Sąd wstrzymał płatność rat na rzecz Deutsche Banku! Czekamy na nieważność…

Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył powództwo naszego klienta – kredytobiorcy Deutsche Banku poprzez wstrzymanie spłat kredytu do czasu prawomocnego wyroku oraz zakaz wypowiedzenia umowy przez bank i naliczania jakichkolwiek odsetek karnych.

Sprawę prowadzi mec. Barbara Garlacz wraz z Zespołem.

Satysfakcja jest tym większa, że wedle powszechnie dostępnych informacji to pierwsze tego rodzaju rozstrzygnięcie w skali całego kraju zapadłe przeciwko Deutsche Bankowi. Jest ono o tyle ważne, że mocno sugeruje, iż sąd orzeknie nieważność umowy.

Tę sprawę prowadzimy od 3 lat w I instancji. Tyle czasu zajęło nam wyjaśnienie wadliwości tej umowy. Gdyby nie koronawirus pewno byłby już wyrok.

Umowy Deutsche Banku uchodzą za jedne z najtrudniejszych do zaskarżenia. Nie tylko dlatego, że są to kredyty denominowane i orzecznictwo nie wypracowało jeszcze spójnej koncepcji na tego rodzaju kredyty, ale także dlatego, że bank w procesach podnosi, że udostępnił klientom franki oraz że nawet po usunięciu postanowień odsyłających do kursów tabelarycznych banku umowę można we frankach wykonać. Niektóre sądy powszechne tę argumentację przyjmują, jednakże należy zakładać, że tak nie będzie w powyższej sprawie.

Reprezentując tzw. frankowiczów na przestrzeni lat w sporach wynikających z kredytów oferowanych przez niemal 15 różnych banków od dawna uważamy, że to właśnie umowy Deutsche Banku obciążone są największą liczbą wad prawnych.

Kredyty Deutsche Banku zawierają najbardziej nietransparentne zapisy umowne, wprowadzające klientów wielokrotnie w błąd i wykorzystujące ich niewiedzę oraz brak rozeznania, nie wspominając już o jednym z najwyższych spreadów. Na tych zapisach wielu kredytobiorców albo już zostało oszukanych albo co gorsza „wywróciło” się. Trudny przeciwnik motywuje jeszcze bardziej. Dlatego na ten bank opracowaliśmy w ostatnich latach bardzo specyficzną i wielowątkową argumentację, która z uwagi na swój kompleksowy charakter, rozjeżdża wręcz wzorzec umowny Deutsche Banku. Najlepszym słuszności naszej argumentacji jest udzielone zabezpieczenie. Nie mamy cienia wątpliwości, że to nasze świeże i nieco odmienne spojrzenie na umowy Deutsche Banku przekona sądy do naszych racji.

Wnikliwa analiza umowy Deutsche Banku doprowadziła do opracowania całościowej argumentacji (popartej już w tej chwili dodatkowo opiniami biegłych sądowych), która dyskredytuje umowy banku z niemieckim kapitałem na tak wielu płaszczyznach – i to nie tylko prawnych, ale również ekonomicznych – że ucieczka DB z polskiego rynku jesienią 2018 roku (czy też w gwoli ścisłości sprzedaż przez wydzielenie zdrowych aktywów Santanderowi i pozostawienie wzorem GE Money Banku czy Raiffeisenu Banku tworu obsługującego głównie wątpliwe pod kątem prawnym kredyty powiązane z walutą) staje się coraz bardziej zrozumiała.

Obecnie mamy blisko 100 spraw tego banku. W ramach naszej kancelarii mamy wydzielony Zespół, który razem z mec. Garlacz jest dedykowany i wyspecjalizowany wyłącznie w umowach Deutsche Banku. W najbliższym czasie spodziewamy się co najmniej kilku pozytywnych wyroków na Deutsche Bank także w innych sprawach i pracujemy nad skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie Deutsche Banku, gdzie przedstawimy naszą koncepcję na pokonanie DB na najwyższym szczeblu. Argumentację tę oraz pozyskane wyroki i bardzo korzystne opinie biegłych wykorzystamy w pozwach naszych klientów przeciwko Deutsche Bank.

Let’s get ready to rumble!


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close