Wygrana przedsiębiorcy w sprawie frankowej przeciwko RBI

W dniu 20 października 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w osobie SSO Beata Dzierżko (sygn. akt XVI GC 598/20) uznał umowę kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartą przez przedsiębiorcę z Raiffeisen Bank International za nieważną i zasądził roszczenie dla przedsiębiorcy.

Sąd uznał, że zawarta przez strony umowa kredytu wobec braku obiektywnych i
weryfikowalnych kryteriów określenia zasad ustalania kursów walut przy oznaczaniu kwoty
kredytu oraz poszczególnych rat kredytu, a także ustalania ich jednostronnie przez bank, jest
sprzeczna z istotą stosunku obligacyjnego. Innych podstaw nieważności sąd nie badał.

Dalej sąd wskazał, że „Odwołanie się w umowie kredytu do tabeli kursów tworzonej przez pozwany bank bez udziału innych podmiotów, a nie oparcie się na niezależnych od stron, obiektywnych i weryfikowalnych wskaźnikach, kryteriach czy danych (wyznaczonych już w umowie kredytu) skutkowało bowiem w istocie jednostronnym określaniem przez pozwanego wysokości świadczenia własnego oraz świadczeń drugiej strony w trakcie wykonywania umowy.”

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania wskazując, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, oświadczenie o skorzystaniu z zarzutu zatrzymania nie zostało doręczone przedsiębiorcy a jednocześnie spłacił on już więcej niż otrzymał.

Sąd wskazał nadto, że roszczenia banku podlegające zatrzymaniu przedawniły się z uwagi na upływ trzyletniego terminu licząc od wypłaty kapitału.

Sprawę prowadziła od 2020 roku r.pr. Barbara Garlacz wraz z adw. Jakubem Sobczykiem.

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!