Wyrok TSUE wiąże dla kredytów indeksowanych i denominowanych ale nieco inaczej

Wyrok TSUE wiąże dla kredytów indeksowanych jak i denominowanych, jednak nieco inaczej powinna przebiegać jego implementacja w przypadku umów kredytów indeksowanych jak i denominowanych. Wynika to, z tego jakie znaczenie w umowie sąd nada postanowieniom odsyłającym do tabel kursowych banku, których nie można zastąpić kursem średnim NBP lub kursem rynkowym.

TSUE dla kredytów indeksowanych

Wyrok TSUE odnośnie kredytów indeksowanych w zakresie możliwości dalszego obowiązywania umowy należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy, powinien ocenić czy usunięcie postanowień odsyłających do tabel kursowych banku, które dookreślają i są nierozerwalnie związane z indeksacją prowadzi do zmiany przedmiotu głównego umowy i jeśli tak to stwierdzić jej nieważność uwzględniając kryteria obiektywne tj. obowiązujące przepisy prawa, a nie wolę konsumenta.

Zatem kwestią kluczową w sporach będzie to aby wykazać, ze postanowienia odsyłające do tabel kursowych oraz indeksacja określają przedmiot główny. Obecnie panuje rozbieżność orzecznicza w tym względzie, także na gruncie orzeczeń Sądu Najwyższego.

Wydaje się, że walka w sądach polskich dotycząca kredytów indeksowanych będzie teraz o to, czy postanowienia odsyłające do tabel kursowych określają przedmiot główny, tudzież czy dookreślają ten przedmiot główny oraz czy bez nich umowa może pozostać w mocy. Tylko bowiem w takim przypadku możliwe jest stwierdzenie nieważności umowy. Umowa bez przedmiotu głównego nie może istnieć jak wskazał TSUE. Uznanie, że są to postanowienia dodatkowe będzie prowadziło do złotówek plus LIBOR. Jednak twierdzenie, że jest to świadczenie dodatkowe, jest bardzo niebezpieczne dla konsumenta, bo może on nie skorzystać z dobrodziejstwa wyroku TSUE, który idzie w kierunku nieważności.

TSUE dla kredytów denominowanych

Wyrok TSUE odnośnie kredytów denominowanych w zakresie możliwości dalszego obowiązywania umowy należy interpretować w ten sposób, że w razie uznania przez sąd krajowy, iż postanowienia odsyłające do tabel kursowych banku wchodzą w zakres przedmiotu głównego, sąd krajowy po prostu powinien stwierdzić nieważność takiej umowy również stosując kryterium obiektywne.

W tej umowie odesłania do tabel kursowych wprost określają przedmiot główny, a ich usunięcie z umowy odesłań do tabel kursowych nie zmienia przedmiotu głównego. Bez tych odesłań tego przedmiotu głównego po prostu nie ma. Zatem tu ocena sądu będzie łatwiejsza.

I tu, znowu kluczowe będzie wykazanie, że postanowienia odsyłające do tabel kursowych określają przedmiot główny umowy.

Od początku wskazuję – a ostatnio w ramach przygotowania się na orzeczenie TSUE, rozbudowałam znacząco argumentację – że jeśli idzie o kredyty indeksowane to zarówno indeksacja, jak i odesłania do tabel kursowych określają przedmiot główny umowy kredytu indeksowanego, a z całą pewnością odesłania do tabel kursowych dookreślają zasadę indeksacji i są z nią nierozerwalnie związane. Jeśli zaś idzie o kredyty denominowane, to postanowienia odsyłające do tabel kursowych wchodzą w zakres przedmiotu głównego umowy takiej umowy kredytu. I to trzeba wykazać przed sądem. W każdym przypadku – z uwagi m.in. na brak wskazania w umowie kryteriów ustalania kursów oraz nieograniczone ryzyko kursowe bez jednoczesnej rzetelnej informacji o ryzyku – postanowienia te są nietransparentne i nieuczciwe. Uważam też, że bez tych postanowień umowa nie może funkcjonować w myśl przepisów prawa krajowego.

Wola konsumenta decyduje o przyznaniu mu ochrony

Odpowiadając na pytanie o wolę konsumenta, TSUE wskazał, że ma ona decydujące znaczenie dla objęcia konsumenta ochroną gwarantowaną przez dyrektywę 93/13. Nie jest to więc wola dotycząca stwierdzenia nieważności umowy lub pozostawienia umowy jako PLN plus LIBOR.

TSUE wskazał, że jeżeli wada umowy jest tak poważna, że nieuczciwość postanowień dotyczy postanowień określających jej przedmiot główny to jedynym wyjściem z sytuacji jest nieważność umowy. I tu nie ma miejsca na złotówki plus LIBOR. System ochrony gwarantuje wówczas stwierdzenie nieważności umowy. Konsument natomiast musi zdecydować czy chce z takiej ochrony skorzystać czy woli zostać w umowie z wadliwymi postanowieniami. Dlatego kluczowe jest aby w sądzie domagać się nieważności umowy a nie złotówek plus LIBOR, bo tego nie dotyczy TSUE. Wyrok TSUE powinien ujednolicić linię orzeczniczą w kierunku nieważności umowy.

http://kancelariagarlacz.pl/

 

Dlatego:

  • zweryfikujcie czy w waszych sprawach jest podnoszone, że indeksacja i odesłania do tabel kursowych to postanowienie określające przedmiot główny i jakie są w tym zakresie konkretne argumenty podnoszone i konkretne orzeczenie TSUE przytoczone;
  • zweryfikujcie czy w waszych sprawach jest podnoszone, że odesłania do tabel kursowych w kredycie denominowanym określają przedmiot główny i dlaczego tak jest;
  • idźcie do sądu po nieważność umowy a nie PLN plus LIBOR, bo to jest bardzo ryzykowne;

Barbara Garlacz – radca prawny


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close