Wygrana przedsiębiorcy w sprawie frankowej przeciwko RBI

W dniu 20 października 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w osobie SSO Beata Dzierżko (sygn. akt XVI GC 598/20) uznał umowę kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartą przez przedsiębiorcę z Raiffeisen Bank International za nieważną i zasądził roszczenie dla przedsiębiorcy.

Sąd uznał, że zawarta przez strony umowa kredytu wobec braku obiektywnych i
weryfikowalnych kryteriów określenia zasad ustalania kursów walut przy oznaczaniu kwoty
kredytu oraz poszczególnych rat kredytu, a także ustalania ich jednostronnie przez bank, jest
sprzeczna z istotą stosunku obligacyjnego. Innych podstaw nieważności sąd nie badał.

Dalej sąd wskazał, że „Odwołanie się w umowie kredytu do tabeli kursów tworzonej przez pozwany bank bez udziału innych podmiotów, a nie oparcie się na niezależnych od stron, obiektywnych i weryfikowalnych wskaźnikach, kryteriach czy danych (wyznaczonych już w umowie kredytu) skutkowało bowiem w istocie jednostronnym określaniem przez pozwanego wysokości świadczenia własnego oraz świadczeń drugiej strony w trakcie wykonywania umowy.”

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania wskazując, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, oświadczenie o skorzystaniu z zarzutu zatrzymania nie zostało doręczone przedsiębiorcy a jednocześnie spłacił on już więcej niż otrzymał.

Sąd wskazał nadto, że roszczenia banku podlegające zatrzymaniu przedawniły się z uwagi na upływ trzyletniego terminu licząc od wypłaty kapitału.

Sprawę prowadziła od 2020 roku r.pr. Barbara Garlacz wraz z adw. Jakubem Sobczykiem.

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close