To był naprawdę EKSPRES. Wygrana z Raiffeisen Bank International AG S.A. w kilkanaście miesięcy! Prawnik też konsument

Dnia 30 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Ewy Jończyk po zaledwie kilkunastu miesiącach od dnia złożenia pozwu przez Kancelarię wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG S.A. (sygn. akt III C 521/19), którym ustalił, że umowa kredytu jest nieważna oraz zasądził całość naszego roszczenia o zapłatę na rzecz powoda w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Co ważne, powód w sprawie wykonywał zawód prawniczy. Sąd uznał, że nawet prawnik nie miał możliwości zrozumienia niejasnych, abuzywnych zapisów znajdujących się w wyjątkowo lakonicznej umowie kredytu byłego Polbanku, co jest równoznaczne z tym, że przeciętny konsument posiadał jeszcze większą trudność w zrozumieniu zapisów umowy.

Ponadto, co jest pewną nowością, Sąd podkreślił, iż kwestionowanie statusu konsumenta przez bank świadczy o tym, że w sprawie mamy do czynienia z obejściem prawa, ponieważ bank udzielił kredytu Klientowi jako konsumentowi, a jeśli miałby to być nie – konsument to w istocie mielibyśmy do czynienia z nieważnością umowy na podstawie art. 58 k.c. Tak więc, kwestionowanie statusu konsumenta staje się dla banków bardzo niebezpieczne…

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że umowa zawiera postanowienia nieuczciwe, z uwagi na to, że dopiero postanowienia regulaminu konkretyzują te postanowienia choć i tak w sposób enigmatyczny. Zapisy regulaminu także są niejednoznaczne i nietransparentne. Sąd przyznał, że tabela kursów była ustalana wyłącznie przez bank i Klient nie był w posiadaniu wiedzy, jak ustalane są kursy.

To kolejna sprawa zakończona sukcesem Kancelarii Garlacz w lipcu 2020. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wczorajszego wyroku z uwagi na to, że w sprawie kwestionowany był status konsumenta, a zatem wyrok może mieć przełożenie na inne sprawy frankowe, w których banki kwestionują status konsumenta oraz podnoszą poziom wykształcenia i zawód wykonywany przez powodów.

Sprawę prowadziła r. pr. Barbara Garlacz.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!