4 listopada 2019 r. Nie ma wyroku w sprawie Dziubak po TSUE C-260/18

W dniu 4 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski) sąd odroczył rozprawę w sprawie Państwa Dziubak tj. w sprawie, w której zostało zadane pytanie do TSUE w tzw. polskiej sprawie frankowej (C-260/18) z uwagi na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który chce złożenia stanowiska w tej sprawie.

W toku rozprawy sąd nie zezwolił na nagrywanie dźwięku i obrazu przez media.

Bank domagał się nadal uzupełnienia umowy przepisami dyspozytywnymi. Jeżeli sąd uzna, że umowa bez postanowień nieuczciwych nie może istnieć to sąd powinien zbadać konsekwencje takiej nieważności. Jeżeli sąd uzna, że skutek nieważności jest niekorzystny dla konsumenta, to powinien rozważyć zastosowanie przepisów dyspozytywnych. Pełnomocnik banku wskazał, że powodowie kwestionowali wyłącznie odniesienie do tabel kursowych ale nie mechanizm indeksacji.

Na rozprawie, pełnomocnik powoda wskazał, że obecnie kwestionuje mechanizm indeksacji.

Sąd wskazał, że jeżeli konsument nie chce pozostawić umowy w mocy to należny stwierdzić jej nieważność (pkt 55 wyroku). Jednak ostatecznie wyroku dziś nie wydał.

Kolejny termin rozprawy to 3 stycznia 2020 roku o godz. 11.30 s. 236 ….najprawdopodobniej będzie wówczas zamknięcie rozprawy i być może wyrok.

 

 

 

 

Tagi:

powrót

Wyślij umowę do analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl

Analiza jest bezpłatna. Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy. Analiza zostanie przesłana w ciągu kilku dni. Decyduje kolejność zgłoszeń.

TSUE potwierdził możliwość uznania nieważności umowy. Nasza argumentacja zmierza przede wszystkim w kierunku nieważności umowy.

Więcej informacji w zakładce Sprawy Frankowe.