Sąd Okręgowy w Warszawie ODDALIŁ POZEW GETIN NOBLE BANKU O WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski – Prawnik Roku 2019) w sprawie z powództwa banku prowadzonej przez mec. Barbarę Garlacz oddalił roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (sygn. XXV C 1669/16). Nie publikowaliśmy długo tej informacji, czekając na rozwój wydarzeń.

Jednak rozpoczynający się właśnie rok 2021 i działania banków nakierowane na zastraszanie kredytobiorców w celu zmuszenia ich do rezygnacji z nieważności skłaniają nas do tego aby:

a) nagłośnić ten wyrok („podaj dalej”…);

b) powiedzieć, że od dawna dysponujemy stosownym know – how, które przeciwstawia się argumentom banków, żądających wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i prowadzimy już kilka takich pionierskich spraw;

c) powiedzieć, że banki nie mają żadnych szans na wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i dlatego rozpoczęły proponowanie ugód (po wyrokach sądów otrzymają albo goły kapitał albo złotówki na Liborze, a znając stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie C-19/20 w zakresie pytania nr 5 Sądu Okręgowego w Gdańsku dotykającego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, zapewne dlatego rozważają ugody: PLN plus WIBOR „grając” z KNF do „tej samej bramki” – KNF nie nie chroni konsumentów i sektora, chroni banki i ich nieuczciwe działania);

Dlatego, KREDYTOBIORCY NIE POWINNI SIĘ OBAWIAĆ ROSZCZEŃ O WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU, gdyż nie znajdą one poparcia w sądach, a przykładem i postrachem dla banków niech będzie powyższy wyrok SSR del. Kamila Gołaszewskiego.

NIECH BANKI ZACZNĄ SIĘ BAĆ NASZEJ LINII ARGUMENTACYJNEJ NA PRZEDAWNIENIE SIĘ ROSZCZEŃ BANKU O ZWROT KAPITAŁU, która już jest rozważana w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w kilku sprawach.

W w.w. wyroku sąd uznał, że roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie może być zasadne z trzech powodów:

a) po pierwsze przy nieważności tak samo jak przy odstąpieniu od umowy wzajemnej zgodnie z art. 494 k.c. zwracają sobie tylko wzajemne świadczenia;

b) po drugie zasądzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału naruszałoby długofalowy skutek odstraszający (art. 7 dyrektywy 93/13) i tu dodać należy, że na to wskazaliśmy w naszym stanowisku do TSUE w sprawie C-19/20;

c) po trzecie, „bezwzględna nieważność umowy, jako sankcja naruszenia norm uznawanych przez ustawodawcę za podstawowe, nie może być niwelowana przez poszukiwanie w innych normach podstawy do ustalenia praw i obowiązków stron w sposób odpowiadający treści nieważnego stosunku prawnego, w szczególności w zakresie wykraczającym poza świadczenia o charakterze restytucyjnym, zmierzające do zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy.”

W 2021 roku na temat tego wyroku wypowie się Sąd Apelacyjny w Warszawie a niebawem stanowisko odnośnie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału zajmie także TSUE w sprawie przez nas prowadzonej na rzecz kredytobiorców C-19/20, w której przedstawiliśmy zaledwie część naszej argumentacji opierającej się o przepisy dyrektywy 93/13.

Zatem, składajcie pozwy i nie bójcie się roszczeń banków.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i wytrwałości w drodze do wygranej!


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: