Sąd Okręgowy w Warszawie znowu stwierdza nieważność umowy kredytu Getin Noble Bank

W dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Kamil Gołaszewski wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytowej Getin Noble Bank S.A. Jednocześnie sąd oddalił powództwo kredytobiorcy w zakresie zapłaty (roszczenie klienta w PLN), z uwagi na to, iż powód żądał zwrotu kwoty, która była mniejsza niż wartość wypłaconego kredytu. Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz.

Sąd uzasadniając wydany wyrok wskazał, że:

  • sprzeczne z istotą zobowiązania jest to, aby jedna strona ustalała wartość świadczenia drugiej na podstawie niejednoznacznych kryteriów,
  • ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, by powodom wyjaśniono na czym polega indeksacja; sąd uznał, że ciężar dowodu wykazania, że klientowi przekazano wszystkie niezbędne informacje konieczne do zrozumienia jakie konsekwencje finansowe wiążą się z umową kredytu obciążał bank,który z tego obowiązku się nie wywiązał,
  • oświadczenie o ryzyku walutowym przedstawiające symulacje tylko raty kredytu nie spełnia wymagań wynikających z orzecznictwa TSUE (C-51/17, C – 118/17),
  • w konsekwencji sąd uznał, że sama indeksacja jak i odniesienie do kursów banku w umowie stanowią postanowienia niedozwolone.

W zakresie tzw. teorii salda oczywiście będziemy składać apelację. Tzw. teoria salda nie powinna się utrwalać w orzecznictwie gdyż naszym zdaniem psuje ona orzecznictwo nie tylko w sprawach frankowych. Moim zdaniem, Sąd Apelacyjny nie powinien jej zaakceptować.

Barbara Garlacz – radca prawny

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!