Wyroki Kancelarii GARLACZ – kwiecień 2024

Podsumowanie kwietnia 2024 w Kancelarii Garlacz.

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w kwietniu 2024 roku. Kancelaria uzyskała ponad 26 wyroków I instancji oraz 10 wyroków prawomocnych dotyczących nieważności umów kredytowych. Szczególną uwagę Kancelaria zwraca na dwa wyroki oddalające w całości pozwy banków dotyczących roszczeń z nieważnej umowy kredytu. Nadto 2 sprawy zostały zakończone poprzez umorzenie na skutek zawarcia przez kredytobiorców korzystnych finansowo ugód.

Sprawy prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników współpracujących stale i od wielu lat z Kancelarią Garlacz. Kancelaria podzielona jest na cztery zespoły, z czego każdy zajmuje się dedykowanymi sprawami Klientów, co wpływa na wysoką jakość obsługi spraw sądowych.

Zapraszamy do współpracy osoby, które jeszcze nie złożyły pozwów! Do końca maja 2024 obowiązuje specjalna oferta cenowa.

PRAWOMOCNE WYROKI:

 1. mBank S.A, wyrok z dnia 02.04.2024, akt: VI ACa 767/22 (XXVIII C 2131/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Krzysztof Tucharz;
 2. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 08.04.2024, akt: V ACa 485/23 (I C 412/16), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Bednarczyk;
 3. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 09.04.2024, akt I ACa 1736/23 (XXV C 3050/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu stronie pozwanej, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur;
 4. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 04.2024, sygn. akt: V ACa 1425/22 (II C 2403/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA Robert Obrębski;
 5. BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok z dnia 04.2024, sygn. akt: VI ACa 1028/22 (XXVIII C 376/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Agata Zając;
 6. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 17.04.2024, akt I ACa 1705/22 (XXIV C 43/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Beata Byszewska;
 7. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 23.04.2024, akt I ACa 320/23 (II C 257/20), SA Warszawa, oddalony pozew kredytobiorcy, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu oraz zasądzone kredytobiorcy roszczenie o zapłatę, SSA Anna Strączyńska (uwaga: zmieniony niekorzystny wyrok oddalający powództwo przez SSO M. Chojnackiego);
 8. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 24.04.2024, akt I ACa 1392/22 (I C 592/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji,SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur;
 9. PKO Bank Polski S.A, wyrok z dnia 24.04.2024, akt I ACa 2222/22 (I C 2272/17), SA Łódź, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA  Michał Kłos;
 10. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 04.2024, sygn. akt: V ACa 2121/23 (I C 720/17), SA Gdańsk, nieważność umowy kredytu, kwoty zasądzone zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA Anna Daniszewska.

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. PKO Bank Polski S.A, wyrok z dnia 03.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 17140/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Grenda;
 2. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 04.04.2024, sygn. akt XXVIII C 11681/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Orzechowska;
 3. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 08.04.2024, sygn. akt: I C 2038/21, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
  SSO Michał Jank;
 4. Deutsche Bank Polska S.A. wyrok z dnia 08.04.2024, sygn. akt: III C 3563/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Bitner;
 5. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 08.04.2024, sygn. akt: III C 1778/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Popławska-Czerwińska;
 6. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 09.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 1840/24, SO Warszawa, ustalenie nieważności umowy kredytu wyrokiem częściowym, SSO Krzysztof Świderski;
 7. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 10.04.2024, sygn. akt: XV C 1257/20, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
  SSO Agnieszka Piotrowska;
 8. PKO Bank Polski S.A, wyrok z dnia 11.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 4084/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Michał Maj;
 9. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 11.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 4842/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Maciej Wójcicki;
 10. PKO Bank Polski S.A., wyrok z dnia 12.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 2572/23, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Krzysztof Świderski;
 11. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 15.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 16930/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Kaszak;
 12. PKO Bank Polski S.A., wyrok z dnia 16.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 2977/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Leszczyński;
 13. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 17.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 10264/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Joanna Karczewska;
 14. mBank S.A., wyrok z dnia 17.04.2024, sygn. akt: XXIV C 3203/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Zalewska;
 15. Deutsche Bank Polska S.A., wyrok z dnia 18.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 13118/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Joanna Karczewska;
 16. mBank S.A., wyrok z dnia 18.04.2024, sygn. akt: III C 3072/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Suchecka – Bartnik;
 17. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 18.04.2024., sygn. akt II C 1926/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 18. Raiffeisen Bank International AG S.A., wyrok z dnia 19.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 13057/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Kossowska;
 19. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 19.04.2024, sygn. akt: III C 559/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Rafał Schmidt;
 20. Bank Millennium S.A., wyrok z dnia 22.04.2024, sygn. akt: III C 1460/23, SO Warszawa-Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Konrad Gradek;
 21. BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok z dnia 22.04.2024, sygn. akt: III C 1827/23, SO Warszawa-Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSR Agnieszka Perehubka;
 22. mBank S.A., wyrok z dnia 23.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 5711/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Robert Masznicz;
 23. mBank S.A., wyrok z dnia 25.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 4654/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak;
 24. Santander Bank Polska S.A., wyrok z dnia 26.04.2024, sygn. akt: IV C 769/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Karol Smaga;
 25. PKO Bank Polski S.A., wyrok z dnia 29.04.2024, sygn. akt: I C 181/23, SO Siedlce, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Andrzej Kirsch;
 26. BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok z dnia 29.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 8781/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Tomasz Niewiadomski.

 

Sprawy przegrane, w których złożymy apelację w imieniu klientów:

 1. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 04.04.2024, sygn. akt: II C 167/17, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Eliza Kurkowska – niezmienna linia orzecznicza od kilku lat;
 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 04.04.2024, sygn. akt: II C 798/19, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Eliza Kurkowska; – – niezmienna linia orzecznicza od kilku lat;
 3. PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 29.04.2024, sygn. akt: II C 3881/20, SO Warszawa, oddalony pozew, SSO Michał Chojnacki; – – niezmienna linia orzecznicza od kilku lat;
 4. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 22.04.2024, sygn. akt: XXVIII C 13032/21, SO Warszawa, oddalony pozew – rzekomy brak statusu konsumenta, SSO Joanna Karczewska.

WYGRANE SPRAWY Z POWÓDZTWA BANKU:

 

 1. Raiffeisen Bank International AG, wyrok z dnia 08.04.2024, sygn. akt I C 2655/22, SO Płock, oddalony pozew banku, SSO Emilia Dolińska;
 2. PKO Bank Polski S.A., wyrok z dnia 30.04.2024, sygn. akt: I C 760/22, SO Łomża, oddalony pozew banku, w pozostałej części postępowanie umorzone, SSO Tomasz Makaruk.

 

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!