The winner takes it all… Prawomocna nieważność zamiast odfrankowienia.

Nie informujemy Państwa już o kolejnych wygranych, bo korzystne wyroki zapadają w sprawach naszych klientów każdego tygodnia, ale o tej wygranej warto.

Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 30 września 2020 roku wydał wyrok w sprawie naszego Klienta przeciwko Getin Noble Bank S.A. (sygn. VI ACa 406/19) zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 1111/17).

Pierwotnie Sąd I instancji „odfrankowił” umowę kredytu i zasądził ponad 193 tyś zł nadpłat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Apelację od wyroku I instancji (odfrankowienia) złożył bank. Jednak także nasza Kancelaria złożyła apelację wnosząc o zasądzenie całości rat z powodu nieważności. Choć nie wszyscy prawnicy wnoszą apelacje w takich sytuacjach, my postanowiliśmy wnieść apelację. Odfrankowienie nie zadowalało ani naszego klienta ani nas. Kancelaria Garlacz co do zasady zawsze także składa apelacje w imieniu klientów, gdy Sąd I instancji wyda wyrok w oparciu o tzw. teorię salda. Uważamy, że jest to rozwiązanie błędne. Walczymy do końca, walczymy o wszystko! I o przedawnienie roszczeń banków w sytuacjach które na to pozwalają i dają szansę na wygraną też będziemy walczyć. Póki piłka w grze – gramy. Never give up! To nasza dewiza.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił apelacji banku, a jednocześnie przychylił się do stanowiska wyrażonego w apelacji złożonej przez Kancelarię Garlacz w imieniu kredytobiorcy. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok I instancji poprzez zasądzenie na rzecz klienta dalszej kwoty ok. 324 tyś zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zatem łącznie zsadzono na rzecz kredytobiorcy ponad 517 tyś. zł z uwagi na fakt, że po usunięciu z umowy kredytu niedozwolonych klauzul indeksacyjnych – umowa kredytu w pozostałym kształcie nie może się ostać.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostało wydane w oparciu o tzw. teorię dwóch kondykcji. Oprócz zasądzonych kwot kredytobiorca otrzyma odsetki ustawowe za kilka lat procesu co pozwoli mu pokryć koszty procesu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego tym bardziej cieszy, że został wydany właśnie w dniu wymagalności kolejnej raty kredytu, której kredytobiorca oczywiście nie musi już płacić do Getin Noble Banku S.A.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz.

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!