W IV KWARTALE 2020 POZYSKALIŚMY PONAD 30 WYROKÓW KORZYSTNYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW!

We wszystkich tych wyrokach sądy potwierdziły nieważność, a nie tzw. odfrankowienie. W około 30% zastosowały teorię salda w różnych konfiguracjach a w około 60% teorię dwóch kondykcji.

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie, II C 1014/18 – vs. mBank S.A – wyrok z dnia 06.10.2020 r., nieważność w sentencji, teoria salda
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 1647/17 – vs. Getin Noble Bank S.A. – nieważność w sentencji, teoria salda
 3. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 1056/17 – vs. BGŻ BNP Paribas S.A. (FORTIS) – wyrok z dn. 13.10.2020 r. – nieważność w sentencji, teoria dwóch kondykcji
 4. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 1648/16 – vs. Getin Noble Bank S.A. – wyrok z dnia 14.10.2020 r.; nieważność w sentencji, teoria salda
 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, VI C 247/19 – vs. Deutsche Bank Polska S.A. – wyrok z dnia 14.10.2020 r., teoria dwóch kondykcji, nieważność (przesłankowo)
 6. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 1569/17 – vs. Getin Noble Bank S.A.– wyrok z dnia 15.10.2020 r., nieważność w sentencji, dwie kondykcje
 7. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 2747/18 –vs. Raiffeisen Bank International (ex Polbank) – wyrok z dn. 02.11.2020 r. – nieważność w sentencji, dwie kondykcje
 8. Sąd Okręgowy w Katowicach, I C 576/19 – vs. ING Bank Śląski S.A. – wyrok z dn. 02.11.2020 r. – nieważność w sentencji, dwie kondykcje
 9. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV C 880/19 vs. MBank S.A. – wyrok z dn. 05.11.2020 r., nieważność w sentencji, dwie kondykcje
 10. Sąd Okręgowy dla Warszawy – Pragi, II C 1542/18 –  vs. Santander Bank Polska S.A. (Kredyt Bank) – wyrok z dn. 09.11.2020 r. – (sprawa z powództwa banku, uchylono nakaz zapłaty i oddalono powództwo banku, stwierdzenie nieważności umowy wynika z uzasadnienia wyroku)
 11. Sąd Okręgowy w Warszawie, I C 1070/16 – vs. MBank S.A. – wyrok z dn. 09.11.2020 r., nieważność w sentencji, teoria salda
 12. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV C 930/19 – vs. MBank S.A. – wyrok z dn. 10.11.2020 r., nieważność w sentencji, dwie kondykcje
 13. Sąd Okręgowy w Warszawie, III C 878/17 – vs. Bank Millennium S.A. – wyrok z dn. 12.11.2020 r., nieważność wynika z uzasadnienia, sąd przychylił się do roszczenia o zapłatę jako do roszczenia dalej idącego na zasadzie dwóch kondykcji;
 14. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV C 2494/20 – vs. Bank BNP Paribas S.A. (BGŻ) – wyrok z dn. 23.11.2020 r. – nieważność w sentencji, dwie kondykcje
 15. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 2694/18 – vs. Raiffeisen Bank International (ex Polbank) – wyrok z dn. 24.11.2020 r. – nieważność w sentencji, teoria salda
 16. Sąd Okręgowy w Warszawie, II C 291/18 – vs. MBank S.A. – wyrok z dn. 26.11.2020 r. – nieważność w sentencji, teoria salda;
 17. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV C 2693/20 – vs. Raiffeisen Bank International (ex olbank) – wyrok z dn. 03.12.2020 r. – nieważność i dwie kondykcje
 18. Sąd Okręgowy w Warszawie, I C 1072/18 – vs. MBank – wyrok z dn. 09.12.2020 r. – nieważność w sentencji, dwie kondykcje
 19. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli, I C 1509/20 – vs. Getin Noble Bank – wyrok z dn. 11.12.2020 r., przesłankowo nieważność, dwie kondykcje
 20. Sąd Okręgowy w Warszawie, I C 1132/17 – vs. MBank S.A. – wyrok z dn. 15.12.2020 r. – nieważność w sentencji, teoria salda
 21. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 1263/17 – vs. Getin Noble Bank S.A. –– wyrok z dn. 16.12.2020 r. – nieważność w sentencji, teoria salda
 22. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 1211/18 – vs. Getin Noble Bank S.A. –wyrok z dn. 16.12.2020 r. – nieważność w sentencji, dwie kondykcje
 23. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 3108/18 – vs. Raiffeisen Bank International (ex Polbank) – wyrok z dn. 21.12.2020 r. – nieważność w sentencji, teoria salda
 24. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy, XXVI GC 586/20 – umowa kredytu firmowego vs. MBank S.A. – wyrok z dn. 21.12.2020 r. – nieważność przesłankowo, dwie kondykcje (sprawa gospodarcza)
 25. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 698/18, vs. Raiffeisen Bank International (ex Polbank) – wyrok z dn. 21.12.2020 r. – oddalenie powództwa banku;
 26. Sąd Okręgowy w Warszawie, I C 682/19 – vs. Raiffeisen Bank International (ex Polbank) – wyrok z dn. 21.12.2020 r. – nieważność w sentencji i teoria salda;
 27. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 264/19 – vs. Raiffeisen Bank International (ex Polbank) – wyrok z dn. 21.12.2020 r. – oddalenie powództwa banku;
 28. Sąd Okręgowy w Olsztynie, I C 194/19 vs. PKO BP SA – nieważność w sentencji i teoria salda;
 29. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV C 2392/20 vs. BOŚ – wyrok z dn. 29.12.2020 r. – nieważność w sentencji i teoria salda;
 30. Sąd Okręgowy w Warszawie I C 647/18 vs. mBank S.A. – wyrok z dnia 30.12.2020 r. – nieważność w sentencji i teoria dwóch kondykcji;
 31. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I ACa 745/19 vs. BPH S.A. (GE Money) – wyrok z dn. 22.12.2020 r. – nieważność przesłankowo i dwie kondykcje

Sprawy prowadziła mec. Barbara Garlacz z Zespołem


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: