Sąd Okręgowy w Warszawie ODDALIŁ POZEW GETIN NOBLE BANKU O WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski – Prawnik Roku 2019) w sprawie z powództwa banku prowadzonej przez mec. Barbarę Garlacz oddalił roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (sygn. XXV C 1669/16). Nie publikowaliśmy długo tej informacji, czekając na rozwój wydarzeń.

Jednak rozpoczynający się właśnie rok 2021 i działania banków nakierowane na zastraszanie kredytobiorców w celu zmuszenia ich do rezygnacji z nieważności skłaniają nas do tego aby:

a) nagłośnić ten wyrok („podaj dalej”…);

b) powiedzieć, że od dawna dysponujemy stosownym know – how, które przeciwstawia się argumentom banków, żądających wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i prowadzimy już kilka takich pionierskich spraw;

c) powiedzieć, że banki nie mają żadnych szans na wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i dlatego rozpoczęły proponowanie ugód (po wyrokach sądów otrzymają albo goły kapitał albo złotówki na Liborze, a znając stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie C-19/20 w zakresie pytania nr 5 Sądu Okręgowego w Gdańsku dotykającego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, zapewne dlatego rozważają ugody: PLN plus WIBOR „grając” z KNF do „tej samej bramki” – KNF nie nie chroni konsumentów i sektora, chroni banki i ich nieuczciwe działania);

Dlatego, KREDYTOBIORCY NIE POWINNI SIĘ OBAWIAĆ ROSZCZEŃ O WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU, gdyż nie znajdą one poparcia w sądach, a przykładem i postrachem dla banków niech będzie powyższy wyrok SSR del. Kamila Gołaszewskiego.

NIECH BANKI ZACZNĄ SIĘ BAĆ NASZEJ LINII ARGUMENTACYJNEJ NA PRZEDAWNIENIE SIĘ ROSZCZEŃ BANKU O ZWROT KAPITAŁU, która już jest rozważana w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w kilku sprawach.

W w.w. wyroku sąd uznał, że roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie może być zasadne z trzech powodów:

a) po pierwsze przy nieważności tak samo jak przy odstąpieniu od umowy wzajemnej zgodnie z art. 494 k.c. zwracają sobie tylko wzajemne świadczenia;

b) po drugie zasądzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału naruszałoby długofalowy skutek odstraszający (art. 7 dyrektywy 93/13) i tu dodać należy, że na to wskazaliśmy w naszym stanowisku do TSUE w sprawie C-19/20;

c) po trzecie, „bezwzględna nieważność umowy, jako sankcja naruszenia norm uznawanych przez ustawodawcę za podstawowe, nie może być niwelowana przez poszukiwanie w innych normach podstawy do ustalenia praw i obowiązków stron w sposób odpowiadający treści nieważnego stosunku prawnego, w szczególności w zakresie wykraczającym poza świadczenia o charakterze restytucyjnym, zmierzające do zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy.”

W 2021 roku na temat tego wyroku wypowie się Sąd Apelacyjny w Warszawie a niebawem stanowisko odnośnie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału zajmie także TSUE w sprawie przez nas prowadzonej na rzecz kredytobiorców C-19/20, w której przedstawiliśmy zaledwie część naszej argumentacji opierającej się o przepisy dyrektywy 93/13.

Zatem, składajcie pozwy i nie bójcie się roszczeń banków.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i wytrwałości w drodze do wygranej!


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close