co skutkowało zasądzeniem spreadu;
 • Kredyt w PLN ze stawką LIBOR jest nie do utrzymania gdyż byłaby to umowa zupełnie odmienna od tej, którą strony zakładały;

W tym miejscu „dziękujemy” „walczącym” przez Sądem Apelacyjnym za tworzenie tam linii orzeczniczej niekorzystnej dla kredytobiorców…

Niekorzystne dla banku Millennium S.A. wnioski z ustaleń Sądu Apelacyjnego:

 • Indeksacja nie jest waloryzacją w rozumieniu k.c., lecz służy otrzymaniu niższego oprocentowania wg stawki LIBOR w zamian za ryzyko kursowe [BG: i tu SA powoli rozpoznaje właściwy cel indeksacji, jesteśmy o krok od stwierdzenia ze to SWAP];
 • Kredytobiorca może kwestionować mechanizm indeksacji; [BG i jeśli to zrobi skutecznie to SA może się przychylić do stwierdzenia, że ma ona charakter nieuczciwy];
 • Jeśli z umowy zostanie usunięta indeksacja to umowa kredytu PLN z Liborem nie może się ostać; [BG: trzeba będzie stwierdzić jej nieważność];
 • Indeksacja wystawiała kredytobiorcę na ryzyko walutowe; [BG: i tę okoliczność kredytobiorca powinien podnosić]
 • Indeksacja powoduje, że bank określa świadczenie kredytobiorcy [BG: i tę okoliczność kredytobiorca powinien podnosić]

Natomiast, niezależnie od argumentów stron w procesie, niestety SA uciekł od uwzględnienia nieważności z urzędu w oparciu o powoli docierającą do Sądu Apelacyjnego argumentację kredytobiorców. SA zastosował także niedopuszczalną na gruncie sprawy redukcję utrzymującą skuteczność.

Tagi:

powrót

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close