Wyrok idealny. Bez teorii salda.

W dniu 21 listopada 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Stanisław Zabłocki, sygn. XXV C 505/19) wydał wyrok w sprawie z powództwa naszego klienta przeciwko Raiffeisen Bank (umowa Polbanku) w którym zasądził w całości roszczenia w PLN, ustalił nieważność umowy oraz zasądził podwójną stawkę kosztów zastępstwa procesowego za wkład pracy pełnomocnika kredytobiorcy. Jednocześnie sąd odniósł się do tzw. teorii salda i nie podzielił jej, uznając, że każda ze stron ma odrębne roszczenie, które musi być rozpatrywane odrębnie. Klienta reprezentowała mec. Barbara Garlacz

Umowa jest nieważna z kliku powodów:

  • po pierwsze, umowa narusza zasady współżycia społecznego, wobec tego, że bank doręczył regulamin dopiero po zawarciu umowy kredytu, a to oznaczało, że kredytobiorca decydując się na umowę nie znał jej mechanizmów opisanych w regulaminie, które okazały się dla niego niekorzystne;
  • mechanizm indeksacji w całości jest nieuczciwy, a mechanizm ten określa przedmiot główny i w ślad za orzeczeniem TSUE C-118/17 oraz C-260.18 nie sposób uznać aby taka umowa bez przedmiotu głównego mogła funkcjonować, zwłaszcza, że obie strony w procesie odrzucały koncepcję PLN plus LIBOR;
  • stawka LIBOR była ustalana przez BBA, a tak określona stawka już nie funkcjonuje, zatem nie ma w umowie wyznaczonego oprocentowania;

W sprawie bank złożył zarzut potrącenia, który sąd podzielając w całości nasze argumenty uznał za nieskuteczny z uwagi na względy formalne, a więc nie rozstrzygał o nim w sensie materialnym.

Sąd wskazał, że skoro powódka spełniła świadczenie nienależne, to ono powinno być zwrócone. Sąd nie podziela tzw. teorii salda lecz teorię dwóch kondycji.  Teoria salda nie ma oparcia w przepisach prawa. Do tej pory jasnym było, że w takich sytuacjach jak w przedmiotowej sprawie występują dwie kondykcje i to dopiero na gruncie spraw tzw. frankowych pojawiła się teoria salda. Niemniej jej jej zastosowanie stałoby w sprzeczności z poglądami większości doktryny. Bank był reprezentowany przez profesjonalnych pełnomocników i mógł złożyć skuteczne oświadczenie o potrąceniu. Sąd nie ma obowiązku z urzędu dbać o interesy banku (tak, właśnie tak to ujął sąd) i nie może za bank podejmować czynności.

W co najmniej kilku naszych wyrokach z ostatnich tygodni sądy nie zastosowały tzw. teorii salda. Zatem jak widać zdania w tym zakresie są podzielone, a moje jest takie, że owa teoria salda się nie utrzyma. Czysta cywilistyka.

Barbara Garlacz – radca prawny


powrót

Od 6 do 10 lipca 2020 roku w Kancelarii GARLACZ trwa tydzień GE Money Banku w ramach Festiwalu Banków:

– 10% mniej na I instancję dla klientów tego banku, którzy w tym terminie zgłoszą zainteresowania na adres: konsultacja@kancelariagarlacz.pl;

– na naszym blogu omawiamy wadliwe umowy tego banku;

ZAPRASZAMY!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close