Wyroki Kancelarii GARLACZ w styczniu 2024 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w styczniu 2024 roku.

Szczególną uwagę zwracamy na dwa prawomocne oraz jeden nieprawomocny wyrok częściowy  zapadłe w sprawach przeciwko syndykowi Getin Noble Bank S.A. co do ustalenia nieważność umowy kredytu.  Wyroki te będą stanowiły podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Sprawy prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników współpracujących stale i od wielu lat z Kancelarią Garlacz. Kancelaria podzielona jest na cztery zespoły, z czego każdy zajmuje się dedykowanymi sprawami Klientów, co wpływa na wysoką jakość obsługi spraw sądowych.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Bank BPH spółka akcyjna w Gdańsku, wyrok z dnia 01.2024, sygn. akt: V ACa 1551/23 (I C 933/22), SA Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku;
 2. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 24.01.2024, akt  I ACa 1166/22 (I C 890/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, ograniczone odsetki, SSA Roman Dziczek;
 3. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 26.01.2024, akt I ACa 1592/22 (I C 1126/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Roman Dziczek;
 4. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.01.2024, akt V ACa 991/22 (II C 213/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Bogdan Świerczakowski;
 5. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 30.01.2024, akt VI ACa 4271/23 (XXV C 797/17), SA Warszawa, wyrok częściowy ustalający nieważność umowy kredytu, SSA Tomasz Pałdyna;
 6. Getin Noble Bank S.A.,, wyrok z dnia 30.01.2024, akt VI ACa 4272/23 (XXVIII C 4678/21), SA Warszawa, wyrok częściowy ustalający nieważność umowy kredytu, SSA Tomasz Pałdyna.

 

WYROKI W I INSTANCJI:

 1. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 04.01.2024, sygn. akt: IV C 566/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk;
 2. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.01.2024, sygn. akt XXVIII C 12082/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak;
 3. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.01.2024, sygn. akt XXV C 3399/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Kamil Gołaszewski;
 4. Bank BPH spółka akcyjna w Gdańsku, wyrok z dnia 08.01.2024, sygn. akt: XV C 1986/20, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Wojciech Włosiński;
 5. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 08.01.2024, sygn. akt: III C 2178/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Rafał Schmidt;
 6. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.01.2024, sygn. akt X GC 635/21, SO Łódź, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu zawartego przez przedsiębiorcę, SSO Dorota Sulińska-Kowalska;
 7. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 09.01.2024, sygn. akt: XXVIII C 1823/23, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Krzysztof Świderski;
 8. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 09.01.2024, sygn. akt: IV C 814/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk;
 9. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 10.01.2024, sygn. akt: XXVIII C 11967/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Kaszak;
 10. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.01.2024, sygn. akt: I C 1249/17, SO Warszawa, oddalony pozew kredytobiorcy, SSO Andrzej Kuryłek;
 11. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.01.2024, sygn. akt: XXVIII C 4731/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak;
 12. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 11.01.2024, sygn. akt I C 1369/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Pąsik;
 13. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.01.2024, sygn. akt: IV C 732/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Karol Smaga;
 14. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.01.2024, sygn. akt XXVIII C 16195/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Uchman;
 15. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.01.2024, sygn. akt I C 1158/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Rafał Zgliński;
 16. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.01.2024, sygn. akt: XXVIII C 4685/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Marcin Czachura;
 17. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.01.2024, sygn. akt II C 1677/21, SO Warszawa-Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Szymańska-Grodzka;
 18. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 19.01.2024, sygn. akt: XXVIII C 16829/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Jowita Cieślik;
 19. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.01.2024, sygn. akt XXVIII C 2179/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Grenda;
 20. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 23.01.2024, sygn. akt XXIV C 239/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 21. SANTANDER CONSUMER Bank S.A. we Wrocławiu, wyrok z dnia 01.2024, sygn. akt: I C 2136/20, SO Kraków, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut potrącenia, SSO Edyta Barańska;
 22. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 24.01.2024, sygn. akt: XXIV C 403/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Zalewska;
 23. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 01.2024, sygn. akt: III C 817/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Joanna Bitner;
 24. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 24.01.2024, sygn. akt: XXVIII C 12475/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Dalba-Sobczyńska;
 25. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 24.01.2024, sygn. akt II C 3880/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Sylwia Urbańska;
 26. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 24.01.2024, sygn. akt XXVIII C 9917/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Krekora;
 27. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 24.01.2024, sygn. akt XXVIII C 2359/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Grenda;
 28. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.01.2024, sygn. akt: XXVIII C 5678/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Kiełkowska;
 29. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.01.2024, sygn. akt XXVIII C 2359/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Grenda;
 30. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 29.01.2024, sygn. akt: I C 3551/23, SO Kraków, ustalona wyrokiem częściowym nieważność umowy kredytu, SSO Magdalena Soboń;
 31. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 30.01.2024, sygn. akt: I C 1321/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bożena Chłopecka;
 32. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 30.01.2024, sygn. akt III C 1499/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Rafałko;
 33. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 31.01.2024, sygn. akt: XXVIII C 9814/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Edyta Sornat-Unisk.
Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close