Wyroki Kancelarii GARLACZ – wrzesień 2022

Wyroki Kancelarii GARLACZ we wrześniu 2022 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych we wrześniu 2022 roku.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.09.2022, akt: VI ACa 219/20 (III C 383/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku od ubezpieczeń, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Grażyna Kramarska;
 2. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2022, sygn. akt: I ACa 226/22 (XXVIII C 825/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone roszczenie co do odsetek ustawowych za opóźnienie, SSA Małgorzata Sławińska;
 3. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 12.09.2022, akt: VI ACa 233/21 (XXV C 580/17), SA Warszawa, oddalenie powództwa klienta o zapłatę, SSA Małgorzata Borkowska z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy – GNB złożył zarzut potrącenia
 4. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2022, akt: VI ACa 169/22 (XXV C 3052/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, oddalone odsetki ustawowe za opóźnienie w całości, SSA Jacek Sadomski;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.09.2022, akt: I Aca 690/21 (XXVIII C 2239/21), SA Warszawa, uwzględniona apelacja powoda odnośnie składek ubezpieczeniowych, odrzucona apelacja banku, zasądzone ubezpieczenia, SSA Beata Byszewska;
 6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 16.09.2022, akt: I ACa 320/22 (XXVIII C 3416/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone częściowo odsetki, SSA Dorota Markiewicz;
 7. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wyrok z dnia 16.09.2022, akt: I ACa 387/22 (XXIV C 2487/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone częściowo odsetki, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Dorota Markiewicz;
 8. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 19.09.2022, akt VI ACa 254/21 (XXV C 835/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniono oświadczenie pozwanego o potrąceniu, SSA Grzegorz Tyliński;
 9. Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2022, akt V ACa 60/22 (II C 597/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Marta Szerel;
 10. Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.09.2022, akt V ACa 525/20 (II C 448/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Robert Obrębski;
 11. mBank S.A., wyrok z dnia 27.09.2022, akt V ACa 935/22 (II C 774/16), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, SSA Edyta Jefimko;
 12. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 27.09.2022, akt I ACa 172/22 (I C 1254/17), SA Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja pozwanego; SSA Piotr Daniszewski;
 13. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 28.09.2022, akt VI ACa 549/21 (XXV C 2754/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, nieuwzględniony zarzut zatrzymania, zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie od pouczenia konsumenta przez Sąd o skutkach nieważności umowy kredytu; SSA Małgorzata Borkowska;

 

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.09.2022, sygn. akt XXIV C 43/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 2. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.09.2022, sygn. akt: XXV C 1982/19, SO Warszawa, oddalony pozew w całości, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 3. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.09.2022, sygn. akt: I C 372/21, SO Katowice, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agata Witkowska;
 4. PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 9688/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Edyta Sornat-Unisk;
 5. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2022, sygn. akt: II C 180/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 6. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 13.09.2022, sygn. akt: XXV C 1374/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 7. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 11268/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Orzechowska;
 8. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 16.09.2022, sygn. akt: XXV C 1944/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Pogorzelska;
 9. mBank S.A., wyrok z dnia 19.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 4926/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Robert Masznicz;
 10. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2022, sygn. akt: IV C 498/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Karol Smaga;
 11. mBank S.A., wyrok z dnia 20.09.2022, sygn. akt: XXIV C 89/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 12. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 21.09.2022, sygn. akt: XXV C 887/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Duda;
 13. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.09.2022, sygn. akt: XXV C 908/19, SO Warszawa, uwzględnienie roszczeń powoda o zapłatę, zasądzone koszty procesu od banku na rzecz powoda, SSO Kamil Gołaszewski;
 14. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2022, sygn. akt: XXIV C 321/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 15. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 23.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 234/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Piotr Grenda;
 16. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 5141/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak;
 17. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 26.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 4598/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak;
 18. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2022, sygn. akt: IV C 555/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka;
 19. mBank S.A., wyrok z dnia 27.09.2022, sygn. akt: IV C 2219/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Karol Smaga;
 20. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 27.09.2022, sygn. akt: I C 739/16, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel;
 21. mBank S.A., wyrok z dnia 28.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 3109/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone składki za ubezpieczenie, SSO Paweł Krekora;
 22. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 1090/21, SO Warszawa, oddalony pozew kredytobiorcy SSO Katarzyna Dawid-Birska;
 23. mBank S.A., wyrok z dnia 28.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 17134/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone składki za ubezpieczenie, SSO Paweł Krekora;
 24. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2022, sygn. akt: IV C 2669/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Tyrluk-Krajewska;
 25. mBank S.A., wyrok z dnia 29.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 11742/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha;
 26. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 30.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 3190/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki od lipca 2022 roku, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska.

 

 

 

 

 

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close