Wyroki Kancelarii GARLACZ czerwiec 2022

Wyroki Kancelarii GARLACZ w czerwcu 2022 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w czerwcu 2022 roku.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. mBank S.A., 01.06.2022, II C 996/17/V Aca 942/21, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone dochodzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku w całości, SSA Ewa Kaniok;
 2. mBank S.A., 03.06.2022, II C 294/20/ V Aca 817/21, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie (zasądzone po pouczeniu o skutkach nieważności przez Sąd I instancji), SSA Bernard Chazan;
 3. mBank S.A., 07.06.2022, II C 561/17/ V ACa 739/21, SA Warszawa, uchylono niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok I instancji (SSO Kurkowska) oraz przekazano sprawę do ponownego rozpoznania , SSA Przemysław Kurzawa;
 4. Getin Noble Bank S.A., 10.06.2022, I C 2729/20/I ACa 1049/21, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, oddalenie roszczenia o zapłatę na skutek uwzględnienia zarzutu potrącenia zgłoszonego przez bank, SSA Katarzyna Polańska- Farion;
 5. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, 14.06.2022, XXV C 2747/18/VI ACa 1035/20, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Jacek Sadomski;
 6. mBank S.A., 21.06.2022, I C 590/18/I ACa 345/21, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Agnieszka Wachowicz- Mazur;
 7. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 21.06.2022, III C 1843/19/VI ACa 469/21, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA Marzena Miąskiewicz;
 8. Getin Noble Bank S.A., 23.06.2022, XXIV C 460/19/I ACa 484/21, SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSA Beata Kozłowska;
 9. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 24.06.2022, VI C 247/19/V Ca 90/21, SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, SSR del. Dorota Walczyk;
 10. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 24.06.2022, I C 786/21/I ACa 641/22, SA Wrocław, uchylono wyrok oraz przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, SSA Agnieszka Terpiłowska;
 11. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, 29.06.2022, XXV C 336/19 ( XXV C 2882/18)/VI ACa 735/20, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Jacek Sadomski;
 12. Getin Noble Bank S.A., 28.06.2022, I C 1509/20/V Ca 326/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, oddalono apelację banku, SSO Agnieszka Wiśniewska;
 13. Getin Noble Bank S.A., 30.06.2022, XXV C 356/17/VI ACa 750/20, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Małgorzata Borkowska;
 14. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, 30.06.2022, XXV C 2818/18/VI ACa 187/21, SA Warszawa nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Małgorzata Borkowska;
 15. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 30.06.2022, XXIV C 1212/19/I ACa 30/22/I ACa 31/22, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, oddalono apelację banku, SSA Małgorzata Sławińska;
 16. mBank S.A., 30.06.2022, XXV C 1045/20/VI ACa 712/21, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA Małgorzata Borkowska;
 17. Getin Noble Bank S.A., 30.06.2022, XX GC 117/18/VII AGa 48/22, SA Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zarzutu zatrzymania, SSA Adrianna Szewczyk- Kubat;
 18. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 30.06.2022, XXIV C 1212/19/I ACa 31/21, SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalono apelację banku, SSA Małgorzata Sławińska;

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, 03.06.2022, IV C 2324/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Monika Włodarczyk;
 2. Getin Noble Bank S.A., 03.06.2022, XXV C 116/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Jończyk;
 3. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, 03.06.2022, II C 3157/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Kiełek;
 4. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, 07.06.2022, XXV C 536/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Elżbieta Mojsa;
 5. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, 10.06.2022, XXVIII C 5484/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Orzechowska;
 6. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, 15.06.2022, XXIV C 475/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Bedyńska- Abramczyk;
 7. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 15.06.2022, XXIV C 1094/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Bedyńska- Abramczyk;
 8. Getin Noble Bank S.A., 17.06.2022, III C 1279/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Rafał Schmidt;
 9. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, 21.06.2022, I C 2596/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzutu zatrzymania, SSR del. Joanna Radzyńska- Głowacka;
 10. mBank S.A., 21.06.2022, II C 1686/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 11. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, 21.06.2022, II C 3883/20, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, SSO Marcin Polakowski;
 12. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, 22.06.2022, II C 2403/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Barbara Pyz- Kędzierska;
 13. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, 23.06.2022, XXVIII C 2003/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Nakwaska- Szczepkowska;
 14. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, 23.06.2022, XXVIII C 2346/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Grenda;
 15. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, 27.06.2022, XXVIII C 4635/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Bednarczyk;
 16. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 27.06.2022, XXVIII C 17752/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Tomasz Leszczyński;
 17. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, 29.06.2022, XXVIII C 18575/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SS0 Piotr Bednarczyk;
 18. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, 29.06.2022, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Krzysztof Tarapata;
 19. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 30.06.2022, I C 890/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Bożena Chłopecka;
 20. mBank S.A., 30.06.2022, XXVIII C 529/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Wlekły- Pietrzak;
 21. PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, 30.06.2022, III C 584/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Rafałko;
 22. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, 30.06.2022, XXV C 2926/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Pogorzelska.

Sprawy klientów prowadzi radca prawny Barbara Garlacz wraz z Zespołem doświadczonych adwokatów i radców prawnych oraz prawników.

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: