Wygrana w Sądzie Najwyższym: odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej Santander Consumer Bank na uchylony BTE

W dniu 7 maja 2019 roku Sąd Najwyższy (sygn. IV CSK 650/18) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w którym sąd ten prawomocnie uchylił nakaz zapłaty wydany na podstawie BTE przeciwko naszemu klientowi. Sprawę przed Sądem Najwyższym prowadziła mec. Barbara Garlacz pro publico bono.

Sad Apelacyjny w Gdańsku potwierdził, że wypowiedzenie wobec kredytobiorców było nieskuteczne, ponieważ posiadało warunkowy charakter, a nadto nie zostało wykazane, iż wypowiedzenie zostało doręczone obu kredytobiorcom. Zatem uznać należało, że w ogóle nie doszło do wypowiedzenia umowy i wobec tego nie zaktualizował się warunek wystawienia BTE.

Bank w skardze kasacyjnej wskazywał na błędy proceduralne obu sądów I i II instancji, która miałyby polegać na tym, że nie zbadał czy rzeczywiście doszło do wypowiedzenia umowy jednemu z kredytobiorców.

W naszej odpowiedzi na skargę kasacyjną wskazywaliśmy, że w ogóle nie zachodzą przesłanki do przyjęcia jej do rozpoznania, a bank takowych nie wskazał. Sąd Najwyższy podzielił nasze stanowisko w tym względzie, wskazując, iż:

  • postępowanie przez Sądem Najwyższym nie służy do korygowania ewentualnych błędów sądów obu instancji, nawet jeżeli takowe by wystąpiły;
  • Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją;
  • Sąd Najwyższy nie rozstrzyga w zakresie kwestii nie podniesionych w podstawach skargi kasacyjnej;

Sąd Najwyższy jednocześnie zarzucił bankowi, że ten zdaje się pomylił podstawy skargi kasacyjnej (naruszenie przepisów prawa materialnego oraz procesowego) z przesłankami uzasadniającymi jej przyjęcie, których bank nie wskazał tudzież nie uzasadnił.

Sad Najwyższy przyjmuje sprawę do rozpoznania tylko wówczas gdy:

1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;
2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;
3) zachodzi nieważność postępowania lub
4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Oznacza to, że nie każda sprawa frankowa trafi do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

Barbara Garlacz – radca prawny


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close