Wygrana frankowicza z Deutsche Bankiem w Sądzie Apelacyjnym po uchyleniu wyroku przez SN. Podwójna wygrana z DB

W dniu 23 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie I ACa 31/21 ostatecznie uwzględniając powództwo o zapłatę kredytobirocy Deutsche Banku i tym samym uznając przesłankowo, że umowa kredytu tego banku jest nieważna.

W tej sprawie droga kredytobiorcy do zwycięstwa była długa, wyboista i niestety pełna porażek. Spór rozpoczął się w 2017 roku. Najpierw Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Tadeusz Bulanda oddalił w całości roszczenie kredytobiorcy o zapłatę wywodzone z nieważnej umowy DB (wyrok z 17 września 2018 roku, I C 1215/17). Apelacja także się nie powiodła. Sąd Apelacyjny  w składzie ze sprawozdawcą SSA Dagmara Olczak – Dąbrowska wyrokiem z 19 marca 2019 roku – I ACa 681/18 – oddaliła apelację. Kancelaria GARLACZ nie prowadziła sprawy w I oraz II instancji, nie przygotowywała także skargi kasacyjnej lecz przystąpiła do tej sprawy na etapie postępowania przed SN składając obszerne pismo z własną argumentacją. SN uchylił wyrok SA wskazując jednocześnie, że naszych argumentów nie może uwzględnić na tym etapie lecz mogą być one podnoszone na nowo w SA (sygn. akt przed SN: I CSK 519/19 z dnia 15 października 2020 roku). Tak też się stało.

Sprawa wróciła do SA gdzie nadal podtrzymywaliśmy nasze argumenty przedstawione do SN. Argumenty i nasza strategia na umowy DB doprowadziły do ostatecznego zwycięstwa kredytobiorcy.

A sprawcą tego wydarzenia jest nasz niezawodny Zespół ds. Deutsche Banku: adw. Jakub Sobczyk, adw. Paulina Sadłocha – Lewandowska oraz adw. Paulina Paszkiewicz wraz z r.pr. Barbarą Garlacz.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close