Wyroki Kancelarii GARLACZ w maju 2024 roku

Wyroki Kancelarii GARLACZ w maju 2024 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w kwietniu 2024 roku. Mimo dwóch majowych „długich weekendów” Kancelaria uzyskała ponad 42 wyroki instancji oraz 9 wyroków prawomocnych dotyczących nieważności umów kredytowych.

Sprawy prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników współpracujących stale i od wielu lat z Kancelarią Garlacz. Kancelaria podzielona jest na cztery zespoły, z czego każdy zajmuje się dedykowanymi sprawami Klientów, co wpływa na wysoką jakość obsługi spraw sądowych.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 07.05.2024, akt: I ACa 1982/22 (XXIV C 3447/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Dorota Markiewicz;
 2. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.05.2024, akt VI ACa 1635/22 (XXVIII C 3874/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Urszula Wiercińska;
 3. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: I ACa 1408/22 (I C 1479/15), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska;
 4. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: I ACa 357/23 (I C 1099/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja Banku, SSO Adam Jaworski;
 5. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.05.2024, akt I ACa 1775/22 (III C 584/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Roman Dziczek;
 6. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 24.05.2024, akt V ACa 1331/22 (IV C 637/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja Banku, SSA Aleksandra Kempczyńska;
 7. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.05.2024, akt I ACa 372/23 (IV C 2219/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji,ograniczone odsetki, oddalona apelacja Banku, SSO Adam Jaworski;
 8. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.05.2024, akt VI ACa 1784/23 (II C 1316/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja Banku, SSA Teresa Mróz;
 9. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: VI ACa 1856/23 (II C 596/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji (zmiana niekorzystnego wyroku oddalającego powództwo kredytobiorcy), SSA Teresa Mróz.

WYROKI W I INSTANCJI:

 1. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.05.2024, sygn. akt XXVIII C 7787/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Maciej Nawrocki;
 2. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 07.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 11749/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska;
 3. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 08.05.2024, sygn. akt II C 2760/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek;
 4. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 08.05.2024, sygn. akt: XXIV C 2733/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Zalewska;
 5. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 09.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 8186/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Orzechowska;
 6. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 09.05.2024, sygn. akt: XV C 1566/20, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
  SSO Joanna Baraniecka – Galińska;
 7. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 8008/22, SO Warszawa, ustalenie, że nie wiąże 6 ust 1 w zakresie odesłania do Tabeli kursów obowiązujących banku, oddala w pozostałym zakresie, SSR del. Henryk Walczewski;
 8. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: IV C 1255/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Karol Smaga;
 9. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: III C 28/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Mariusz Solka;
 10. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 10.05.2024, sygn. akt: III C 2982/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Mariusz Solka;
 11. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 7326/22, SO Warszawa, umowa jest bezskuteczna, SSR del. Henryk Walczewski;
 12. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 15.05.2024, sygn. akt: IV C 863/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka;
 13. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 15.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 16214/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Justyna Pec-Nosińska;
 14. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 16.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 1223/24, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu – wyrok częściowy, SSO Krzysztof Świderski;
 15. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: XXVIII C 13375/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Karczewska;
 16. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 16.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 11012/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Joanna Karczewska;
 17. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 16.05.2024, sygn. akt: XXIV C 998/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut potrącenia banku, SSO Jacek Tyszka;
 18. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: XXVIII C 11269/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Orzechowska;
 19. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: XXVIII C 2856/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyński;
 20. mBank S.A., wyrok z dnia 17.05.2024, sygn. akt: III C 1397/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Suchecka – Bartnik;
 21. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.05.2024., sygn. akt III C 1398/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Rafał Schmidt;
 22. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.05.2024, sygn. akt: IV C 825/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka;
 23. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 4838/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewelina Felisiak-Sanocka;
 24. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 20.05.2024, sygn. akt: III C 2312/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Popławska-Czerwińska;
 25. Pekao S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 4586/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Michał Maj;
 26. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 14950/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak;
 27. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: IV C 1987/20, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Karol Smaga;
 28. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 21.05.2024, sygn. akt: II C 1126/20, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Eliza Kurkowska;
 29. mBank S.A., wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: XXIV C 2655/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Zalewska;
 30. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 6424/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Maciej Wójcicki;
 31. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: XXVIII C 10266/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewelina Felisiak-Sanocka;
 32. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: III C 1280/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Popławska-Czerwińska;
 33. mBank S.A., wyrok z dnia 23.05.2024, sygn. akt: II C 576/20, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Eliza Kurkowska;
 34. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 23.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 9434/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyński;
 35. mBank S.A., wyrok z dnia 23.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 5456/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Maciej Nawrocki;
 36. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: I C 254/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bożena Chłopecka;
 37. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: I C 1208/23, SO Częstochowa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Borkowski;
 38. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu-Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 27.05.2024, sygn. akt: I C 1483/23, SO Piotrków Trybunalski, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Adam Bojko;
 39. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: III C 1146/24, SO Warszawa-Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR Agnieszka Perehubka;
 40. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: IV C 901/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka;
 41. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 05.2024, sygn. akt: XXVIII C 18707/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględnienie zarzutu zatrzymania, SSO Edyta Sornat-Unisk;
 42. mBank S.A., wyrok z dnia 28.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 18572/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Kossowska;
 43. mBank S.A., wyrok z dnia 28.05.2024, sygn. akt: XXVIII C 14846/22, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Ewa Uchman;
 44. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.05.2024, sygn. akt: III C 3099/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Rafał Schmidt;
 45. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 29.05.2024, sygn. akt: I C 3271/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bożena Chłopecka.

 

 

 

 

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!