Wyroki Kancelarii GARLACZ – wrzesień 2022

Wyroki Kancelarii GARLACZ we wrześniu 2022 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych we wrześniu 2022 roku.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.09.2022, akt: VI ACa 219/20 (III C 383/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku od ubezpieczeń, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Grażyna Kramarska;
 2. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2022, sygn. akt: I ACa 226/22 (XXVIII C 825/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone roszczenie co do odsetek ustawowych za opóźnienie, SSA Małgorzata Sławińska;
 3. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 12.09.2022, akt: VI ACa 233/21 (XXV C 580/17), SA Warszawa, oddalenie powództwa klienta o zapłatę, SSA Małgorzata Borkowska z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy – GNB złożył zarzut potrącenia
 4. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2022, akt: VI ACa 169/22 (XXV C 3052/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, oddalone odsetki ustawowe za opóźnienie w całości, SSA Jacek Sadomski;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.09.2022, akt: I Aca 690/21 (XXVIII C 2239/21), SA Warszawa, uwzględniona apelacja powoda odnośnie składek ubezpieczeniowych, odrzucona apelacja banku, zasądzone ubezpieczenia, SSA Beata Byszewska;
 6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 16.09.2022, akt: I ACa 320/22 (XXVIII C 3416/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone częściowo odsetki, SSA Dorota Markiewicz;
 7. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wyrok z dnia 16.09.2022, akt: I ACa 387/22 (XXIV C 2487/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone częściowo odsetki, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Dorota Markiewicz;
 8. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 19.09.2022, akt VI ACa 254/21 (XXV C 835/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniono oświadczenie pozwanego o potrąceniu, SSA Grzegorz Tyliński;
 9. Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.09.2022, akt V ACa 60/22 (II C 597/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Marta Szerel;
 10. Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 22.09.2022, akt V ACa 525/20 (II C 448/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Robert Obrębski;
 11. mBank S.A., wyrok z dnia 27.09.2022, akt V ACa 935/22 (II C 774/16), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, SSA Edyta Jefimko;
 12. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 27.09.2022, akt I ACa 172/22 (I C 1254/17), SA Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja pozwanego; SSA Piotr Daniszewski;
 13. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 28.09.2022, akt VI ACa 549/21 (XXV C 2754/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, nieuwzględniony zarzut zatrzymania, zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie od pouczenia konsumenta przez Sąd o skutkach nieważności umowy kredytu; SSA Małgorzata Borkowska;

 

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.09.2022, sygn. akt XXIV C 43/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 2. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.09.2022, sygn. akt: XXV C 1982/19, SO Warszawa, oddalony pozew w całości, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 3. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 07.09.2022, sygn. akt: I C 372/21, SO Katowice, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agata Witkowska;
 4. PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 9688/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Edyta Sornat-Unisk;
 5. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 12.09.2022, sygn. akt: II C 180/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 6. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 13.09.2022, sygn. akt: XXV C 1374/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 7. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 11268/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Orzechowska;
 8. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 16.09.2022, sygn. akt: XXV C 1944/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Pogorzelska;
 9. mBank S.A., wyrok z dnia 19.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 4926/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Robert Masznicz;
 10. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2022, sygn. akt: IV C 498/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Karol Smaga;
 11. mBank S.A., wyrok z dnia 20.09.2022, sygn. akt: XXIV C 89/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 12. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 21.09.2022, sygn. akt: XXV C 887/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Duda;
 13. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.09.2022, sygn. akt: XXV C 908/19, SO Warszawa, uwzględnienie roszczeń powoda o zapłatę, zasądzone koszty procesu od banku na rzecz powoda, SSO Kamil Gołaszewski;
 14. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2022, sygn. akt: XXIV C 321/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Paweł Pyzio;
 15. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 23.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 234/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Piotr Grenda;
 16. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 5141/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak;
 17. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 26.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 4598/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak;
 18. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 26.09.2022, sygn. akt: IV C 555/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka;
 19. mBank S.A., wyrok z dnia 27.09.2022, sygn. akt: IV C 2219/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSO Karol Smaga;
 20. Bank BPH S.A., wyrok z dnia 27.09.2022, sygn. akt: I C 739/16, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel;
 21. mBank S.A., wyrok z dnia 28.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 3109/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone składki za ubezpieczenie, SSO Paweł Krekora;
 22. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 1090/21, SO Warszawa, oddalony pozew kredytobiorcy SSO Katarzyna Dawid-Birska;
 23. mBank S.A., wyrok z dnia 28.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 17134/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone składki za ubezpieczenie, SSO Paweł Krekora;
 24. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 09.2022, sygn. akt: IV C 2669/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Tyrluk-Krajewska;
 25. mBank S.A., wyrok z dnia 29.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 11742/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha;
 26. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wyrok z dnia 30.09.2022, sygn. akt: XXVIII C 3190/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki od lipca 2022 roku, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska.

 

 

 

 

 

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!