Wygrana Kancelarii GARLACZ przed SN. Umowa ex GE Money Banku. Skarga banku nie przyjęta do rozpoznania.

W dniu 29 grudnia 2021 roku Sąd Najwyższy w sprawie Sygn. akt IV CSK 291/21 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku BPH dotyczącej umowy byłego GE Money Banku. Skarga dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I ACa 745/19 z dnia 22 grudnia 2020 r., w którym Sąd ten przesłankowo stwierdził nieważność umowy. Postanowienie SN otrzymaliśmy w ostatnich tygodniach.

Bank wypłacił zasądzone roszczenie klientowi jednak złożył skargę kasacyjną od wyroku sądu białostockiego. Kancelaria GARLACZ, która reprezentuje klienta od 2015 roku złożyła odpowiedź na skargę kasacyjną wskazując na brak istotnego zagadnienia do rozpoznania. O wygranej przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku pisaliśmy tu https://kancelariagarlacz.pl/prawomocna-niewaznosc-umowy-bylego-ge-money-banku-brak-zgody-na-odciecie-marzy-i-pozostawienie-kursu-sredniego-nbp/

W tej sprawie toczącej się od 2015 roku najpierw Sąd Okręgowy w Olsztynie wprowadził do umowy kurs średni NBP. Złożyliśmy od tego wyroku apelację i wygraliśmy przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku. Na etapie postępowania apelacyjnego przedstawiliśmy dodatkowo stanowisko prezentowane także przed TSUE w sprawie C-19/20 wskazujące na brak możliwości odcięcia marży z par. 17 umów byłego GE Money Banku.

Bank w skardze kasacyjnej domagał się uznania m.in., że przepisy dotyczące wykładni oświadczeń woli stron lub art. 358 k.c. pozwalają na wprowadzenie kursu średniego NBP do umowy.

Sąd Najwyższy zgodził się z tym, że w sprawie nie występuje istotne zagadnienie prawne i odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania. Sąd Najwyższy uznał, że nie można w sytuacji uznania niedozwolonych postanowień umownych za abuzywne zastępować ich żadnymi innymi. „Ponadto zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego mechanizm ustalania kursów waluty, który pozostawia bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, a klauzula która nie zawiera jednoznacznej treści, a przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną banku jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. (zob. np. wyrok SN z dnia 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18).”

Według naszej najlepszej wiedzy jest to pierwszy wyrok Sądu Najwyższego, w którym Sąd Najwyższy zgodził się z nieważnością umowy byłego GE Money Banku.

Sprawę prowadziła radca prawny Barbara Garlacz wraz z Zespołem ds. umów byłego GE Money Banku.

Klient wygrał ostatecznie!


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close