Sierpień rozpoczynamy kolejną wygraną przeciwko Raiffeisen – umowa nieważna wg. teorii dwóch kondykcji

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska) wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (S.A.), sygn. akt XXV C 2844/18, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z byłym Polbankiem jest nieważna, a ponadto zasądził całość naszego roszczenia o zapłatę na rzecz Klienta. Jest to kolejny wydany w ostatnim czasie wyrok, w którym Sąd orzekł zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, które należy z umowy wykreślić. Po ich wyeliminowaniu z umowy w ocenie Sądu nie nadaje się ona do wykonania, w związku z tym należy orzec o jej nieważności, a w wyniku tego strony obowiązane są do zwrotu sobie wszystkiego, co wzajemnie świadczyły. W efekcie oprócz ustalenia nieważności kwestionowanej umowy Sąd zasądził całość dochodzonego przez nas roszczenia na rzecz Klienta wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla naszego Klienta, gdyż obecne saldo zadłużenia kredytobiorcy było o około 30% większe niż początkowe saldo kredytu pomimo około 12 lat spłaty. Dzięki temu na dzień dzisiejszy Klient zaoszczędzi kilkaset tysięcy złotych i uwolni się od długu, co ukazuje, że warto walczyć z bankiem w Sądzie.

To pierwszy wyrok Kancelarii Garlacz w sierpniu 2020 roku i kolejny potwierdzający słuszność podnoszonej przez nas argumentacji. Bardzo nas cieszy fakt, że sądy coraz częściej wydają orzeczenia zgodne z tzw. teorią dwóch kondykcji, a na słuszność takiego rozwiązania konsekwentnie wskazujemy od kilku lat.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close