Sierpień rozpoczynamy kolejną wygraną przeciwko Raiffeisen – umowa nieważna wg. teorii dwóch kondykcji

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska) wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (S.A.), sygn. akt XXV C 2844/18, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z byłym Polbankiem jest nieważna, a ponadto zasądził całość naszego roszczenia o zapłatę na rzecz Klienta. Jest to kolejny wydany w ostatnim czasie wyrok, w którym Sąd orzekł zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, które należy z umowy wykreślić. Po ich wyeliminowaniu z umowy w ocenie Sądu nie nadaje się ona do wykonania, w związku z tym należy orzec o jej nieważności, a w wyniku tego strony obowiązane są do zwrotu sobie wszystkiego, co wzajemnie świadczyły. W efekcie oprócz ustalenia nieważności kwestionowanej umowy Sąd zasądził całość dochodzonego przez nas roszczenia na rzecz Klienta wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla naszego Klienta, gdyż obecne saldo zadłużenia kredytobiorcy było o około 30% większe niż początkowe saldo kredytu pomimo około 12 lat spłaty. Dzięki temu na dzień dzisiejszy Klient zaoszczędzi kilkaset tysięcy złotych i uwolni się od długu, co ukazuje, że warto walczyć z bankiem w Sądzie.

To pierwszy wyrok Kancelarii Garlacz w sierpniu 2020 roku i kolejny potwierdzający słuszność podnoszonej przez nas argumentacji. Bardzo nas cieszy fakt, że sądy coraz częściej wydają orzeczenia zgodne z tzw. teorią dwóch kondykcji, a na słuszność takiego rozwiązania konsekwentnie wskazujemy od kilku lat.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!